Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nyheter


 • Nominera årets IW-elev, IW-utbildare och IW-lärare
  Vi anordnar varje år svetslärarmötet (SLM) för att inspirera och stärka landets svetslärare. Men vi gör mer än så och delar ut ett stipendium till en utvald IW-elev, en IW-lärare och en IW-utbildare. Och du kan vara med och bestämma vem!
  Genom det här priset vill vi uppmärksamma det arbete som läggs ner ute på skolorna och ge ett bevis på branschens uppskattning. Förutom äran innebär utmärkelsen också att skolan/läraren/eleven tilldelas ett stipendium.Sista dag att nominera är 16 december.Är det en av dina elever vi söker? Har du en fantastisk lärare? Är hela er skola värd ett pris?
  Läs mer

 • IIW:s president David Landon avliden
  David Landon avled 14 november i tjänsten. Han kommer att vara saknad i IIW:s nätverk och av svetsintresserade världen över.
  Det är med stor sorg som Svetskommissionen tagit emot nyheten att David Landon avlidit. Hans död var oväntad och skedde i tjänsten.I sitt ledarskap i IIW jobbade David hårt med att anpassa organisationens arbetssätt i dess internationella miljö under effekterna av pandemin. David Landons erfarenhet, vision och kunskap om både IIW och svets- och fogningsbranschen har testats frekvent i hans arbete men han mötte varje uppgift med hög arbetsmoral och energi. IIW står därför tryggt trots restriktioner och hinder. Något vi tackar honom för.
  Våra tankar går till Davids närmaste och till hans familj.IIW kommer att hålla en minnesstund online 14 december klockan 14.00. För fler detaljer om denna, se IIW:s hemsida.
  Läs mer

 • Nytt nummer av Svetsen
  Nummer 3:2021 har fokus på styrd vågform. Men vi har även flera artiklar om utbildning och har ett spännande reportage om den svetsande konstnären Lars R Melander.
  Läsaren får rapporter från internationella svetsmötet, Svets-SM och Fogningsdagarna och andra nyheter.Den karriärsugna får rådet av skynda långsamt av Tetra Paks Stefan Andersson. Han har titeln - Global Welding Expert.Läs en fin intervju med en riktigt erfaren Svetslärare, Kari Hanhineva, som går i pension till nyår.Vill du lära dig mer om svetsekonomi? Läs artikeln om produktivitet vid manuell svetsning.Här hittar du mer om senaste numret.Här kan du som medlem eller prenumerant läsa tidningen digitalt.Så här får du tillgång till tidningen
  Läs mer

 • Vill du bli svetsare?
  Det kan tyckas vara en snårig väg att hitta rätt utbildning och en av anledningarna är att det finns flera olika sätt att bli svetsare på.
  Vilken väg som är rätt för dig beror på dina förkunskaper.

  Svetsutbildningar har både teoretiska och praktiska moment, något som branschen* anser är nödvändigt för att kunna bli en anställningsbar svetsare.Var ska jag gå min svetsutbildning?
  Det finns idag flera alternativ att bli svetsare om man vill följa branschens krav.
  Gymnasieskola: Du kan välja industritekniska programmet på gymnasiet och välja inriktningen svets. Om detta är ett valbart alternativ för dig så kommer du stöta på två olika utgångar; svetsare och internationell svetsare.Internationell svetsare: Nu ska man inte bry sig allt för mycket om ordet ”internationell”. Visst, du kan jobba utomlands med utbildningsbevis (IW-diplom), men se till att välja den utgången om du vill gå en kvalitetssäkrad utbildning som innehåller minimikrav på svetsutbildning enligt uppemot 50 länder, inklusive Sverige. Det är nämligen det väsentliga; utbildningen följer branschkrav och är granskad och godkänd av Svetskommissionen. Givetvis följer utbildningen även Skolverkets riktlinjer. Ett IW-diplom visar att du genomfört flera svetsarprövningar och klarat specifika teoretiska prov.Svetsare: Utgången ”svetsare” har Svetskommissionen inte någon auktoritet över utan den styrs helt av Skolverkets riktlinjer och skolan. Den kan naturligtvis vara jättebra.Komvux/YrkesVux: Samma som ovan, men du ansöker via din hemkommun och enligt deras antagningsregler. Ta kontakt med Studie- och Yrkesvägledare på kommunen där du är skriven för vidare hjälp.Arbetsmarknadsutbildning: Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen så kan du läsa en arbetsmarknadsutbildning. Alla utbildare som är upphandlade för svetsutbildning är kvalitetsgranskade av Svetskommissionen på de delar som kan ge utbildningsbeviset IW-diplom. Ett IW-diplom visar att du genomfört flera svetsarprövningar och klarat teoretiska prov.
  Arbetsmarknadsutbildningen består av ett branschgemensamt basblock, med utbildningsmoduler motsvarande Svensk Industrivaliderings Industriteknik Bas, vilket är gångbart oavsett om du vill bli svetsare, CNC-operatör, grafiker, processoperatör, livsmedelstekniker med mera. När du har de grundläggande kunskaperna kan du gå vidare mot yrkesutgången svetsare. Utbildaren ska se till att du har tillräckliga kunskaper i metallbearbetning för att kunna tillgodogöra dig IW-utbildningen.
  Här vill jag dock betona vad branschen vill och strävar efter: Enskild bedömning av elevens förkunskaper. Eleven ska bara studera det som behövs och inte det eleven redan kan. Dessa åsikter är framförda till berörda myndigheter.Exempel 1: Sven vill yrkesväxla. Sven har arbetat många år som inköpare men vill bli svetsare. Sven är bra på svenska, engelska och tillverkningsunderlag. Genom att validera Svens förkunskaper kan basprogrammet kortas ner och Sven kommer snabbare ut på arbetsmarknaden till en lägre kostnad.Exempel 2: Karin vill utveckla sig som svetsare för att kunna få ett mer avancerat svetsjobb närmare hemmet. Karin har arbetat med bland annat enklare smides- och svetsarbeten i fem år på ett litet företag efter att ha läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet. Genom att validera Karins förkunskaper behöver hon bara studera två av tio moduler på basprogrammet och sedan snabbt genomgå kälsvets för att gå vidare mot stum- och rörsvets.Exempel 3: Sammy har gått ut grundskolan och därefter haft ströjobb mellan längre perioder av arbetslöshet. Efter validering av Sammys förkunskaper visar det sig att Sammy behöver genomgå hela basprogrammet. Under basprogrammet får Sammy intresse för svetsning och fortsätter att utbilda sig till svetsare.Vad kan jag göra själv?
  Se till att du väljer en bra utbildare, gärna kvalitetssäkrad. Du kan också påverka vilka kurser som ska ingå i utbildningen om du läser på gymnasiet/komvux. Planera med lärare eller Studie- och Yrkesvägledare. Det är önskvärt att se till att följande kurser/ämnen finns med i utbildningsprogrammet om man vill bli svetsare:
  • Industritekniska processer
  • Avhjälpande underhåll
  • Produktionskunskap
  • Människan i industrin (arbetsmiljö och säkerhet)
  • Produktionsutrustning
  • Datorstyrd Produktion
  • Tillverkningsunderlag (inkluderar ritningsläsning)
  • Materialkunskap 1 (inkluderar plåtbearbetning)
  • Svets Grund
  • Kälsvets 1 och 2, metod väljs efter intresse och behov (MMA, MIG/MAG, TIG) Kälsvets ger access till stumsvets som i sin tur ger access till rörsvets. Kälsvetskurserna upprepas för olika metoder alternativt kan man välja att gå till nästa nivå med samma metod.
  • Materialkunskap 2
  • Tillverkningsunderlag 2
  • Stumsvets 1 och 2
  • Om tiden tillåter, Rörsvets 1 och 2, som ligger på en eftergymnasial nivå.
  Sammanfattningsvis
  Kortfattat så vill branschen ha ut svetsare som är väl förberedda för industrin och har en förmåga att snabbt ta till sig olika arbetssätt/uppgifter. För att detta ska vara möjligt så måste utbildningen innehålla både teoretiska och praktiska moment. Eleven ska lära sig att utifrån ett ritningsunderlag kunna förbereda material, följa en svetsspecifikation (WPS), utföra självkontroll av arbetet och genomföra arbetet enligt det kvalitetssystem som företaget har.
  Information om svetsutbildning som uppfyller branschkrav och utbildare som är kvalitetsgranskade och godkända av Svetskommissionen hittar du på svets.se/iw
  Lycka till! Branschen behöver kvalificerad arbetskraft!
  Elisabeth Öhman
  * Med ”branschen” avses här svetsande industri, kontroll- och certifieringsorgan, stålföretag och konstruerande företag för att nämna några. Alla dessa företag bildar tillsammans Svetskommissionen, förutsatt att de är medlemmar. Medlemsföretagen bildar ett stort nätverk och har ledamöter i Svetskommissionens styrelse och deltagare i olika arbetsgrupper där hela fältet av fogning inklusive utbildning behandlas. Det finns även internationella arbetsgrupper som medlemsföretag kan deltaga i. Som teknisk branschorganisation i Sverige framför Svetskommissionen medlemsföretagens åsikter både nationellt och internationellt.
  Om vi tittar närmare på hur branschen utvecklar sina åsikter inom utbildning så finns arbetsgruppen AG14, som består av svetslärare hos arbetsmarknadsutbildare, gymnasielärare, komvuxlärare, arbetsgivare, representanter från branschorganisationer, myndigheter och skolledningar. På möten diskuteras hur branschen ska ställa sig i olika frågor.
  På det internationellt planet samlas representanter från medlemsländer i organisationerna IIW och EWF för att framföra respektive lands synpunkter och gemensamt ta fram harmoniserade utbildningsriktlinjer. Resultatet blir branschsäkrade svetsutbildningar uppfyllande krav som är ställda och godkända av uppemot 50 länder. Dessa utbildningar går i Sverige under epitetet ”internationella utbildningar” och för en svetsare ”internationell svetsare”. Sverige har i allra högsta grad möjlighet att påverka hur utbildningsriktlinjerna ska se ut genom att framföra synpunkter från AG14.
  Det är alltså inte personerna på Svetskommissionens kansli som bestämmer vad branschen tycker. Det är verkligen branschen. Svetskommissionens kansli arbetar för att medlemsföretagens åsikter kanaliseras och framförs.  
  Läs mer

 • Är ditt företag branschledande?
  Vill ni fortsätta vara branschledande eller öka era chanser att bli? Svensk industri behöver kompetent specialutbildad arbetskraft. Nu är det hög tid att prata med chefen om kompetensutveckling.
  Svetsingenjör, IWEOm du är högskoleingenjör har du behörighet att studera till svetsingenjör tillsammans med KTH-elever under 2022. Utbildningen går delvis på distans för att möjliggöra arbete för de som kommer från industrin. Mixen av KTH-studerande och industrielever brukar vara mycket uppskattad. Anmälan öppen nu. Svetstekniker, IWTOm du har en teknisk utbildning i nivå med gymnasieingenjör eller ett IWS-diplom och har arbetat sex år efter det kan du också vara behörig att läsa med svetsingenjörerna på KTH. Du får då ett IWT-diplom efter godkänt resultat på utbildningen.Svetskonstruktör, IWSDArbetar du med konstruktion, beräkning eller produktutveckling av svetsade konstruktioner? Då är utbildningen till svetskonstruktör högaktuell. Även personer med IWE, IWT eller IWS-diplom kan ha nytta av utbildningen. IWSD finns på två olika nivåer-Svetskontrollant, IWITillhör kontroll och provning dina dagliga sysslor? Är du svetsansvarig? Finns det ett behov av att utveckla kommunikation och förståelse mellan konstruktörer och produktionspersonal på din arbetsplats? Utbildningen till svetskontrollant kan vara lösningen. Kedjan från ritningsbord till kontrollerad produkt inför leverans behandlas.
  Läs mer

 • Svetslärarmötet 2022
  Hur ser framtidens svetsutbildning ut? Det är temat på SLM som äger rum den 13-14 januari. Läs mer om innehållet och anmäl dig här
  Läs mer

 • Bli IWE - ansök senast 15 december
  Om du inte vill söka själv, stöd gärna ansträngningen att förse svensk industri med svetsingenjörer genom att tipsa om IWE/IWT-utbildningen med start i januari. Läs mer och ansök här.
  Läs mer

 • Dags att vara konkreta
  Nu drar Fogningsdagarnas andra dag igång. Idag ska vi prata, och se, robotsvets och svetsautomation med konkreta lösningar. Välkommen till Svetsautomationsdagen.
  Svetsautomationsdagen är i samarbete med Swira och drar igång klockan 9.00 med inledning av Mathias Lundin, Svetskommissionen, och Ove
  Leichsenring, Swira. Moderator för dagen är även idag Björn Langbeck från Tillväxtverket.

  Dagens program hittar du här. Pdf, 2.9 MB.
  I mässan hittar du ett flertal företag som ställer ut sina svetsrobotar, Kuka, Axson/Fronius, Migatronic, Kuka och Svenska Elektrod mfl.
  Tips: Missa inte paneldiskussionen med kundcase klockan 15.00 om företag som automatiserat sin svetsning.
  Kundcase: Goodtech (kund Svetslego), Marcus
  Engdahl och Carl Eriksson.
  Kinnegrip, Jacob
  Vikstrand.
  Toyota Material Handling (BT),
  Magnus Skagerström.

