Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 51 - Plastsvetsning

Organisation

AG 51 är en fast arbetsgrupp under den tekniska kommittén K4. Gruppen håller vanligtvis möte två gånger per år, ofta i samband med studiebesök. Se kalendern för kommande möten.

Gruppens ordförande är Lars Erlandson, RISE.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

Vi skapar en plattform inom plastsvetsning för att samla berörda parter inom området.

Vår strävan är att föra samman representanter för olika områden som tillverkare av plastråvaran, utrustnings- och rörtillverkare, utbildare, utförare, certifierare, uppdragsgivare samt representanter för forskning och utveckling.

Harmonisering av utbildning och certifiering är en viktig del, något som inom exempelvis plaströrsområdet är viktigt för VA och gasledningar.

Gruppens sammansättning

Medlemmar i gruppen är representanter från AB Svenska Wavin, Energigas Sverige Service AB, GPA Flowsystem AB, Hallingplast Sverige AB, Infraplast Consulting, Nordic Mechanical Solutions AB, Nordiska Plaströrsgruppen AB, Norsk Sveiseteknisk Forbund, Plastec AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm Vatten AB, Svanesunds Rör AB, Tumab AB och Vabon AB.


Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.  

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se