Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Singapore mötesplats för internationell samverkan

Snart invigs IIW:s internationella konferens i Singapore. Det är ett årligt evenemang för svets- och fogningsbranschen som samlar deltagare från ett 50-tal medlemsländer.

International Institute of Welding (IIW) är, tillsammans med The Singapore Welding Society (SWS), värd för IIW:s internationella konferens som äger rum 16-21 juli i Singapore. Samtidigt hålls även IIW:s 76:e årsmöte. Svetskommissionen deltar genom Johan Ankre, tekniksekreterare och biträdande verksamhetsansvarig ANB.

- De här träffarna är väldigt värdefulla för Svetskommissionen, så vi brukar delta. För mig personligen är det nätverkandet som är mest intressant. Att få möjlighet att dela erfarenheter och skapa viktiga kontakter för framtiden är ovärderligt. Vi jobbar i en spännande men oerhört komplex bransch, så man måste ta hjälp av varandra för att kunna driva arbetet framåt. Då är det internationella nätverket en viktig pusselbit.

Är det någon särskild fråga som du kommer att ta upp med de internationella kollegerna?

- Den senaste tiden har jag framförallt jobbat med digitaliseringen av examineringar för diplomutbildningar inom svets. Är därför nyfiken på att höra om andra länders lösningar inom det området, så det kommer jag att passa på att stämma av.

OM IIW
Den internationella samarbetsorganisationen ”International Institute of Welding (IIW)” grundades 1948 av branschorganisationer i 13 länder och Svetskommissionen är en av initiativtagarna. Syftet med samverkan över gränserna var i första hand att uppmuntra forskning inom svets och fogning och påskynda den tekniska utvecklingen globalt. I mitten av 1990-talet övertog IIW även ansvaret för huvuddelen av de harmoniserade svetsutbildningar som den europeiska samarbetsorganisationen (EWF) utvecklat. IIW:s utvecklingsarbete sker idag främst inom ett 20-tal arbetsgrupper där medlemsorganisationer från drygt 50 länder är engagerade. I arbetsgrupperna utbyts kunskaper och erfarenheter och tillsammans utverkas ”best practice” och standarder för att förbättra och utveckla svets och fogning. Det handlar om oumbärliga riktlinjer, rekommendationer och regler som stöd för utbildning, forskning och industrin.

 

PDF

Senast ändrad av: Eva Kallenberg

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se