Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 51 - Plastsvetsning

Vi skapar en plattform inom plastsvetsning för att samla berörda parter inom området.

Vår strävan är att föra samman representanter för olika områden som tillverkare av plastråvaran, utrustnings- och rörtillverkare, utbildare, utförare, certifierare, uppdragsgivare samt representanter för forskning och utveckling.

Inledningsvis kommer bland annat harmonisering av utbildning och certifiering vara en viktig del, något som inom exempelvis plaströrsområdet är viktigt för VA och gasledningar.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Gruppens ordförande är Lars Erlandson, RISE.

För mer information kontakta gruppens sekreterare Marie Allvar Kärrbrant.  

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se