  Ämnen som tas upp:
  • Varför man gått ifrån traditionella
  robotsvetsstationer?
  • Ställer detta nya högre krav på personalen?
  • Ökad produktivitet
  • Bättre konkurrensförmåga
  • Flexibilitet

  Läs mer

 • Stark uppslutning på Fogningsdagarna
  Branschkonferensen Fogningsdagarna, i år med Svets­automationsdagen på Munktellmuseet i ­Eskilstuna gav mersmak. 32 utställare var på plats och de två dagarna lockade över 200 deltagare.
  Att vi i branschen är sugna på att ses är tydligt. Pandemirestriktionerna har ställt in branschkonferensen i ett och ett halvt år och när vi nu åter är igång så är vi många som har nyheter att presentera.
  Årets fogningsdagar var uppdelade i två. Fogningsdagarnas tema var i år digitalisering och ny teknik. Detta genomsyrade allt från mässans utställare till dagens föreläsningar. Utställare som Svenska Elektrod, Migatronic, Axson, Kuka, Högskolan Väst, Yaskawa och några till har alla satsat på svetsrobotar i sina montrar.
  Morgondagen, Svetsautomationsdagen, har temat robotsvets och svetsautomation med konkreta lösningar.
  Från scenen i Munktellsalen erbjöds föreläsningar på ämnena. Moderator och presentatör Björn Langbeck från Tillväxtverket började tillställningen med att prata om kompetens och kvalitet för smartare industri där digitalisering och Industri 4.0 ses som en del av lösningen. En av nycklarna ligger i att utbilda för detta. Ämnen som sedan på olika vis återkommit under dagen.
  Populärt var föreläsningar inriktade på konkreta råd till företag som står inför en omställning. Dessa möttes av många initierade frågor från publiken.
  En något nervös Rikard Rydén, BJ svets och anläggning, gav oss insikt i hur de automatiserar sin produktion och på köpet får högre och jämnare kvalitet och bättre arbetsmiljö.
  – Jag fick hoppa in som föreläsare på kort varsel och jag är tacksam för enkla frågor, säger Rikard, och möts självfallet av flertalet tuffa frågor.
  Fordonsindustri i framkant
  Johnny K Larsson, Autokropolis Engineering, säger att han har ”gått i pension - nästan”. Något som inte märks då hans föreläsning om additiv tillverkning och dess potentiella användningsområden inom bilindustrin är helt aktuell och visar på en fordonsindustri i absolut framkant. Att additativ tillverkning kan ge en betydligt billigare tillverkning då endast material som behövs är det som används i produktionen uppmärksammmades av konferensens deltagare.
  Digitalt fokus
  ”Det du inte kan mäta kan du inte förbättra.”
  Så började Dick Skarin, Esab, sin föreläsning om Value Added Engineering, dvs produktivitetsförbättringar, hät åsyftas digitala verktyg för produktionsuppföljning gällande robotsvetsning.
  – Vi utvecklar en tjänst där vi mäter ström och materialåtgång och får siffror på allt. Men, och det vill jag understryka, det handlar inte om att jaga svetsaren som jobbar manuellt utan det handlar om att hitta hinder och få effektivitet i bågtiden. Webbcloud visar på att vi kan nå en ökad produktion. Från 3,2 kilo smältmaterial till 12 kilo på åtta timmar, minst. Vi tror inte att det stoppar där, sade Dick Skarin.
  Maskinshow och bikupor
  Dagarna fortgick med föreläsningar exempelvis av Swerims Joakim Hedegård, aktuell forskning om automatiserad efterbehandling och Monticos Thomas Gustavsson som håller föreläsning om hur validering är ett helt nödvändigt verktyg för kompetensförsörjning i en allt mer digitaliserad bransch.
  Efter föreläsningar fortatte konferensen med ”Bikupor” och middag med maskinshow på Volvo CE customer center.

  Läs mer

 • Linus Stenberg vann Svets-SM
  Linus Stenberg från Strömbackaskolan i Piteå tar hem titeln i svetsteknik i Yrkes-SM 2020. Finalen blev den jämnaste i mannaminne.
  Det är en trött och glad Linus som timmen efter prisutdelningen redan sitter och väntar på flyget hem till Piteå.I fyra dagar har han och de andra finalisterna tävlat i svetsteknik på Epic i Växjö. Tävlingen i fråga är Yrkes-SM anno 2020. En final som skjutits fram i omgångar eftersom tidigare pandemirestriktioner stått i vägen.Vinnaren Linus Stenberg är en förvånad sådan då han för tillfället arbetar som mekaniker på Älvsbyhus och svetsar ytterst lite i sin yrkesroll.- Och jag ska jobba igen imorgon, så det är lite bråttom hem till Älvsbyn, säger Linus Stenberg.Hans telefon har gått varm sedan vinsten. Det är vänner, gamla lärare och familj som ringer och gratulerar Sveriges bästa svetsare.Dina konkurrenter svetsar dagligen i sina yrken och ändå tar du hem segern. Hur är det möjligt? - Det kanske är en fördel att jag svetsat så lite sedan jag slutade skolan då jag på så vis har kunskapen från skolan i färskt minne, säger Linus Stenberg.Han fick ta semester från arbetet för att kunna delta och känner inte att arbetsgivaren har riktigt förstått att han tävlat om att bli Sveriges bästa svetsare, men det finns ändå inte planer på att söka sig till ett renodlat svetsyrke.- Vi får se vad framtiden för med sig. Klart att den här titeln öppnar en del möjligheter. Vem vet, kanske börjar vi svetsa ihop kåkarna på fabriken, säger Linus och skrattar.Linus tycker att det svåraste momentet är svetsningen med rörtråd. Roligast är att svetsa aluminium.- Jag har inte svetsat med rörtråd på över två år men det gick ju tydligen bra, säger Linus Stenberg.Finalen var oerhört jämn.- Mina medtävlande är allihop mycket skickliga och imponerar på mig med sitt kunnande. Jag kände hela tiden att tävlingen var mycket jämt.Tävlingsledningen och domarna bekräftade senare det Linus kännt under tävlingsdagarna, mellan fyran och segraren skillde det till sist endast tre poäng. Linus väljer att använda ordet medtävlande och inte ordet konkurrenter. Han och de andra tävlande har blivit goda vänner under finalen.- Vi har lärt känna varandra bra och vi har till och med gett varandra råd och utbytt erfarenheter under tävlingarna. Det är nog egentligen det som jag tycker är det roligaste. Fast hela upplevelsen är sjukt kul.
  Andraplats: Daniel Isaksson, Bessemerskolan i Sandviken.Tredjeplats: Malte Holm, Strömbackaskolan Piteå.Fjärdeplats: Jakob Åberg, Bessemerskolan, Sandviken
  Läs mer

 • Tillsyn vid svetsning?
  Att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt har stor inverkan på lönsamheten - en felaktigt utförd svets kan orsaka stora kostnader. För att klara av allt detta behöver ditt företag svetsansvarig personal, och då är IWS, IWT eller IWE lämpliga utbildningar.
  Här hittar du alla godkända utbildare i Sverige. Med rätt utbildad personal får du full kontroll på er produktion, något som blir allt viktigare med de ökade krav från kunder, ökad konkurrens och ökat antal regler som finns idag. Utbildningarna till svetsspecialist, svetstekniker och svetsingenjör är speciellt framtagna för att motsvara olika kompetensnivåer som företagen måste kunna uppvisa beroende på kvalitetskraven som föreligger.
  Läs mer

 • Vi står i startgroparna
  Fogningsdagarna 6-7 oktober är våra medlemsdagar och branschens årliga konferens. Redan nu kan Svetskommissionen konstatera att intresset för att ses är högt.

  - Intresset gör det extra kul att kunna presentera ännu en liten överraskning för deltagarna, säger eventansvariga Åsa Malmqvist.Intresset för Fogningsdagarna med Svetsautomationsdagen är högt. Nytt för Fogningsdagarna 2021 är att konferansen har två seminariedagar och en minimässa med hela 30 utställare. Dag två, Svetsautomationsdagen, är i samarbete med SWIRA.- Konferensen hålls på Munktellmuseet i Eskilstuna och årets tema är svetsautomation, digitalisering och ny teknik. Svetsautomationsdagens tema är robotsvets och svetsautomation med konkreta lösningar, säger Åsa Malmqvist.Det går redan nu att ladda ner programmet som är fyllt med intressanta föreläsningar och föreläsare.- Vi hoppas kunna fylla de sista platserna de närmaste dagarna, så vill man vara med är det väldigt hög tid att boka sin plats, säger Åsa Malmqvist.Minimässa Minimässan är däremot redan fullbokad. Utställare är ABB, AFRY Olofström, Agaria, Axson Teknik, BM Svets, Esab, EWM, GasIq, Goodtech Solutions, Högskolan Väst, Kemppi Sverige, Kiwa, Kuka Nordic, Linde, Migatronic, Montico, Nippon Gases, Norsk Svetsteknik (NST), Novatic Industrial, PFERD-VSM, SA Svetsteknik, Sundholm Welding, Svenska Elektrod, Svetsmaskinservice, Svetsutvecklarna, VoestAlpine Böhler, Yaskawa Nordic. Dessutom finns Svetskommisionen, Swira och Elmia på plats.- De senaste dagarna har vi dessutom fått klart att vi till middagen 6 oktober kan bjuda på en exklusiv maskinshow på Volvo CE Customer Center med transfer till och från konferensen, säger Åsa Malmqvist.Meet-and-greet 5 oktober För dem som är tidigt på plats planeras det för ett litet förmingel på hotell Bolinder Munktell klockan 20.00, 5 oktober.- Vi hoppas kunna erbjuda en bra plats för intresserade att över ett glas träffa studenter, svetsande företag och representanter från vårt nätverk, säger Åsa Malmqvist.

  Läs mer

 • Industrikvinnors stödförening
  vill stoppa trakasserier

  När kränkningarna på arbetsplatser fortsätter krävs moteld. Därför existerar nu en stödförening för kvinnor och ickebinära som jobbar i branschen.
  Föreningen bildades av Maria Höök, Marie Andersson och Frida Rudbäck i mars 2021. Vi hade alla sett ett behov inom branschen att stötta kvinnor och ickebinära som utsätts för kränkningar.
  Maria ringde upp och kickade igång idèn att vi borde starta en förening, hon har redan startat facebook gruppen kvinnliga svetsare och samlat in många berättelser från kvinnor och icke binära som utsatts för trakasserier på jobbet. Utifrån detta har vi sett ett behov av allmän stöttning och vägledning. Vi själva upplevt hur jobbigt det kan vara.
  Ideell föreningFöreningen är ideell och politiskt obunden, den har som ändamål att stödja kvinnor och icke binära inom industriyrken vid olika typer av trakasserier/diskriminering och särbehandling. Att hjälpa kvinnor och ickebinära inom industriyrken med juridiska råd, terapi, stöttning på möten men sina företagsledare samt fackliga möten.
  Men att även bedriva utbildning gentemot allmänheten/företag/skolor i hur kvinnor och icke binära behandlas och vad som kan göras för att förändra detta.
  Stöttar utsattaIbland kan det bara behövas någon att prata med som har utsatts för liknande händelser, för det är många som utsätts och det är ett stort mörkertal.
  Många känner sig ensamma och rädda att stå upp för sina rättigheter när de är i en utsatt situation. När man sitter i situationen själv är det otroligt svårt att finna styrkan att arbeta för sina rättigheter. Där vill vi komma in och stötta upp. Ge den extra energin som behövs att ge stöd och trygghet.
  Det är sällan så enkelt att man kan anmäla och få rätt vilket många tycks tro, det är oftas subtilt, och pågått under en längre tid. Det kan ibland vara svårt att själv veta vad som faktiskt är över gränsen, man ifrågasätter ofta sig själv om man uppfattat situationen fel, eller om ens känslor är fel.
  Ord mot ordDet blir ofta ord mot ord och många kvinnor och icke binära vill inte anses som jobbiga eller tjatiga. I många fall vi sett väger tyvärr mannens ord tyngre i dessa situationer. Då de ofta har sina kollegor som stöttar upp utan några bevis.
  Skall vi kvinnor och ickebinära inom branschen förväntas stå ut, tuffa till oss och ha skinn på näsan för att klara en helt vanlig dag på jobbet, det är helt orimliga krav egentligen? Skall man verkligen behöva må skit på jobbet?
  I framtiden hoppas vi att vi har fått ett stort nätverk av företag och privatpersoner som stöttar föreningen och att vi lyckas ha gjort ett avtryck som skapar en god förändring inom branschen.
  Vill du stötta föreningen eller vill du komma i kontakt med oss för frågor, utbildning eller hjälp, tveka inte med att höra av dig till Industrikvinnors­stodforening@gmail.com eller facebooksidan: Industrikvinnors stödförening.
  Läs mer

 • WeldGalaxy - kunskapsplattform för svetsare
  The Welding Institute, TWI, i Storbritannien är huvudman för ett stort europeiskt projekt, WeldGalaxy, för att ta fram en omfattande plattform online för kunskap, teknikutbyte, handel och inom svetsning.
  WeldGalaxy är en webbplattform med syfte att dels tillgängliggöra verktyg och en stor mängd sökbar information om svetsning online, dels vara ett forum för business to business (B2B) kontakter som samlar globala köpare och säljare inom EU av svetsutrustning, förnödenheter och tjänster inom svetsområdet. Projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.Projektets första del är i sin slutfas och en första försökssajt är drifttagen för utvärdering.En mängd verktygPlattformen ska innehålla en mängd verktyg för beräkning och kunskapsinhämtning, men även för att skapa kontakter med leverantörer och kunna jobba med anbud på tekniska lösningar (B2B).Man loggar in som användare eller som leverantör och systemet kan hantera offertförfrågningar och anbud på lösningsförslag från ett stort antal leverantörer som anslutit sig till plattformen.En del av plattformen omfattar en s.k. chatbot där användaren kan chatta med en robot som slår i TWIs stora kunskapsdatabas med information, frågeställningar och lösningar kring svetsteknik som byggts upp under flera årtionden. Frågorna kan vara ostrukturerade och bearbetas av en AI-modul. Om någon nödvändig parameter saknas i användarinmatningen tar chatboten upp en konversation med användaren tills alla nödvändiga parametrar tillhandahålls. Chatbotsvaren kan svara i form av text och/eller interaktiva UI-kort med knappar, bilder, diagram och 3D-modeller.SjälvlärandeChatboten ska kunna lära av användaraktivitet genom så kallat självlärande. Om en fråga inte förstås föreslår chatboten flera möjliga lösningar för användaren. Efter användarens val lär sig chatboten användarmönstret för varje användare. Därför blir chatboten mer personlig med mer användarengagemang. Det är också meningen att den ska finnas tillgänglig på ett flertal europeiska språk.Ett konsortium med elva organisationer har bidragit till innehållet i plattformen. Ett flertal verktyg för analys, simuleringar och beräkningar har skapats.Luleå tekniska universitetEtt exempel är ett verktyg som skapats av Luleå Tekniska Universitet, LTU, som ingår som partner i projektet.– Institutionen har en lång tradition av arbete med svetssimulering och har skapat en modul i plattformen med ett förenklat verktyg för svetssimulering, säger Andreas Lundbäck, biträdande professor på LTU avdelning hållfasthetslära.Verktyget ska kunna användas av personal utan tidigare ingående erfarenhet av simulering. Med svetsparametrar och materialdata som indata kan man göra simulering för att förutsäga egenspänningar och deformationer efter svetsning.Programvaran för simulering i plattformen är helt utvecklad inom projektet eftersom kommersiella programvaror är förknippade med licenser som begränsar tillgängligheten online.LTU har andra sammanhang jobbat med fasomvandlingsmodeller för kolstål som kan bilda martensit. Det finns därför möjlighet att komplettera verktyget med simulering av hårdhet och seghet i en eventuell fortsättning av projektet enligt Andreas Lundbäck.Mer information om projektet hittar du via www.weldgalaxy.euMathias Lundin
  Svetskommissionen
  Undertecknad ingår i Advisory Board för projektet WeldGalaxy

