Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 51 - Plastsvetsning

Vi skapar en plattform inom plastsvetsning för att samla berörda parter inom området.

Vår strävan är att föra samman representanter för olika områden som tillverkare av plastråvaran, utrustnings- och rörtillverkare, utbildare, utförare, certifierare, uppdragsgivare samt representanter för forskning och utveckling.

Inledningsvis kommer bland annat harmonisering av utbildning och certifiering vara en viktig del, något som inom exempelvis plaströrsområdet är viktigt för va och gasledningar.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

För mera information kontakta gruppens sekreterare Per Westerhult  

Denna modul visas endast online

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
26 juni 2019

 


Kontakt

Ordförande Per Westerhult,  08-120 304 03.

Medlemslogin

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se