  Läs mer

 • Årets internationella svetsmöte
  International Institute of Welding, IIW, har just nu sin årliga sammankomst. Cirka 700 personer från IIWs 51 medlemsländer samverkar i ett 40-tal kommittéer och arbetsgrupper för att samverka och sprida information om svets och fogningsteknik i ett brett internationellt samarbete.
  Svetskommissionen var med och grundade IIW år 1948 och medlemmar i Svetskommissionen har möjlighet att medverka i och ta del av den internationella samverkan.IIWs Årsmöte 7-21 juli 2021 sker samtidigt online i de flesta av jordens tidszoner med sessioner under eftermiddagar europeisk tid (CET). Ett 30-tal svenska experter och delegater medverkar.Under den gågna veckan har drygt 700 personer deltagit i 165 timmars möten och seminarier där 194 presentatoner och många timmars diskusioner förs om FoU, "best practice", standarder, kompetens etc inom en stor mängd delområden av svets- och fogningsteknik.Årets konferens 2021 IIW International Conference 8 juli behandlade ämnet Artificial inteligence to innovate welding and joining , med en imponerande samling föredrag (program) om vad som pågår över hela världen inom artificiell inteligens och svetsning. 218 deltagare.IIW är en standardiserigsorganisation med möjligheten att skapa ISO-standarder via ett avtal med ISO. IIW arbetar t.ex. med standarder för termer och definitioner (ISO 25901-serien), just nu specifikt för lasersvetsning, termisk skärning och plastsvetsning. IIW jobbar just nu även med förslag på standarder för kvalitetssäkring av hårdlödning respektive mjuklödning (structural), kompetenskrav för revisionspersonal (svetsning och besläktade förfaranden, oförstörande provning etc.Under IIWs årsmöte samlas "International Authorisation Board", IAB, som leder systemet för kompetens enligt de internationella utbildningsriktlinjerna. Där behandlas bl.a. alla länders godkännanden som "Aurhorized Nominated Body", ANB. Svetskommissionen behåller full auktorisation som ANB Sverige och kan fortsätta granska utbildningar och utfärda diplom och certifikat till godkända elever i två år till. Dessutom har vi också lyckats få auktorisation för distansutbildning av IWS.Com II, Bågsvetsning och tillsatsmaterial är en av de större grupperna där 22 artiklar presenterades i de tre undergrupperna samt i en joint session mellan C-II och C-VIII där flera presentationer om svetsrök och sexvärt krom hölls, varav de flesta från den svenska delegationen.IIWs kommission för hälsa och säkerhet (Com VIII) har haft en session med föredrag och diskussioner kring risk för lungcacer och svetsning och IARCs klassificering, där IIW har tagit fram ett statement. Com VIII hade även en session om elsäkerhet och risker för elchock vid svetsning. Com VIII kommer att bilda en arbetsgrupp för detta.Under året har IIW kommit fram till ett avtal med EWF om att låta IIW och dess medlemmar ingå i ett nytt kvalifikationssystem för internationell additivtillverkning (IAMQS). Vid ett möte presenteras de nya möjligheterna som IIW erbjuder medlemmar, branschforsknings- och utbildningsinstitutioner med IAMQS satsningen. Målet är att skapa ett kvalifikationssystem för additivtillverkning och koppa ihop utbildning med industrin. Mer kort rapportering från kommissionsarbetet kan tillkomma här, så prenumerera gärna på uppdateringar här till vänster.En fantastisk konstutställning har också anordnats och har samlats i en folder som ni kan se här: Kommande årsmöten för IIW:
  • 75th Annual Assembly, Tokyo, Japan, 17-22 July 2022
  • 76th Annual Assembly, Singapore, 16-21 July 2023
  • 77th Annual Assembly, Rhodes, Greece, 6-12 July 2024
  • 78th Annual Assembly, Genoa, Italy, 22-28 June 2025
  Hitta mer via:
  Läs mer

 • Medborgarskolans svetsutbildning motsvarar inte branschens krav
  Genom ett antal olyckliga formuleringar på sin säljsida har Medborgarskolan i Stockholm fått det att framstå som att de ger en utbildning som motsvarar svets- och fogningsbranschens krav.
  Så är det inte.

  Medborgarskolans utbildning är varken branschrekommenderad eller tillämplig svetsutbildning och ska inte på något sätt förväxlas med branschens egna IW-diplomutbildningar. Svetskommissionen har påtalat för skolan att informationen på hemsidan är missvisande men har inte fått någon respons om åtgärd.Medborgarskolan säljer sin utbildning med bland annat ”Kursen avslutas med att du genomgår en svetsarprövning då du lägger ett svetsprov för en godkänd kontrollant. Om det godkänns har du ditt certifikat avklarat. För dig som söker jobb som svetsare i stålbyggnadsbranschen är certifikat vanligtvis ett krav.”
  Det finns flera problem med formuleringen. Svetsarprövning är ett verktyg inom ett företags kvalitetssystem för att kontinuerligt verifiera en svetsares handlag. Under en utbildning används verktyget för att verifiera nästa nivå. En utbildad svetsare har gjort flera prövningar under sin utbildning.
  Branchens krav är IW-diplom. Medborgarskolan säljer något helt annat.
  Läs mer

 • Perfekt läsning i hängmattan
  Svetsen #2 är drygt en månad sen. Först höll vi på den för att få med några bra artiklar. Sen slog covid till. Å andra sidan erbjuder numret extra mycket läsning, perfekt för lediga sommardagar.
  Denna gång är temat elektrifiering och innehåller:
  • Northvolt har 200 svetsare igång och söker en mängd svetskompetenser.
  • Elektrisk kontakt är också en fog
  • Vätgas ska ge fossilfri stålindustri
  • Batterilådor - FSW
  • Batterimonteringsfabriken
  • Lasersvetning av "hårnålar"
  Vi har träffat Pål Efsing som berättar om sitt dagliga värv och annat. Therese Källström, utvecklingsingenjör och svetsexpert på Scania som berättar om sitt yrke. Vi har besökt FA-tec och Ekbackeskolan. Nyttoartiklarna handlar denna gång om hur du svetsar i Strenx SSAB:s nya höghållfasta konstruktionsstål samt hur du bäst bränner ihop rostfria duplexa stål. Är du intresserad av snabb och branschnära kompetensutveckling? Joel berättar om kortkurserna på Högskolan Väst. Eller så kollar du vår nyhet från The Welding Institute, TWI, i Storbritannien och projektet, WeldGalaxy, omfattande plattform online för kunskap, teknikutbyte, handel och inom svetsning.Övrigt i det här numret:
  • Stoppa trakasserierna på arbetsplatserna – Industrikvinnors stödförening
  • Fogningsdagarna
  • SLM
  • Året IW-pristagare
  • Standardspalten med nya och reviderade standarder
  • Krönika, APL - en svetslärares mardröm
  • Aktuella branschnära projekt
  • Svetstekniska föreningen ger en tillbakablick på 80 års verksamhet


  Läs mer

 • Skryt med 90 år av kvalitet, kunskap och ansvarstagande
  I år firar Svetskommissionen 90 år. Sedan 1931 har vi samverkat för att svets- och fogningsindustrin i Sverige ska utvecklas med kunskap, kvalitet och sunda värderingar i fokus.
  Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Vi finns här för er skull – och för branschen. Ett medlemskap visar att ert företag tar svetsning på allvar. Att ni kan och förstår kvalitet och inte minst, verkar för en seriös bransch. För att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för finns riktlinjer, vår Samsyn, som ni som medlemmar kan hänvisa till i kontakt med kunder och leverantörer.För att uppmärksamma vårt 90-årsjubileum har vi tagit fram ett kvalitetssigill exklusivt för alla medlemmar. Detta är fritt att använda och visar att ni är en del av Svetskommissionen och på så vis bidrar till ansvarstagande och kvalitet i branschen. Inloggade medlemmar kan ladda ner det till er hemsida eller för att använda det i utskick och material för att ge företaget den kvalitetsstämpel som ett medlemskap i innebär.
  Läs mer

 • SLM Digital 2021 gjorde oss alla till vinnare
  Årets Svetslärarmöte, SLM Digital 2021, Var en ny satsning där samtliga lärde sig mycket, deltagare, föreläsare och arrangörer. Sändningen avslutades med utdelning av stipendier och diplom till årets IW-skola, IW-lärare och IW-elev.
  Mycket var nytt under årets möte, annat var nästan som vanligt. Då restriktionerna hindrar oss från att ses så skedde hela mötet via en livesändning. – Det har flutit på bra hela dagen, föreläsarna, zoomgrupperna och mentimeterfrågorna har varit bra och viktiga inslag som gav en känsla av att vi faktiskt har setts på riktigt. Avslutningen med prisutdelning likaså.En av pristagarna var årets IW-elev Jason Bagherzadeh, 25 år, Ekbacke­skolan.- Jag känner mig mycket glad över att uppmärksammas, säger JasonMotiveringen lyder: Jason Bagherzadeh har svetsat klart allt inom IW, även Tig-alu samt Mig-alu och har utökad examinering. Han pratar flytande svenska, persiska, engelska, holländska och tyska. Jason har på ett bra vis axlat sin del i ett större skolprojekt där Ekbackeskolan har investerat 80 000 kr på en båtbyggsats i aluminium. I projektet har Jason lärt sig tyda konstruktionsritningar samt bygga och sammanfoga en båt.Jason kom in på svetsutbildningen efter en flytt från Sundsvall som innebar att han lämnade sitt dåvarande jobb och karriär bakom sig. Att lära sig svetsa var inte förstahandsvalet utan mer en kunskap han bara var nyfiken på.- Men efter en ganska kort tid på utbildningen kände jag att det var riktigt roligt och att det var något jag kan tänka mig att arbeta med på riktigt.Jason tycker att det är roligast när materialen som ska fogas samman är lite knepiga, som titan, aluminium, koppar och rostfritt.- Fast det är bara kul när det fungerar, säger Jason.Han ser en framtid som svetsare inom kärnkraft eller kanske på något varv. Jason är en av eleverna som tagit stort ansvar i elevprojektet som gått ut på att bygga en rejäl båt i aluminium.- Det har varit kul att se resultat av vårt kunnande. Och i ett sådant här projekt blir lärandet brett. Det ingår konstruktion, kapning och flera svetsmetoder, säger Jason Bagherzadeh.

  Läs mer

 • Tack för igår till alla som medverkade i SLM Digital!
  Årets möte och fortbildning för svetslärare sändes live över videolänk. Mer information om mötet här.
  Läs mer

 • Vad gäller för svetsutbildning under Covid-19 pandemin?
  I Sverige följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, men vi ska också följa regionala och lokala rekommendationer som utfärdas av smittskyddsläkare. Även arbetsgivare kan ha särskilda regler på arbetsplatsen. Vi har rett ut hur svetsutbildningar kan smittsäkras.
  Svetsutbildningar innehåller praktiska moment. Det gäller alla utbildningar från svetsare till svetsingenjör. Eftersom Svetskommissionen, som ANB Sverige, kvalitetssäkrar utbildare måste vi förhålla oss till det läge vi befinner oss i, mitt i en pandemi. Genom de internationella svetsorganisationerna IIW och EWF har det tagits fram särskilda regler som gäller under pandemin. På så sätt kan vi fortsatt kvalitetssäkra utbildare som följer branschens krav utan att åsidosätta säkerhet och förhindra smittspridning. Alla berörda kursansvariga har informerats om detta. Saknar du information, skicka ett mail till ANB Sverige.För skolor som utbildar svetsare finns ett dokument, som ger rekommendationer för att kunna upprätthålla praktisk svetsutbildning på ett smittosäkert sätt. Dokumentet är framtaget i Kanada med ett gediget referensbibliotek. Medförfattare är bland annat Yolanda Hedberg, PhD KTH.Dock ska dokumentet tillämpas i samråd med skolledning och givetvis i linje med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.Läs hela dokumentet (artikel ur Weld Magazine) här:Recommended protocols for secondary school welder training programs during covid-19 pandemic Pdf, 2.9 MB.
  Läs mer

 • Vad ska vi syssla med när robotarna tar över?
  Svetsen #1 2021 har fokus på automation och robotisering. Men du hittar även många fler nyttiga artiklar om bland annat modern tigsvetsning, kalyleringsprogram, standarder och restmagnetism.
  I Svetsen hittar du denna gång artiklar som ger dig i branschen en översikt på robotisering och automation.Vad ska en svetsare göra i framtiden? Blir svetskunskapen absolet? Vilka farhågor ska man ta på allvar och hur förändras yrket?Adaptiv svetsning? Vad är det? Kommer robortarna verkligen kunna känna av material, svetsvinkel och fogstorlek?Weldcare berättar hur de gjorde när de automatiserade hela sin verksamhet. Att de fick enorma miljövinster på köpet var ingen slump.Olofsfors AB i Nordmaling överlevde på orten just genom att modernisera och skaffa svetsrobotceller. Hur gick det till när ett av Sveriges äldsta företag, med långtgående industritraditioner, förändrade sin verksamhet så pass att de nu återkommande blir prisade för sin automation?Trender är kul, och på allvar. Vilka är trenderna och vartåt pekar industrirobotiken?WeldCalc generation tre, kan det vara något? I det här numret får du en grundlig genomgång av svetskalkyleringsverktyget, del två av två..Det började som en marknadsföringsgimmick och slutade med att Magnus fick svetsa en okrossbar gitarr till gitarrgurun Yngwie Malmsteen.Strax dags för Svetslärarmötet, vi avslöjar vilka som är nominerade till pris för årets bästa IW-elev, IW-lärare och IW-skola. Runt hörnet väntar fogningsdagarna och svetsautomationsdagen, så ser planen ut.Expertpanelen är tillbaka! De svarar bland annat på frågan "varför växelström?"Kan man vara en automationsnörd? Eller är man en svetsnörd? Två frågor som Esabs automationsnestor Niclas Kilsberger ställer till sig sjäv.Elisabeth Egerblom är verksamhetsansvarig för ANB Sverige, den del av Svetskommissionen som är auktoriserat organ för internationella utbildningar. Hon påminner om verksamhetens roll i våra svetsutbildningar och vikten av medlemskap.Åsikter och och tyckande om volframelektroder är ett ständigt pågående ämne ute på arbetsplatserna. Men vad är fakta och vad kan styrkas empiriskt? Johan Ingemansson och Torgny Karlsson reder ut vad som gäller.Dessutom nyheter från forskningsområdet. Nya aktuella branschprojekt Restmagnetism i fjärrvärmerör. Elektronstrålesvetsning.Osv, osv.Har du inte tidningen? Det går fint att läsa tidningen digitalt . Är du ännu inte medlem eller prenumerant? Det bör du vara!
  Läs mer

 • Inget landslag till yrkes-EM
  Worldskills Sweden har i samarbete med yrkespartners, experter och tävlande beslutat att inte skicka något yrkeslandslag till yrkes-EM i Graz 2021.
  Under den senaste tiden har det funnits en stor osäkerhet kring ett eventuellt deltagande på EuroSkills 2021 eller inte.WorldSkills Sweden har fört dialog med yrkespartners, experter och tävlande samt har även aktivt deltagit i den dialog som finns inom ramen för WorldSkills Europe.World Skills Sweden har jobbat parallellt med frågan för att inte tappa tid och för att möjliggöra så mycket förberedelsetid som möjligt.WorldSkills Swedens styrelse har igår enhälligt beslutat att inte skicka något yrkeslandslag till Yrkes-EM i Graz 2021. Anledningarna till detta är delvis det osäkra läget kopplat till Covid-19, men också kopplat till ett kvalitetsperspektiv.Vi förstår att detta kommer kännas tungt och jobbigt för våra tävlanden men hoppas på allas förståelse för detta beslut.WorldSkills Sweden ser över möjligheten att erbjuda redan registrerade experter möjlighet att delta utan tävlan i syfte att stötta tävlingen samt bidra i utvecklingen av nästkommande EuroSkills.När det gäller tävlingsverksamheten, är fokus nu på nästa tävlingsår, både nationellt och internationellt 2022.Framåt förs diskussioner och dialog om hur våra tävlanden och experter ska visas uppskattning samt vilka andra satsningar som kan inrymmas under 2021.
  Läs mer

 • Svetstekniska.se är nere
  Svetstekniska föreningen byter plattform och uppdaterar hemsidan.
  Svetstekniska föreningen måste av tekniska skäl (serverbyte med teknisk uppgradering) lämna den gamla hemsidan bakom sig och håller på att ta fram en ny. En ny sida kommer att vara på plats inom kort. Håll ut!
  Läs mer

 • Statsanslag beviljat för Svets BLÅ och Svets SVART
  Svetskommissionens idoga arbete har i dagarna burit frukt i form av ett statsanslag som stödjer delar av vår utveckling av valideringarna Svets BLÅ och Svets SVART.
  Det svenska systemet för validering av svetsare är indelat i fyra nivåer, vit, grön, blå och svart. I dagarna har Svetskommissionens idoga arbete lett fram till ett statsanslag som delfinansierar arbetet med Svets BLÅ och Svets SVART. Valideringssystemet är uppbyggt på, och korresponderar med, utbildningen internationell svetsare, IW.Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför ubildningsinsatser och används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder.
  IW-godkännande är branschens krav på svetsutbildare i Sverige. Se även info angående skillnad mellan utbildad och prövad svetsare.

  Läs mer

 • Prenumerera på Svetsen
  Svetsen är branschtidningen för dig med arbete som berör svets- och fogning. Tidigare har den endast varit för dig som är medlem i Svetskommissionen eller medlem i Svetstekniska föreningen, men vi vill nå fler! Det går nu att teckna en mycket fördelaktig prenumeration.
  En prenumeration för Svetsen digitalt och på papper kostar just nu endast 280 kronor för ett helt år (ordinarie pris 480 kr/år). Du får då fyra nummer hem i brevlådan och möjlighet att läsa den digitalt samt tillgång till ett fullt sökbart arkiv med möjlighet att dela artiklar.Svetsen utkommer med fyra späckade nummer varje år.Svetsen skriver arbetsplatsreportage, gör intervjuer med branschens nyckelfigurer, nyttoartiklar, om produktnyheter, nya standarder, utbildning, aktuell litteratur med mera samt bevakar utvecklingen inom svets- och fogningsområdet* och och sprider kunskap och erfarenheter från hela världen.
  Här hittar du lästips.
  *Limning, lödning, mekanisk fogning, termisk sprutning och skärning, kvalitetskontroll, materialfrågor, hälsa och säkerhet räknas också till området.Bli prenumerant här Tidningen når beslutsfattare och verksamma inom verkstadsindustri, järn- och stålverk, metallverk och tekniska högskolor. Svetsen startade 1942 och ägs av Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen. Kontaktuppgifter Prenumerationsärenden: 08-120 304 00 eller info@svets.seChefredaktör och ansvarig utgivare: Jens Nyström
  Läs mer

 • Var 2020 verkligen ett skitår?
  Coronapandemi, brinnande skogar, lock downs, klimatdemonstrationer, Brexit, presidentval, Black lives matter... 2020 var i vilket fall inte händelselöst.
  Svets- och fogningsbraschen har anpassat sig och till stor del lyckats väl. Svetskommissionens verksamhet lever under nya förutsättningar och följer restriktionerna. Det betyder inte att verksamheten avstannar. Utbildningar anpassas och rullar på, arbetsgrupperna ses digitalt, frukostmöten, seminarier, kurser, redaktionsråd och styrelse likaså.Flera evenamang och mässor har flyttats fram, WorldSkills, Yrkes-SM, Fogningsdagarna, Elmia, SLM och så vidare. Några stöps om i hast och sker på distans. Skolor och andra utbildare anpassar sina utbildningsplaner.Men, nu vet vi hur snabbt och lätt vi anpassar oss! När leveranser uteblir, personal insjuknar, restriktioner hindrar och projekt går i stöpet finner vi alternativa vägar.Det är en viktig lärdom att ta med in i en förhoppningvis coronafri framtid.God jul och gott nytt år från Svetskommissionens kansli!
  Mathias Lundin
  Åsa Malmqvist
  Elisabeth Egerblom
  Jonas Saarimäki
  Jens Nyström
  Ingela Sterner
  Åsa Madonia
  Per Westerhult
  Peter Norman
  Nesrin Ari
  Marie-Louise Enerlöv

  Läs mer

 • Bli framgångsrik, bättre och smartare!
  Läs senaste numret av Svetsen, som finns både digitalt och på papper, med tema utbildning och kompetens.
  I Svetsen hittar du denna gång artiklar som ger dig som svetsare en bild över arbetsmarknaden, karriärvägar, validering och kompetens. Som företagare får du en insikt i tillgången av arbetskraft och hur du kan arbeta för att kompetenssäkra på ditt företag.Läs om en lyckad Komvuxutbildning som ger arbete och målinriktade kunskaper.Cliff Osagie ser svetsning som världens roligaste arbete och som har sett till att kvalitetssäkra och certifiera alla sina kunskaper. Han ser varje dag som en möjlighet att läsa sig mer och duckar aldrig för en utmaning.Svetsen har besökt stora och små företag för att prata nutid, framtid, utmaningar och lösningar. Elisabeth berättar varför du ska se till att utbilda dig inom IW. Jonas berättar om Svetskommissionens helt nödvändiga arbete med validering.Spara pengar med att svetsa på låtsas? Funderar du som utbildare att skaffa en virtuell svets? Det är ingen dum idé då dagens maskiner är mycket kompetenta. Vi har artikeln som hjälper dig att välja rätt.WeldCalc generation tre, kan det vara något? I det här numret får du en grundlig genomgång av verktyget anpassat för laptops.Vår vd Mathias reder ut begreppen svetsarprövningsintyg och diplom. Och tar upp den återkommande frånga "Vem äger intyget?". Vi ger oss in i debatten om komptensbrist i svets-och fogningsbrschen, där Mathias manar till proaktivitet och att förändring måste ske skyndsamt.Har du en idé som du vill göra till verklighet? Karl berättar hur du kan söka finansiering till forskning och utveckling. Han rapporterar även om aktuella branschnära projekt.Mangan och krom i svetsrök är ett gissel. Säkerhetsdatabladet anger endast mänden i fast form, vi rapporterar att korrelationen till mängden av samma ämnen i svetsröken är liten eller ingen alls. Säkerhetsarbetet måste därför tas på största allvar och anpassas efter de nya rönen. Tryckprovning del två. Andra delen av ifrågasättandet av standarden för tryckkontroll av rörskarvar. Första delen i Svetsen nummer tre 2020.Dessutom: Svetsen träffar utbildningsnestorn Ali Bahrami och får veta hemligheten bakom hans lyckade karriär som utbildare.Osv, osv.Har du inte tidningen? Det går fint att läsa tidningen digitalt . Är du ännu inte medlem eller prenumerant? Det bör du vara!

  Läs mer

 • ”Fler gymnasieelever bör lära sig ett yrke”
  "Det måste bli färre platser på samhällsvetenskapliga program och fler på yrkesprogram." Så skriver Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv
  Svetskommissionen håller med i artikeln och vår vd Mathias Lundin utvecklar det i tidningen Svetsen under rubriken Svetskompetens för industrins behov - händer inte av sig själv. Problemställningarna är flera. Här är några. Yrkesval är till största delen upp till individen. Antalet utbildningsplatser dimensioneras efter elevens val. Incitamentet för detta är att det är troligare att man genomför och når resultat i en utbildning som man själv har valt. Men flera områden, till exempel industrin, blir lidande då alltför få väljer yrkesutbildningar och i synnerhet utbildningar inom gymnasieskolans industritekniska program.
  Skolverket själva anger att arbetsmarknaden har ett behov av att ca 55 procent av niondeklassare som väljer till gymnasiet väljer en yrkesutbildning. Förra läsåret valde 28 procent att läsa en yrkesutbildning och 1,4 procent att läsa Industritekniska programmet.
  Övervikt på teoretiska ämnen
  I en industristad i Mellansverige med några av Sveriges största industriföretag gick förra läsåret 54 elever på Industritekniska programmet, 755 elever på Samhällsvetenskapliga programmet och 80 elever på Hantverksprogrammet (samtliga på inriktning florist). 71procent av eleverna fick sitt förstahandsval.
  Lars Stjernkvists nyligen slutförda utredning för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (sou.gov.se/planeringdimensionering) pekar också på att ”I gymnasieskolan minskar intresset för yrkes- utbildning och det finns brister i matchningen mellan elevers val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden”. Utredningen föreslår en förändring.

  I det läge vi befinner oss nu inser man dock att en förändring kommer att ta tid, och att skadan så att säga redan är skedd. Vi har sedan länge insett att vi inte kan förlita oss enbart på aktiviteter som att locka unga till yrket och höja yrkets image för att säkra industrins behov av kompetens.

  Man kan också konstatera att det finns fler bristyrken. Det är stor konkurrens för att locka elever till ett flertal yrken där det råder brist. Den konkurrensen kommer också att öka. Det kommer att satsas mycket allmänna medel på utbildning. För att få ta del av dessa i svetsbranschen måste vi förstås övertyga om våra behov, men än viktigare är att säkerställa att vi har väl fungerande system för validering av kompetens och för utbildning. Många framtida utbildningsinsatser, till exempel arbetsmarknadsinsatser och för omställning, kommer att vara villkorade av att validering genomförts. Dessutom att kvalifikationerna är kopplade till det svenska ramverket för kvalifikationer, SeQF.
  Säkrad kompetens
  I flera tiotals år har Svetskommissionen varit hårt engagerade i kvalitetssäkringen av svetsutbildningen i Sverige. International Welder, IW, är idag branschens krav på utbildning av svetsare. Kravställning på utbildare är en viktig pusselbit för att säkra den kompetens som industrin är i behov av för framtiden.
  I standardspalten i detta nummer av Svetsen (nr 4/2020) kan du läsa mer om svetsarprövningsintygets funktion och roll i förhållande till utbildningsbevis och erfarenhet.
  Men under senare år har det alltså framgått att det inte räcker med aktiviteter som att hålla en hög nivå på svetsutbildningarna och att locka unga till yrkesutbildning.

  För att lyckas med att förse industrin med tillräcklig svetskompetens i framtiden måste vi hänga med i den pågående reformeringen av systemet kring kompetens i Sverige, så det fungerar för ett livslångt lärande. Vi kommer vara beroende av möjligheten att tillgodoräkna sig erfarenhet, validera och komplettera kompetens, byta yrke, ta tillvara nyanlända och personer i omställning, och inte minst ta tillvara den stora potentialen i att utbilda kvinnliga svetsare.
  Validering
  Om man ska skaffa en formell kompetens i Sverige idag måste man i princip sätta sig i skolbänken, även om man har 20 års erfarenhet inom ett yrke. Det finns en stor politisk vilja att ändra på detta, och även att effektivisera kompletterande utbildningsinsatser.

  En validering av kompetens görs gentemot en kvalifikation som innehåller ett antal moduler (delkvalifikationer). Om man klarar alla moduler får man ett kompetensbevis för kvalifikationen. Om man inte klarar någon eller några moduler får man ett valideringsintyg och anvisning om komplettering. I båda fallen ska man kunna anvisas progression.
  Inom Svetskommissionen pågår ett arbete för att förnya och harmonisera systemet för validering av svetskompetens.
  Syftet är att:
  • Strukturerad bedömning, värdering och dokumentation gentemot en väl definierad kvalifikation
  • Bättre synliggörande och tillvaratagande av kompetens
  • Verktyg för strategisk kompetensförsörjning för organisationer, och
  • För identifiering av individers kompetensluckor före utbildning =>
   Effektivare utbildningsinsatser
  Det är höga arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiska förväntningar på nyttan av branschvalidering.Valideringsmodellen för svetsning består av nivåer som korrelerar med utbildningssystemet, IW, och med ramverket för kvalifikationer, SeQF, så som illustreras av figuren ovan.
  Statusen just nu för valideringarna är att Svets VIT är tillgänglig (svets.se/validering) och Svets GRÖN i det närmaste färdig för pilotvalideringar, och kommer att lanseras i början av nästa år.
  Det planeras även för ett projekt för att skapa en validering för svetsoperatörer för mekaniserad och automatiserad svetsning.

  Myndigheten för yrkeshögskolan har ett regeringsuppdrag att dels förvalta SeQF och dels stödja branscherna i arbetet med branschvalidering. Detta arbete bygger på en samverkan och förankring i respektive bransch.
  Svetskommissionen samarbetar även med nio andra branscher inom ramen för Svensk Industrivalidering som gemensamt tagit fram bl.a. valideringsmodellen Industriteknik BAS.

  Vi är mitt inne i ett stort och spännande arbete för att skapa de förutsättningar för livslångt lärande för individer som säkerhetsställer kompetensen för industrins framtida behov. Det kommer inte ske utan en stark branschföreträdare, där vi samverkar så många som möjligt. Är du intresserad av samverkan och tror att du kan bidra är du välkommen att ta kontakt med Svetskommissionen.

  Läs mer

 • Industrins reformagenda
  Den 25 november presenterades industrins reformagenda för att lyfta industrins framtid. Agendan innehåller 12 reformområden med konkreta förslag till politiska reformer.
  ”Industrin står idag för en femtedel av det samlade ekonomiska värde som produceras i Sverige och för drygt en sjättedel av sysselsättningen.”Vårt förslag har som uttalad ambition att Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. I den senaste rankningen finns Sverige på plats åtta, men mellan år 2008 och 2013 återfanns Sverige i topp fem varje år. Dit ska vi igen.Ta del av Industrins reformagenda


  Läs mer

 • Yrkes-SM och WorldSkills inställda
  Coronaviruset sprids med allt större kraft och fart denna höst något, som får konsekvenser för oss alla. Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och IF Metall har därför gemensamt beslutat att ställa in de uttagningstävlingar som planerats, de som är mest aktuella är svets och CNC. Även WorldSkills i Shanghai flyttas ett år framåt i tiden.

  Beslutet som är fattat är att WorldSkills Competition kommer flyttas ett år framåt i tiden. Det innebär att WorldSkills Shanghai kommer genomföras 2022 istället för 2021. Därefter kommer WorldSkills Competition genomföras jämna år, 2024 (Lyon), 2026, 2028 osv.Vilka datum som gäller för genomförandet 2022 är ännu inte satta, men det kommer bli någon gång mellan september till november 2022.Detta beslut innebär att datum som vi tidigare skickat ut, med koppling till WSC 2021 kommer revideras allt eftersom vi får mer information från WorldSkills International. Det gäller allt från lagträffar, datum för registreringar, med mera.När det gäller tävlandes ålder så kommer tävlande för WSC 2022 att kunna vara 23 alternativt 26 år det år tävlingarna genomförs (Detta för att de tävlande som redan nu är uttagna och som skulle tävlat 2021, kommer kunna vara med 2022).Yrkes-SM
  Läs mer

 • Vill du se in i framtiden?
  Nummer tre av Svetsen finns nu hos våra medlemmar och prenumeranter. Den här gången har vi tittat lite extra på andningskydd och arbetsmiljö. Temat är en spaning in i framtiden.
  I Svetsen hittar du denna gång en historisk översikt över strömkällor signerad Johan Ingemansson och Torgny Karlsson. Vi har intervjuat branschkändisen Peter Norberg och fått veta att han inte bara är vass svetsare utan i en lite udda sport är innehavare av fler SM-guld än vad han själv kan minnas. Johnny K Larsson serverar en artikel om laserrengöring och ytbehanhandling i den sista delen i hans serie Laserskolan.De första delarna som berör svets- och fogningsbranschen i EU-direktivet om ekodesign börjar att gälla 1 januari för att sedan införas allt eftersom de närmaste åren. Vet du vad direktivet innebär?Har du inte tidningen? Det går fint att läsa tidningen digitalt . Lite ur innehållet:Tema: Framtiden
  Industrins digitalisering – en framtidsbild
  Svetsutrustning med ekodesign
  Framtidens fogning finns i Fordfabriken
  Lite historia och fakta om svetsströmkällor
  Kursverksamheten
  Anpassade och nya kurser
  Evenemang
  Svetslärarmötet. Dags att nominera dina favoriter
  Intervjun
  Peter Norberg - med nyfikenhaten som drivkraft
  Utbildning ANB
  Så söker du en internationell utbildning
  Nytta
  Välj det rätta andningskyddet
  Forskning om skadliga metaller i svetsrök
  IIW-konferensen
  Laserskolan - rengör med laser
  App om mässing
  Investera i smarta fabriker
  Forskning
  Förstärkningar på Högskolan Väst
  Tryckkontroll av rörskarvar

  Läs mer

 • Stålbyggnadsdagen 22 okotober
  Stålbyggnadsinstitutet arrangerar Stålbyggnadsdagen 2020 online torsdagen den 22 oktober.
  Program och anmälan
  Läs mer

 • Drabbad av Corona? Stöd för utveckling av kompeten
  Svensk industrivalidering har tilldelats 17 miljoner ur ESF för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av coronapandemins konsekvenser.
  Deltagande företag har möjlighet att få finnansiering av
  • handledning
  • branschvalidering
  • kompetensutvecklingsinsatser
  Är du intresserad av medlen för detta hittar du mer info och intresseanmälan här.Mathias Lundin
  Läs mer

 • Är svetsingenjör något för dig?
  Vill du bli en - eller har du behov av - en svetsingenjör? Framtiden som svetsingenjör ser ljus ut. Just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången.
  Utbildningen till internationell svetsingenjör i Sverige sker på KTH genom ett samarbete mellan Svetskommissionen, Swerim och KTH. Utbildningen är en del av ett mastersprogram vid Institutionen för Industriell Produktion. Kolla in våra utbildningssidor! Där hittar du information om allt från inträdeskrav till framtida arbetsmarknad.Ansök senast 20 november 2020.IWEIWTSvetskommissionen erbjuder även ett antal sponsorpaket för er som vill vara med och rädda kompetensförsörjningen till branschen. Det är en möjlighet att tidigt få träffa framtidens svetsingenjörer och presentera just ert företag.Vi hoppas att ni vill vara med och stödja svensk industri och väljer att bli sponsorföretag för svetsingenjörsutbildningen på KTH. I sponsorpaketet ingår även att ditt företag har möjligheten att skicka en elev på utbildningen med 10 till 25 procent rabatt beroende på sponsornivå.
  Läs mer

 • Förlängning av intygs giltighet med anledning av Covid-19
  I ett ställningstagande (”position statement”) från ISO/TC 44/SC 11 i somras anges att:
  På grund av COVID-19-utbrottet kan förlängning och bekräftelse av kvalifikationer för svetspersonal förlängas med ytterligare tre månader utöver vad som tillåts av ISO 9606-serien och ISO 14732 under följande villkor:
  • ett anställningsavbrott resulterade i att kvalificeringsperioden har överskridits
  • kvalificeringen var giltig vid tidpunkten för anställningsavbrottet
  • det har inte varit möjligt att förlänga eller bekräfta kvalifikationer på grund av att granskning/provning är tillgänglig
  Implementeringen av detta uttalande sker efter ISO:s medlemsorgans och relevanta granskares gottfinnande. Utgångsdatumet för detta utlåtande togs bort efter sommaren och gäller på obestämd framtid i händelse av framtida nedstängningar.Utlåtandet, vars tillämpning är frivillig, innebär alltså att man kan tillämpa tre extra månader om intyg, i händelse av till exempel nedstängning, löper ut med avseende på bekräftelse eller förlänging.För "granskare", se även www.svets.se/granskare.Mathias Lundin
  Läs mer

 • SLM blir helt digitalt! Nominera dina favoriter redan nu
  SLM 2021 ordinarie möte ställs in och flyttas fram till 2022 (och vi firar även 40-års jubileumet då). Däremot vill vi inte missa tillfället att möta alla svetslärare under 2021, därför kommer vi att anordna ett digitalt evenemang under våren. ---- Läs mer och anmäl dig till SLM 2021 här.
  Ett av Svetskommissionens mål är att kvalitetssäkra svetsutbildningar i Sverige, vilket idag görs inom IW-systemet.Genom svetslärarmötet, SLM, inspirerar och stärker vi landets svetslärare. men vi vill göra mer. Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen delar årligen ut stipendium för Sveriges svetsutbildare och -elever i tre olika klasser.Under vårens möte kommer vi att utse 2020 års IW-lärare, -elev och -företag, så fortsätt nominera! Mer information om denna digitala livesändning kommer i början av nästa år, håll ut och håll utkik!Så är gör du för att nominera dina favoriter Åsa Malmqvist svarar på dina frågor.
  Läs mer

 • Nu börjar programmet ta form
  Fogningsdagarna 2021 äger rum i Eskilstuna på Munktellmuseet och kommer att handla om svetsautomation, digitalisering och ny teknik. Konferensen är två dagar och dag två är i samarbete med SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Utställare kommer också att finnas på plats. Detta vill du inte missa!
  Andra dagen i programmet är det fokus på nätverkande och teknikutbyte för svetsautomation med konkreta lösningar. Genom Robotlyftet finns även möjlighet att boka automationscheckar för rådgivning/studie.Du kan välja att delta på hela evenemanget eller endast en av dagarna. Gemensam middag hålls den 14 april.Mer info hittar du här.
  Läs mer

 • Framtidssäkra med IWSD
  Nu finns möjlighet att gå kursen Internationell Svetskonstruktör, IWSD.
  I det rådande läge är det ett bra tillfälle att höja kompetensen och företagets förmåga. Detta för att stå starka när coronapandemins konsekvenser för marknaden släpper. Nu erbjuds en IWSD-utbildning inom ett område där behovet är stort. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Diplomerade IWE, IWT och IWS har rabatt på kursavgiften.Läs mer här.Övriga utbildningar inom svets och fogningsteknik, se www.svets.se/utbildning
  Läs mer

 • Investera i ny kunskap
  Ett sätt att komma stärkt ur en prövande tid är genom att framtidssäkra.
  Att se över
  din och firmans kompetens är ett steg på vägen.
  Vi ger en kurs för personer som arbetar med svetsade konstruktioner. Kursen syftar till att ge en säkrare produkt med högre kvalitet som generar en ökad lönsamhet.

  Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar. Att göra fel kan innebära kostsamma projektförseningar och i värsta fall resultera i allvarliga olyckor och tillbud. Dessutom har ökade kvalitetskrav inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar ytterligare.Att arbeta med svetsade konstruktioner innebär att man kan materiallära, tolkning av ritningsunderlag, tillverkningsunderlag, och standarder för att kunna förbereda och sammanfoga olika material med någon av alla svetsmetoder som finns på marknaden.En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln.Läs mer och anmäl dig här
  Läs mer

 • Lästips till hängmattan
  Svetsen finns nu digitalt, som gjord att njuta av i hängmattan, och vi vill därför sprida några lästips. Du som redan får tidningen på papper kan lätt skaffa ett konto för att läsa den digitalt. Om du inte har tidningen kan du skaffa en prenumeration här.
  Vår VD Mathias Lundin vill tipsa om en artikel om yrkesintroduktion, ett projekt för att få in fler människor i svetsbranschen. Är du arbetssökande och vill lära dig ett nytt yrke? Eller vill du anställa någon som står utanför arbetsmarknaden? Läs artikeln här.
  Det är viktigt att belysa värdet av ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Läs Tomas Tränkners artikel om just det. // Peter Norman, tekniksekreterareEftersom jag ser att många tjejer/kvinnor utbildar sig till svetsare tycker jag att den här artikeln i senaste numret är intressant att lyfta. Läs om gravida svetsare här. // Marie-Louise Enerlöv, utbildningsadministratörEn artikel jag vill tipsa om är "Ventilation vid svetsning". Ämnet är alltid lika viktigt och aktuellt, och tack vare Mathias Helgesson på Esab får vi här en ordentlig genomgång. Läs om ventilation här. // Sonja di Gleria, chefredaktörJag tipsar om en artikel om simulering från Swerim. Additiv tillverkning är en mycket spännande och lovande teknik där numeriska simuleringar definitivt bidrar till vidare utveckling. Lär dig mer om additiv tillverkning här. // Åsa Malmqvist, marknadsansvarig på Svetskommissionen
  Allt som har att göra med svetsdefekter är intressant och jag rekommenderar att läsa alla fem delar i serien. Här är den femte fristående delen. // Etienne Bonnaud, specialist på numerisk analys och simulering hos Swerim AB
  Läs mer

 • Tjuvstart!
  Papperstidningen kommer inte i din brevlåda förrän 8 maj, men redan nu kan du läsa tidningen på nätet och i din app. Vi skriver om utmattning, strömkällor, förhöjd arbetstemperatur och mycket annat.
  Du som får papperstidningen registrerar ditt konto här. När du registrerat dig kan du förutom det senaste numret läsa tidningen tio år tillbaka i tiden. Sök på ditt älsklingsämne så får du direkt upp allt vi publicerat om det. Eller sök på din favoritskribent.Läs tidningen på www.svetsen.se.
  Läs mer

 • Nytt datum för Yrkes-EM
  Nu är det klart att Yrkes-EM går av stapeln 6-10 januari 2021!
  Vi försöker att se det positiva med att tävlingen skjuts upp - det ger våra tävlanden och experter mer tid att lägga på förberedelser och träning!Läs mer om evenemanget här.
  Läs mer

 • Mejlvirus
  Du som fått mejl från Peter Norman på Svetskommissionen den 10 april - bara radera det. Mejlet ska ha skickats mellan 15 och 16 på långfredagen. Någon har tagit sig in på hans konto och mejlat till personer i hans adressbok.
  Läs mer

 • Lästips!
  Svetsen har just blivit digital och vi vill därför sprida några lästips. Du som redan får tidningen på papper kan lätt skaffa ett konto för att läsa den digitalt. Om du inte har tidningen kan du skaffa en prenumeration här.
  Vår VD Mathias Lundin vill tipsa om en artikel om yrkesintroduktion, ett projekt för att få in fler människor i svetsbranschen. Är du arbetssökande och vill lära dig ett nytt yrke? Eller vill du anställa någon som står utanför arbetsmarknaden? Läs artikeln här.
  Det är viktigt att belysa värdet av ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Läs Tomas Tränkners artikel om just det. // Peter Norman, tekniksekreterareEftersom jag ser att många tjejer/kvinnor utbildar sig till svetsare tycker jag att den här artikeln i senaste numret är intressant att lyfta. Läs om gravida svetsare här. // Marie-Louise Enerlöv, utbildningsadministratörEn artikel jag vill tipsa om är "Ventilation vid svetsning". Ämnet är alltid lika viktigt och aktuellt, och tack vare Mathias Helgesson på Esab får vi här en ordentlig genomgång. Läs om ventilation här. // Sonja di Gleria, chefredaktörJag tipsar om en artikel om simulering från Swerim. Additiv tillverkning är en mycket spännande och lovande teknik där numeriska simuleringar definitivt bidrar till vidare utveckling. Lär dig mer om additiv tillverkning här. // Åsa Malmqvist, marknadsansvarig på Svetskommissionen
  Allt som har att göra med svetsdefekter är intressant och jag rekommenderar att läsa alla fem delar i serien. Här är den femte fristående delen. // Etienne Bonnaud, specialist på numerisk analys och simulering hos Swerim AB
  Läs mer

 • Det finns ljuspunkter!
  Det är en tung period vi går igenom, men då lyser undantagen desto starkare.
  Ett fint initiativ kommer från Veldi Kompetens, som arbetar med svetsutbildning. Roger Psajd, VD, förklarar: ”Det är viktigt att alla hjälps åt för att branschen ska stå starkare när krisen är över. Därför erbjuder vi våra föreläsningar på YouTube för att lyfta svensk industri. Vi kommer också hålla webbinarier inom svetsområdet redan i veckan.”Tack Veldi! Följ dem i sociala medier för att ta del av deras kunskap. Svetsen digitalEn annan ljuspunkt är att Svetsen numera finns digitalt - både som app och hemsida. Sök "Svetsen" där du brukar hämta appar, eller gå in på www.svetsen.se.  Du som idag får tidningen på papper kan lätt skaffa ett konto där du kan läsa den senaste tidningen, samt nummer tio år tillbaka. Läs mer om hur du gör här. KontaktHör gärna av dig och berätta om fler goda exempel från vår bransch!
  Läs mer

 • Svetsen har blivit digital
  Du som får en tryckt version av tidningen kommer i fortsättningen även att kunna läsa Svetsen digitalt.
  Gå in på www.svetsen.se och klicka på Logga in. Första gången behöver du klicka på Skapa konto. Där fyller du i den e-postadress du använder i kommunikationen med Svetskommissionen, väljer ett lös­enord och klickar på Skapa konto. Du får då ett aktiveringsmejl till din adress, följ instruktionerna i det så är du snart igång med att läsa tidningen digitalt.Nu som appVill du läsa tidningen i mobilen är det bästa att ladda ner den app vi skapat för både Android och iOS. Gå in där du brukar hämta appar och sök efter Svetsen. Även i appen behöver du skapa ett konto.Sök i arkivetSvetsen digital har många bra funktioner. En av dem är att du snabbt kan söka i arkivet, bland gamla nummer, tio år tillbaka i tiden. Bara skriv in ditt favoritämne på sökraden så får du upp alla artiklar vi skrivit om det.
  Läs mer

 • Flera stora evenemang byter datum
  Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga både våra Fogningsdagar, Elmia Svets och Fogningteknik och Yrkes-SM.
  FogningsdagarnaCoronaviruset har fått Scania att tills vidare stänga Marcus Wallenberg-hallen och democentret för externa besökare. Det gör att Fogningsdagarna och Svetskommissionens årsmöte i Södertälje 2-3 april som var planerade till dessa lokaler har flyttats fram.Vi återkommer med Information för avsikt att genomföra detta förträffliga program vid ett senare tillfälle.Gällande Svetskommissionens årsmöte ber vi också om att får återkomma om hur vi bäst genomför det enligt stadgar.Här kan du läsa mer om Fogningsdagarna Elmia Svets och FogningsteknikElmia Produktionsmässor, inklusive Elmia Svets och Fogningsteknik, flyttas fram till 2022. Utställare som ännu inte betalat monterfaktura kan avvakta med det. Elmia och branschföreningarna återkommer med ytterligare information om ekonomin och förflyttningen.Här kan du läsa mer om Elmia. Yrkes-SM Även Yrkes-SM i Helgingborg har beslutat att inte genomföra sitt evenemang när det var planerat. Det finns från WorldSkills Sweden en vilja att genomföra Yrkes-SM eller delar av evenemanget vid ett senare tillfälle. Vi arbetar gemensamt med att undersöka vilka möjligheter som finns för detta.Här kan du läsa mer om Yrkes-SM. Övriga evenemang och mötenVi är måna om hälsan och säkerheten hos de som besöker våra evenemang. Vi tar risken för spridning på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Vår verksamhet med möten, seminarier, projekt och resor fortsätter tills vidare. Vi vill dock uppmana alla som varit på resa i områden där smittspridning pågår att medverka på distans i 14 dagar efter resa.Vi beklagar den uppkomna situationen som drabbar oss alla.
  Läs mer

 • Vad gör vi under ett år?
  Nu är vår verksamhetsberättelse klar! I den kan du läsa lite om vad vi har gjort under året. Förutom att verka som stöd för er medlemmar jobbar vi för branschen i stort, vilket kanske inte alltid är lika synligt.
  Ta därför några minuter till att bläddra igenom verksamhetsberättelsen för att få en lite bredare syn av vår verksamhet. Och vill du ha ut det mesta av ert medlemskap - engagera dig i en arbetsgrupp , skriv för tidningen Svetsen eller kom på Fogningsdagarna .Här finns vår verksamhetsberättelse. Pdf, 499.6 kB.
  Läs mer

 • Nu är programmet klart!
  Det här vill du inte missa! Årets Fogningsdagar inriktar sig på "smartare industri" .
  Under temat tar vi upp ämnen som digitaliserad utbildning, simuleringar, att lyckas i motgång, automationslösningar och additiv tillverkning. Hela programmet hittar du här. Pdf, 168.7 kB. Dessutom kan vi erbjuda två spännande studiebesök (begränsat antal platser). Det första är till Scania, där vi besöker produktionen och provkör deras lastbilar. Det andra studiebesöket går till Industriskolan, ett tekniskt gymnasium som ger både yrkeskompetens och högskolebehörighet.Med anledning av corona-viruset.
  Läs mer

 • Årets lösenord utskickade
  Nu är årets lösenord utskickade till våra kontaktpersoner. Har du inte fått något, kolla i skräpposten. Finns det inte där heller, kontakta oss.
  Lösenordet är fritt att sprida inom ert företag, så ge dela gärna med dig av det till dina kollegor.
  Läs mer

 • Nyfiken på kompetens och utveckling?
  Vid det här laget är vi många som provat på distansundervisning via olika medier, men vad är det som avgör om det blir bra?
  Lars-Erik Stridh från Högskolan Väst kommer att berätta om möjligheter och risker med digitaliserad utbildning, både teoretisk och praktisk. Vi ses på Fogningsdagarna!Läs mer och anmäl dig till dagarna här.
  Läs mer

 • Dags för nya kunskaper?
  Det är lätt att göra som man alltid gjort, men på våra kurser och konferenser får du lära dig nytt och ta del av det senaste inom svetsområdet.
  5-6 februari är det dags för "4:th Nordic conference on design and fabrication of welded structures" där det bland annat ingår ett besök på SSAB.Hos Jernkontoret är vi med och ordnar seminariet "Tools and guides to facilitate welding of duplex stainless steels".Att konstruera för svetsning är kursen där du får en komplett bild av vad man måste ta hänsyn till när man konstruerar för svetsning. På så sätt får du kunskap i hur man med korrekt underlag gör en säkrare produkt med högre kvalitet och ökad lönsamhet.25 februari hålls nästa kurs, i Västerås.
  Läs mer

 • God fortsättning!
  Nytt år, ny start.
  Åsa tänker bara på Svetslärarmötet , Per ser fram mot Elmia Svets och Fogningsteknik , Marie-Louise förbereder certifikat till nya plastsvetsare , Sonja planerar nästa nummer av Svetsen , Peter N längtar till Yrkes-SM , Peter F har fullt upp med yrkesintroduktionen , Lars har full koll på de internationella utbildningarna och täcker upp för Elisabeth, Ingela och Mathias ser fram mot alla arbetsgruppsmöten .Vad har du för planer och vad ser du fram mot under året som kommer?
  Läs mer

 • Kom och jobba med oss!
  Vi behöver bli fler och söker en svetsingenjör. Kanske något för dig?
  Om du vill ha en roll med frihet under ansvar, där nya idéer uppmuntras och där du får driva egna projekt så kan det här vara ett jobb för dig.Vi vill att du är civil- eller högskoleingenjör och har erfarenhet av svetsning eller annan fogning. Som person vill vi att du är ansvarstagande och relationsskapande.
  Läs mer

 • Istället för att skicka julkort stöder vi i år eezer.org. De svetsar mc-ambulanser, som gör att gravida kvinnor i Afrika kommer till sjukhus och kan föda i säkerhet.
  Även om vi alla kan vara överens om vikten av svetsning så är det härligt att se hur några väl placerade svetsar kan avgöra liv eller död. Eller som initiativtagaren Lars Klingsbo uttrycker det: "Om en läkare kan göra något åt mödradödligheten i Afrika så kan väl en svetsare också?".Vi har tidigare skrivit om organisationen i tidningen Svetsen, du kan läsa artikeln här. Pdf, 269.1 kB.
  Läs mer

 • Nominera dina favoriter
  Dags att nominera Årets bästa 2019. Har du en elev med vilja, mod och målmedvetenhet? Skicka in en nominering! Har du en lärare som engagerar och stödjer? Nominera! Är er skola nytänkande, har moderna maskiner och god stämning? Berätta för oss! 

  Det här glada gänget vann 2018: Bessemerskolan blev årets IW-skola, Kari Hanhineva blev årets lärare och årets IW-elev blev Filip Edberg.
  Läs mer

 • Stålbyggnadsdagen
  En av årets höjdpunkter för stålbyggnadsbranschen är Stålbyggnadsdagen och naturligtvis är vi med och pratar fogning. Anmäl dig idag!
  Sista chansen att boka din biljett till Stålbyggnadsdagen där vår Mathias Lundin och Björn Lindhe från Svetsansvarig kommer att prata om:
  • Kompetenskrav för svetsare
  • Indelning av tillsatsmaterial
  • Standardsvetsprocedurer, ISO 15612
  • Information om svetsning på ritning – svetsbeteckningar och hänvisningar, uppdatering av ISO 2553
  • Provningsomfattning och väntetider före provning i EN 1090.
  Anmäl dig här.
  Läs mer

 • Det är så här en yrkeslärare ska behandlas!
  VVS- och svetsläraren Kimmo Martin står numera som staty utanför Ahlsell i Årsta, tack vare sin elev Anton Hasenstrauch.
  Flera gamla och nuvarande elever från Fyrisskolan i Uppsala var med för att fira och beskrev honom med ord som charmig, engagerad och "det är hans förtjänst att jag fixade utbildningen".Vi på Svetskommission försöker göra vårt för att uppmuntra svetslärare och delar sedan några år ut ett stipendium på Svetslärarmötet.
  Läs mer

 • Arbetsförmedlingen har just startat upphandlingen av svetsutbildning för de första orterna
  Kraftigt försenade startade Arbetsförmedlingen (AF) sin stora upphandling av svetsutbildning på tre orter i går, se upphandlingsunderlaget www.opic.com/org/arbetsformedlingen/. Övriga 32 orter, se nedan, väntas utlysas inom kort.
  Branschens krav på IWArbetsförmedlingen följer branschens krav på IW vid utbildning av svetsare och kräver ett godkännande som IW-skola för att bedriva arbetsmarknadsutbildning.Arbetet med validering och de piloter som gjorts har påvisat lokala brister hos svetsutbildningar i landet som inte är IW-skolor. Därför ökar vi ansträngningarna för att kommunerna ska ställa krav på IW i sina upphandlingar av gymnasie- och vuxenutbildningar. Skolverket har IW som en utgång, men de ställer inte krav på att följa någon branschs utbildningsriktlinje.Svetsutbildningarna ska hålla hög kvalitet och följa gängse modell (IW-svetsare). IW utgör en förutsättning för att industrin ska förses med utvecklingsbar personal för svetsning.Det är därför viktigt att de svetsande företagen själva efterfrågar utbildningsbevis från fullständiga och avslutade svetsutbildningar och inte faller för erbjudanden om utbildning mot enstaka svetsarprövningsintyg, se Utbildad vs prövad svetsare. Strävan är ett långsiktigt synsätt på industrins kompetensförsörjning.De aktuella orternaHär är listan på orterna: Malmö, Ronneby, Olofström, Karlskrona, Ljungby, Växjö, Göteborg, Halmstad, Borås, Trollhättan, Skövde, Jönköping, Västervik, Kalmar, Vimmerby, Eksjö, Mjölby, Söderort Stockholm, Fagersta, Västerås, Köping, Nyköping, Eskilstuna, Borlänge, Arvika, Säffle, Karlstad, Kalix, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Lycksele, Östersund, Sundsvall, Bispgården.Källa: Arbetsförmedlingen/Planerade upphandlingar.För bakrund se även artiklarna Minskade anslag till Arbetsförmedlingen och Klart vilka orter som får AF:s upphandlingMathias Lundin
  Läs mer

 • Svetsen 3:2019
  Nästa nummer av Svetsen är nu hos tryckeriet och kommer att landa i din brevlåda runt 10 oktober. Temat den här gången är additiv tillverkning.
  För dig som vill läsa redan nu har vi lagt upp några ariklar här.
  Läs mer

 • Tävla i svets - då och nu
  Genom ett inlägg på Facebook blev vi påminde om att vi ordnade svetstävlingar redan för 28 år sedan.
  Tyvärr finns inte längre några tävlingar för proffssvetsare, men de som är under 22 år har fortfarande chansen (även om de är nog så proffsiga!). Detta tack vare att Worldskills tagit över stafettpinnen och anordnar Yrkes-SM där ungdomar kan tävla i bland annat svetsning.Känner du någon med rätt ålder, kunskap och tävlingsinstinkt? Läs mer här om hur anmälan och tävlingarna går till.

  Läs mer

 • Hösttid = nystartstid
  Än finns det många kurser att söka till för dig som vill ha ny inspiration och kunskap efter sommaren.
  Några kurser som vi vill tipsa lite extra om just nu är Hälsa och säkerhet vid svetsning, internationell svetsingenjör och Kvalificering av svetskontrollant.Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Under kursen får du lära dig vilka risker som finns och vad du kan göra för att skydda dig i ditt arbete. En av föreläsarna är välrenommerade Bengt Sjögren, läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Läs mer om kursen här. Att utbilda sig till svetsingenjör är att ta ett karriärsteg helt i rätt riktning. Just nu är efterfrågan på svetsingenjörer mycket större än tillgången. IWE-utbildningen ger dig en bred och gedigen kunskap som väl förbereder dig för ett arbete som till exempel svetsansvarig. Läs mer om utbildningen här. Kvalificering av svetskontrollant är en av våra egna kurser, där du får kunskap i hur du självständigt utvärderar kvaliteten av svetsförband enligt ISO 5817 och hjälper ditt företag att säkra sitt kvalitetssystem. Här läser du mer.

  Läs mer

 • Klart vilka orter som får AF:s upphandling
  Listan över de orter som nämdes i artikeln "Minskade anslag till Arbetsförmedlingen ..." finns nu via Arbetsförmedlingen/Planerade upphandlingar. Om det fungerar att kompensera minskningen genom att styra över mot Yrkesvux återstår att se, men "alla kan inte rimligtvis stå längst från arbetsmarknaden".
  Upphandlingen planeras att omfatta 35 orter, jämfört med tidigare 52 orter, med bibehållen volym på respektive ort.35 orter får upphandlingMinskningen är inte helt lätt att kalkylera. Men en kvalificerad gissning är att den landar på ca 30 % (baserat på 35 av 52 orter med minst bibehållna volymer, även kalkylerat med att de orter som fått stryka på foten är något mindre än genomsnittet). Dessutom ligger fem ytterligare orter utandför denna upphandling.Upphandlingen kan utökas nästa år
  Som nämndes i artikeln från förra veckan artikeln "Minskade anslag till Arbetsförmedlingen ..." kommer inte omstruktureringen av Arbetsförmedlingen som någon överraskning. Det stod redan klart i januariavtalet. Om politikernas idé att de minskade anslagen till AF ska kompenseras med att styra mot Yrkesvux kommer att fungera återstår ju att se. "Problemet försvinner ju inte, personerna finns ju kvar". Det finns signaler att AF:s volymer kan komma att öka under nästa år om man inte får upp de totala volymerna med t.ex. Yrkesvux.Erbjuda utbildning i olika skolformerMen händelseutvecklingen visar på vikten av att som utbildare se det strategiska i att erbjuda utbildning i olika skolformer, dels för att säkra finansieringen, men dels också för att säkra elevunderlaget. Om man öppnar dörren hos en svetsutbildare ser man ju egentligen inte vad det är för skolform: Gymnasium (K), Komvux (K), Yrkesvux (SV), Yrkeshögskola (MYH), Arbetsförmedling (AF), Kriminalvård (KV), Yrkesintroduktion (YA).K - Kommunal finansiering av utbildningen och CSN för individ
  SV - Statlig finansiering via Skolverket av kommunal vuxenutbildning och CSN för individ
  MYH - Statlig finansiering via Myndigheten för yrkeshögskolan av utbildningen och CSN för individ
  AF - Statlig finansiering via Arbetsförmedlingen (AF) av utbildningen och arbetslöshetsunderstöd för individ
  KV - Statlig finansiering av utbildning och individ
  YA - Skattelättnad för företaget genom slopade arbetsgivaravgifter under första året (kan förlängas) av Yrkesintroduktionsanställning samt statligt bidrag för utbildningsinsatserna.
  I vår stora branschsamverkan följer vi den fortsatta utvecklingen med tillförsikt, vi fortsätter våra intensiva ansträngningar att öka kravställandet på kvalitetssäkrade svetsutbildningar (IW) och vi rapporterar vidare om de faktiska händelserna. Önskar alla inblandade stort lycka till.De aktuella orternaHär är listan på orterna: Malmö, Ronneby, Olofström, Karlskrona, Ljungby, Växjö, Göteborg, Halmstad, Borås, Trollhättan, Skövde, Jönköping, Västervik, Kalmar, Vimmerby, Eksjö, Mjölby, Söderort Stockholm, Fagersta, Västerås, Köping, Nyköping, Eskilstuna, Borlänge, Arvika, Säffle, Karlstad, Kalix, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Lycksele, Östersund, Sundsvall, Bispgården. * "rättning" ovan betyder att efterföljande uppgift korrigerats något efter publiceringen 29 augusti. De orter vars avtal går ut i aprill är med i listan, men 5 orter ligger utanför denna upphandling. Det gör också att uppskattad minskning av totalvolymen blir något större, ca 30 isf 25 %.Mathias Lundin
  Läs mer

 • Minskade anslag till Arbetsförmedlingen leder till upphandling av svetsutbildning på färre orter
  Arbetsförmedlingen (AF) kommer att göra upphandling på färre orter för att volymerna på kvarvarande orter ska bibehållas. I vilken omfattning de minskade anslagen för AF minskar mängden svetsutbildning finansierad via AF är oklart. Liksom vilka orter som berörs.
  Upphandlingen för Industriteknisk utbildning, där svetsutbildning ingår, är försenad. Upphandlingsunderlaget ska enligt uppgift publiceras inom två veckor på Arbetsförmedlingen.se, pågående upphandlingar. Nu är orterna fastställda och du hittar dem här. Det finns bra information om processen under För leverantörer.Upphandlingssekretessen gör att det inte går att säga något om underlagets utformning. Men allt tyder på att de nya direktiven till AF inte kommer att påverka kvalitetskraven på svetsutbildningen (IW) och att hela utbildningar ska upphandlas.Hög kvalitet med IWVår grundläggande ståndpunkt från branschen sida att utbildningarna ska hålla hög kvalitet och följa gängse modeller (IW-svetsare). Dessutom att utbildningarna blir fullständiga så att industrin förses med utvecklingsbar personal för svetsning.Detta stämmer inte helt med en polistisk idé om att dela upp utbildningarna för att med så liten insats som möjligt snabbt få individen i jobb.Fråga efter utbildningsbevisDet är viktigt att de svetsande företagen själva efterfrågar utbildningsbevis från fullständiga och avslutade svetsutbildningar och inte faller för erbjudanden om utbildning mot enstaka svetsarprövningsintyg, se Utbildad vs prövad svetsare. Strävan är ett långsiktigt synsätt på industrins kompetensförsörjning.I regeringens januariavtal ingick en punkt om reformering av AF, som därmed står inför stora förändringar. Det finns sedan länge en politisk vilja att effektivisera användningen de statliga anslagen.En kvalificerad gissning, trots politisk oenighet, är att kommunerna och Komvux får betydligt större roll i detta. Det finns en politisk vilja att styra individen till de gängse utbildningsformerna, och finansiering av privatekonomin med CSN snarare än med arbetslöshetsunderstöd. Därför kommer det finnas en vilja att styra mer mot till exempel Yrkesvux och mindre mot arbetsmarknadstjänster (AMT). Yrkesvux är i korthet ett regionalt stadsbidrag för vuxenutbildning (Komvux). Notera att det endast söks 2/3 av de statliga bidragen för yrkesvux. Här finns det alltså mycket pengar över.AF:s nya direktiv innehåller också ett ännu starkare krav på samarbete mellan AF:s handläggare och studievägledarna i den kommunala vuxenutbildningen.Strategi för finansiering och elevrekryteringDet är i detta läge viktigt för svetsutbildarna att se över strategin för finansiering och rekrytering av elever, och komplettera detta för att inte vara onödigt sårbara. Exempel på utbildningsformer är yrkesgymnasium, yrkeshögskola (YH), komvux, yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning. En kombination av dessa ökar rekryterings- och finansieringsbasen och minskar risken.Man ska också notera att AF och departementet är medvetna om att volymerna totalt kan minska i och med de minskade anslagen för upphandling av AMT. Det finns därför en beredskap att senare komplettera AF:s upphandlig av industriteknisk utbildning. Huruvida det isf sker på nya orter eller med ökade volymer på befintliga orter är förstås oklart.Välutbildad och utvecklingsbar svetspersonal behövsVi måste i detta läge se framtiden an med tillförsikt och gemensamt sträva mot en långsiktig kompetensutveckling av svetsande industri. Det kommer att finnas ett stort behov av välutbildad och utvecklingsbar svetspersonal i svensk industri för lång tid framöver. Därmed finns ett stort behov av väl fungerande utbildningsenheter med kompetent och engagerad lärarkår och ledning.Mathias Lundin
  Läs mer

 • Dubbelt så bra!
  Ett stort grattis till Peter Norman och Peter Fransson som just blivit diplomerade!
  Peter Norman har under tre års tid läst till internationell svetsingenjör på sin fritid, och Peter Fransson har utbildat sig till internationell svetsspecialist.Om du själv vill göra samma resa så hittar du mer information om de internationella utbildningarna här.
  Läs mer

 • Lärare - så här får du diplomen snabbare
  Skickar du in underlag till oss för att dina elever ska få sina diplom och certifikat?
  Läs då den här checklistan för att göra det arbetet så snabbt och smärtfritt som möjligt:• dubbelkolla att elevens namn är rättstavat och att födelsedatumet stämmerSå enkelt är det att slippa extrakostnader och väntetid :) Om du har frågor, kontakta Åsa Madoni.
  Läs mer

 • Behöver ni bli fler i höst?
  Behöver ni hjälp, men det är svårt att hitta den där perfekta personen med rätt kunskaper? Då kan Yrkesintroduktion vara något för er.
  Med Yrkesintroduktion får du som arbetsgivare möjlighet att lära upp en person till att bli den anställda som du saknar, fylla platsen efter specialistkompetensen som är på väg i pension eller som ni kanske behöver flera av. Här kan du läsa mer.
  Läs mer

 • Nya IW-diplom
  Så här stolt visar Lernia i Växjö upp sina elevers IW-diplom. Grattis och bra jobbat!
  Är ni nyfikna på att också bli IW-skola hittar du all information om det här. Och du som vill bli IW-svetsare (bra val!) hittar alla godkända utbildare här.
  Läs mer

 • Hur många svetsmetoder känner du till?
  Vi lovar att det finns fler - vi kom upp till i alla fall 36 vid en snabb sammanräkning!
  Nu kanske det inte är särskilt ofta man har anledning att byta svetsmetod, men gillar man svets är det mesta i ämnet intressant.Här kan du läsa mer om de olika metoderna.
  Läs mer

 • Berätta för Åsa
  Åsa Malmqvist jobbar på Svetskommissionen med marknadsföring och medlemsevenemang.
  I höst ordnar hon frukostseminarier för er medlemmar. Så nu vill vi att du hör av dig och berättar för henne vad du vill höra om, och vilka behov och tankar ni har.Ni kanske är intresserade av att vara med och hålla i ett frukostmöte?Här får du kontakt med Åsa.
  Läs mer

 • Hör med Per
  Men Per Westerhult kan mycket mer än lim och laser.
  Det är honom du ska prata med om du funderar på något som rör
  industriell skärning
  termisk sprutning
  plastsvetsning
  rälssvetsning
  ... eller om du har förslag på något du skulle vilja läsa om i Lasernytt.Kontakta Per här.

  Läs mer

 • Ta hjälp av Mathias
  En magisterexamen och en IWE i bagaget gör att Mathias kan en hel del om det här med svetsning, och kanske allra mest om svetsstandarder.
  Som VD svarar Mathias för ekonom­i och personalfrågor på Svetskommissionen. Som teknik­ansvarig arbetar han med frågor kring arbetsmiljö, arbets­plats­utform­ning och kvalitetsteknik.Mathias kontaktar du här.

  Läs mer

 • Hör av dig till Ingela
  Får du inte tidningen Svetsen? Att vi har rätt adressuppgifter till dig gör att vi kan ge bättre service. Ändra här.
  Glöm inte att ange ditt företags inköps/ordernummer när du anmäler till kurs eller beställer litteratur – då slipper vi fakturor i retur från er ekonomiavdelning.Informera oss om att ni kan ta emot PDF-faktura eller elektronisk faktura. Vi tar emot PDF-fakturor via e-post: faktura@svets.se.Om du har en egen fråga till Ingela får du kontakt med henne här.
  Läs mer

 • Glad midsommar!
  Vi hoppas att du får en alldeles fantastisk helg med god mat, trevligt sällskap och lagom många små grodor, för det tänkte vi ha!
  (Tack Yamanaka Tamaki för bilden)
  Läs mer

 • Fråga Peter Norman
  Oftast får ni ju utfärda intyg. Men det finns en del undantag som du hittar här på hemsidan.
  En stor del av arbetet som tekniksekreterare går ut på att svara på frågor från er medlemmar. Peter är den du ska prata med om det handlar om fou, yrkestävlingar eller om du är nyfiken på att gå med i en arbetsgrupp.Andra frågor som han kan få:
  • "Jag letar efter en rapport om "valfritt fogningsämne", har ni den?"
   Du hittar den bland rapporterna från Centre of Joining & Structures.

  • "Vad är det för skillnad på ett bakslagsskydd och en backventil?"
   En backventil är en del i ett fungerande bakslagsskydd tillsammans med flamspärr, smältsäkring och tryckventil. Den ska finnas på acetylen och rekommenderas till oxygen.
  Om du har en egen fråga till Peter får du kontakt med honom här.
  Läs mer

 • Hur lockar vi unga till industrin?
  I en undersökning som tankesmedjan Automathink gjort ansåg 73 % att utmaningen vad gäller rekrytering är att få unga att vilja arbeta inom industrin.
  De unga däremot menar att det i dag inte erbjuds tillräckligt attraktiva arbetsuppgifter.Läs mer och ladda ner undersökningen här.

  Läs mer

 • Hur ser framtidens industri ut?
  Utvecklingen inom industrin går framåt, vilket förändrar arbetsuppgifterna. Då gäller det att hänga med och uppdatera sina kunskaper .
  Hur ser det ut för dig, har du de kunskaper som krävs? Vår kursverksamhet ger dig en nystart på en eller två dagar. Våra kurser hittar du här. Eller behöver du ta ett större steg och komplettera med en längre utbildning? De internationellt gångbara utbildningarna hittar du här.
  Läs mer

 • Styrelsemöte
  29 maj har vi ett sista styrelsemöte innan sommaren, där vi pratar om Svetskommissionens strategi, utbildning och kompetenssäkring av svetsande industri.
  Här hittar du alla som sitter i styrelsen. Vet du vem som sitter för ditt företag?

  Läs mer

 • Vi pratar om framtiden
  Idag 24 maj får du inte tag på oss - vi har kanslidag för att prata om framtiden - strategi, kommunikation och vårt arbete med kompetenssäkring. Vi hörs på måndag igen!
  Läs mer

 • Ett spännande svetssamarbete
  Svetskommissionen har många spännande samarbeten på gång. Ett av dem är projektet Hipfat tillsammans med Swerim.
  I projektet Hipfat som finansieras av Vinnova så tittar vi på hur svetsprocessen kan styras för att undvika defekter av olika typer, hur vi kan upptäck dessa om de uppstår och förklara hur dessa påverkar utmattningslivslängden. Under tre dagar hos Hiab kommer projektet att utföra många svetsprover för utvärdering av dessa frågor. Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida. PPT om projektet Powerpoint, 138.7 kB.
  Läs mer

 • Vi vill veta vad du tycker
  Som ett avstamp för att ta fram en digital version av tidningen Svetsen har vi skickat ut en enkät för att få reda på vad du tycker om med tidningen och vad vi kan förbättra.
  Vi har redan fått in många svar, men vi vill påminna dig som inte hunnit än att svara. Tack för att du medverkar! Här hittar du enkäten.
  Läs mer

 • Svetsen tänker på miljön
  Ett litet steg är också ett steg, så nu provar vi utan plast runt tidningen.
  Nästa nummer kommer ut 20 maj och mest handlar det om att konstruera för svetsning. Annat spännande att läsa är några av de föreläsningar som hölls på Fogningsdagarna och en intervju med Maria Höök som startat Facebook-gruppen "Kvinnliga svetsare". För dig som inte kan ge dig till tåls har vi lagt upp några smakprov här.
  Läs mer

 • Synen på industrin förändras
  Svenskarnas har fått en mer positiv syn på industrin. För några år sedan ansågs industrin vara smutsig och tråkig, nu förknippas den med status och högteknologi.
  Påståendet kommer från en undersökning med 2400 personer som Västsvenska Handelskammaren har gjort.Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon arbetstillfällen, dessutom står de för 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. 83 procent av de tillfrågade tror att industrin kommer ha en likvärdig eller ökad betydelse för svensk ekonomi i framtiden och 84 procent skulle reagera positivt om en ung anhörig började på ett industritekniskt gymnasieprogram. Läs mer om undersökningen här.
  Läs mer

 • Årets Arata Award-vinnare
  Yoshiaki Arata Award är ett pris som delas ut av Japans svetsförening för enastående teknisk prestation.
  Priset delas ut till en person vars framstående insatser inom svetsrelaterad vetenskap och teknik har inneburit ett betydande bidrag till utvecklingen av svetsteknik och relaterade områden. Här kan du läsa mer om de olika priserna som finns inom svetsvärlden.
  Läs mer

 • Vi firar världsbokdagen med bok-rabatt
  Idag får du köpa Nils Stenbackas bok "Svetsekonomi och produktivitet" för endast 200 kr om du anger " VÄRLDSBOKDAGEN " i din beställning.
  Köp den till dig själv eller till någon som behöver lära sig mer om svetsekonomi och produktivitet. Du får lära dig om svetskostnader och hur man kan sänka dem. Boken ger dig verktyg och riktlinjer, tips och exempel, som stöder dig i ditt analys- och förändringsarbete. Beställ den här.
  Läs mer

 • Tack för i år!
  Nu är Fogningsdagarna slut för i år och vi vill tacka alla er som var med och gjorde dem till två väldigt bra dagar.
  Tack till alla föreläsare som ställde upp och gjorde oss lite klokare! Och till Lars-Erik Stridh som höll ordning på dem :) Tack till Högskolan Väst för lokal! Tack till alla er utställare som förgyllde rasterna! Tack till er som höll i bikuporna! Tack till Siemens Turbomachinery och Produktionstekniskt Centrum för att ni tog emot oss på studiebesök. Tack till Svetstekniska föreningen för en god middag!
  Och du - tack för att just du kom och var med och satte deltagarrekord på Fogningsdagarna 2019!
  Läs mer

 • Nu kör vi!
  Äntligen är det dags! Två dagar fyllda med spännande föredrag och intressanta studiebesök. Och inte minst 150 svetsintresserade människor - deltagarrekord för Fogningsdagarna!
  Du som är där missar verkligen något, men som ett litet plåster på såren så kommer det att dyka upp en hel del från dagarna i nästa nummer av Svetsen.Eftersom nästan hela kansliet är nere i Trollhättan kan det vara lite svårt att få tag på oss. På måndag är vi dock på plats som vanligt igen.

  Läs mer

 • Imorgon är det dags!
  Nu har anmälningen stängt till Fogningsdagarna, och vi ser fram mot att träffa alla 150 deltagare - deltagarrekord! Förväntningarna är på topp - nu är det snart dags för årets händelse för oss svets- och fogningsintresserade.
  Även om det inte går att anmäla sig längre så ligger programmet kvar - ta en extra titt och förbered dina frågor till föreläsarna och utställarna. Pdf, 160.2 kB.
  Läs mer

 • Har du frågor om gas?
  Kom till Fogningsdagarna och diskutera med några av våra utställare: Aga Gas AB, Air Liquide Gas AB, GasIQ AB och Nippon Gases Sverige AB (Praxair).
  Det de inte vet om gas är inte värt att veta! .
  Läs mer

 • Från kunskap till konkurrenskraft
  Grattis Winteria som ligger först på IVA:s 100-lista! På listan hittar man forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta
  IVA har listat hundra innovationer för att lyfta fram forskningen med potential för Sveriges konkurrenskraft. I år är temat digitalisering.Läs om Winteria och 99 andra fantastiska företag och projekt. Inte nog med det - de är även med på listan över föredragshållare på Fogningsdagarna.
  Läs mer

 • Mervärde på Fogningsdagarna
  Inte nog med att du kommer att få lyssna på en mängd intressanta föredrag på Fogningsdagarna. Under pauserna har du också möjlighet att träffa våra utställare som erbjuder allt från gas till utbildning. Kanske hittar du er framtida leverantör?
  Våra utställare
  • AAA Certification AB
  • AGA Gas AB
  • Air Liquide Gas AB
  • Axson Teknik AB
  • Dekra Industrial AB
  • Esab AB
  • GasIQ AB
  • IGM Nordic AB
  • ITW Welding (Elga AB)
  • Kemppi Sverige AB
  • Kiwa Inspecta AB
  • Lincoln Electric Nordic Sweden Filial
  • Migatronic Svetsmaskiner AB
  • Montico Kompetensutveckling AB
  • Novatic Industrial AB
  • Nippon Gases Sverige AB (Praxair)
  • Pferd-VSM AB
  • Svetsmaskinservice Wesslander AB
  • Voestalpine Böhler Weldning Nordic AB


  Läs mer

 • Har vi rätt adress?
  Än så länge kan du inte köpa tidningen Svetsen på Pressbyrån, så du får vänta på att den dyker upp i brevlådan. Men då gäller det att vi har rätt adres till er ...
  Nu är nummer 1:2019 på väg ut. Är det så att du inte får tidningen till jobbet nu under veckan så kan det vara för att vi inte har rätt adress till er. Har ni nyligen flyttat eller på andra sätt ändrat adress? Meddela oss: http://bit.ly/2HgypJ5
  Läs mer

 • Boka hotell till Fogningsdagarna!
  Har du anmält dig till Fogningsdagarna? Glöm inte att boka hotell också! Det pågår flera evenemang i Trollhättan samtidigt, så det kan bli fullt. Vi har reserverat rum på hotell Scandic Swania som du kan boka med koden BSVE100419.
  Har du inte anmält dig? Du vill inte missa två dagar fulla av svetsningsprat, likasinnade och studiebesök! Boka din plats så ses vi i Trollhättan 11-12 april.

  Läs mer

 • Svetsen 1:2019 på tryck
  Gas är temat för årets första tidning, och oavsett din kunskapsnivå kommer du att hitta något intressant att läsa.
  Annat vi skriver om är yrket svetslärare, stelningssprickor, flexibla och stabila tillverkningsprocesser.Tidningen hamnar i din brevlåda 11 mars. I väntan på den tryckta versionen kan du se innehållet och dessutom få några smakprov här.
  Läs mer

 • Så många svetsare är vi i Sverige!
  Den statistik som SCB har visar att det finns 14356 personer som har svetsare som yrkestitel (514 kvinnor/13842 män). Men det är hela en kvarts miljon personer som ibland svetsar på jobbet!
  Svetsning ingår också som del i arbetet i många yrken och vi har identifierat 20 yrken där det ingår till viss del - som VVS-montör, anläggningsdykare, stålkonstruktionsmontörer och robotoperatörer.
  Med dessa yrken inräknade är antalet personer uppe i över 250 000 som på något sätt arbetar med svetsning eller närbesläktade fogningsmetoder.Svetsare och yrkesgrupper som delvis jobbar med svetsningSSYK, Standard för svensk yrkesklassificering, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.Antal svetsare/gasskärare (SSYK 7212): Totalt 14 356 varav 514 kvinnor och 13 842 män.Yrkesgrupperna (SSYK 2320, 3114, 3116, 7114, 7115, 7125, 7126, 7212, 7213, 7215, 7222, 7223, 7231, 7233, 8129, 8191, 8211, 8213, 9310, 9331) är personer som delvis jobbar med svetsning i sitt yrke - totalt 252 000!StatistikAnställda 16-64 år i riket efter yrke (SSYK 2012), födelseregion och kön. År 2014-2016 Egna företagare i riket efter yrke (SSYK 96), födelseland och kön. År 2010-2013 Egna företagare i riket efter yrke (SSYK 2012), födelseland och kön. År 2014-2016 (SCB har förändrat sina koder för yrken 2014 så det är inte relevant att jämföra siffror för åren innan det och den senaste statistiken som finns hos SCB är från 2016.)
  Läs mer

 • Vem vinner den här gången?
  Sist vi delade ut Kjellberg-medaljen var 2010, till Lars Göran Eriksson för djärva, unika, avancerade svetsanläggningar till världens svetsande industri. På Fogningsdagarna 11-12 april i år är det dags igen!
  Du kommer även att få höra om Ljusdalsmodellen, automatiserad visuell kontroll av fattningskant, Svetskommissionens utbildningsprojekt och mycket annat. Välkommen!

  Läs mer

 • Ny möjlighet för mindre företag
  Vill ditt företag utvecklas till en högspecialiserad leverantör av lättviktsteknologi åt svensk industri? Nu kan du få stöd!
  Senast 12 april måste er ansökan komma in för att ha chans att få bidrag på upp till 325 000 kr. Läs mer här om att ansöka. Lighter Småföretag vill utveckla små- och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt, och utan stor administration, ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt.
  Läs mer

 • Dags att vässa konkurrenskraften!
  Vidareutbildning är ett måste för att möta den allt hårdare konkurrensen inom fogningsområdet. En kurs ger dig ny kunskap och möjligheten att bolla dina frågor och funderingar med en expert.
  Möjligheterna är många! Våra egna kurser är till för dig som snabbt vill få kunskap om ett specifikt ämne. De närmaste kurstillfällena hittar du här.För dig som vill ta ett större kliv finns många internationella utbildningar att välja mellan.
  Läs mer

 • Har du ingen att prata svetsning med?
  Lugn, det ordnar vi - anmäl dig till Fogningsdagarna 11-12 april så får du två dagar med föreläsningar om strömkällor, studiebesök för att se svetsning av gasturbiner och massor av blivande vänner att prata svets med.
  I år håller vi till nere i Trollhättan, på Högskolan Väst. Vi kommer att få höra om deras verksamhet, om kopplingen mellan additiv tillverkning och svetsning, processövervakning och mycket annat.De studiebesök vi gör går till GKN Aerospace, Siemens Turbomachinery och Produktionstekniskt Centrum. Välkommen!
  Läs mer

 • En dag om additiv tillverkning - AM-dagen
  Är additiv tillverkning färdigt för högvolymproduktion i industrin inom den närmaste framtiden och med rimlig chans att tjäna in det? Svaren på detta får du under detta endagarsseminarium.
  Under dagen kommer maskintillverkaren EOS beskriva tekniken i deras maskiner och hur framtiden ser ut.En av Sveriges största användare av AM, Siemens, kommer och ger sin bild av området och hur de använder sig av additiv tillverkning.Dagen avslutas med en paneldebatt och en rundtur i Sandviks labb för additiv tillverkning.
  Läs mer

 • Kom och prata svets med oss!
  I år handlar Fogningsdagarna om allt från forskning, utbildning och kompetensförsörjning till avancerade strömkällor och svets- och fogningsteknik i aerospace. Men inte minst handlar det om att träffa andra svetsnördar !
  Tillsammans med Högskolan Väst anordnar vi dagarna nere i Trollhättan 11–12 april, och kommer även att göra studiebesök på två företag där.
  Läs mer

 • "The future so bright you gotta wear shades"
  Snart kommer en ny kull internationella svetsingenjörer ut på marknaden! Och eftersom det är brist på svetsingenjörer, så det är en lysande arbetsmarknad de kommer ut till.
  Just nu är det 20 elever som läser kursen IWE på KTH, en påbyggnadskurs på 6 hp. De har klarat av de teoretiska tentorna – två tentor à sex timmar - och nu är det dags för den muntliga. Där får man 12 frågor om hela kursen som ska besvaras under en timme. Peter Norman, tekniksekreterare på Svetskommissionen, går IWE-utbildningen. Här får du läsa om hans erfarenheter:"Jag läser utbildningen med en liten speciallösning. Eftersom jag vill arbeta heltid samtidigt har jag delat upp den på tre år, vilket har fungerat bra.Just nu är jag inne i slutfasen av utbildningen, med tentorna. Efter att ha jobbat i 20 år är det ovant att plugga. Visst minns jag hur man gör, men självklart är jag nervös.Även om kursen i huvudsak är teoretisk så ingår flera kursdagar med praktiskt utförande på flertal svets- och provningsmetoder på flera olika grundmaterial.Målet med kursen för mig är att få en ännu bättre kunskap runt konstruktion av svetsade strukturer och olika svetsprocesser men även hur material påverkas av svetsning för att kunna besvara frågor från våra medlemmar. Sedan är det mycket intressant att vidareutbilda sig inom arbetet också."Här kan du själv söka kursen. 
  Läs mer

 • Tillsyn vid svetsning? Då behövs en IWS-utbildning!
  Att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt har stor inverkan på lönsamheten - en felaktigt utförd svets kan orsaka stora kostnader. För att klara av allt detta behöver ditt företag svetsansvarig personal, och då är IWS en lämplig utbildning.
  Här hittar du alla godkända utbildare i Sverige. Med rätt utbildad personal får du full kontroll på er produktion, något som blir allt viktigare med de ökade krav från kunder, ökad konkurrens och ökat antal regler som finns idag .
  Läs mer

 • Nu kör vi!
  Kan året börja bättre än med två dagar fulla av diskussioner, föredrag och nya kontakter? 10-11 januari samlar vi delar av Sveriges svetslärarkår för att ge dem ny kunskap och inspiration.
  Enda nackdelen är att det kan vara svårt att få tag i oss på kansliet, men ha överseende. På måndag 14 januari är allt som vanligt igen.
  Läs mer

 • På torsdag är det äntligen dags!
  Som en försenad julklapp dyker SLM upp - ett paket fullt av spännande överraskningar: Hur är det att svetsa under vatten? Vem blir årets svetslärare? Vad görs för att kompetenssäkra svensk industri?
  Till dig som anmält dig kan vi bara säga grattis. Er andra får vi trösta med att höjdpunkterna kommer med i nästa nummer av tidningen Svetsen.Här kan du läsa hela programmet. Pdf, 499.3 kB.
  Läs mer

 • And the nominees are ...
  Många var nomineringarna som kom in till Svetskommissionen. Vi har nu glädjen att publicera alla nominerade för 2018 års IW-elev, IW-skola och svetslärare.
  Priset delas ut under Svetslärarmötet 2019.

  Läs mer
PDF

Senast ändrad av: Admin Svets

 


Bli medlem

Medlemskapet i svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Morbi in sem quis dui
2. Placera ornare
3. Cias consquat
4. Pellentuum ciscus

Börja här
Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se