Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inget VM i Shanghai

WorldSkills internationals tog 31 maj beslutet att ställa in Yrkes-VM som var planerat att genomföras i Shanghai i oktober 2022.

På grund av fortsatta restriktioner i Shanghai är det inte möjligt att genomföra de förberedelser som behövs innan Yrkes-VM. WorldSkills Internationals medlemmar tog därför idag det tråkiga beslutet att Yrkes-VM 2022 i Shanghai ställs in.

Detta beror på att Shanghai fortsatt befinner sig i Lockdown, där effekten av pandemin håller sig kvar och de fortsatta restriktioner som finns i Shanghai gör det omöjligt att förbereda och genomföra ett Yrkes-VM så som planerat.

– Det är otroligt tråkigt, inte minst för våra tävlanden som förberett sig inför det kommande världsmästerskapet i Shanghai säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig på WorldSkills Sweden.

Just nu diskuteras olika alternativ, huruvida det trots allt kan gå att genomföra deltävlingar på andra platser under året. För tillfället finns inga planer satta för detta, utan arbete påbörjas nu med att försöka hitta nya lösningar. Planen är att dessa eventuella lösningar ska presenteras i slutet av juni.

WorldSkills Sweden fortsätter dialogen med övriga medlemmar samt WSI för att se vad som kan göras istället. Det finns ett stort engagemang från både medlemmar och partners att kunna genomföra tävlingar i klusterform eller yrke för yrke.

Med anledning av detta, finns det redan nu fyra nya möten inplanerade under juni månad i syfte att planera och slutligen fatta beslut om genomförande under 2022.

Projektgruppen kring Yrkestävlingarna skriver i ett uttalande, "Det är otroligt tråkigt, inte minst för våra tävlanden som förberett sig inför det kommande världsmästerskapet i Shanghai. Just nu diskuteras olika alternativ, huruvida det trots allt kan gå att genomföra decentraliserade tävlingar under året. Tävlanden har förberett sig under en lång tid och vi hoppas det kommer finnas möjligheter att delta i någon typ av tävlingar under året. För tillfället vet vi inte om det är möjligt med en decentraliserad tävling i alla, några eller något tävlingsyrke. Nu påbörjas ett arbete med att hitta nya lösningar där tidplanen för detta arbete är att innan juni månads slut kunna besluta om eventuellt kommande tävlingar."

WorldSkills Sweden fortsätter dialogen med övriga medlemmar samt WSI för att se vad som kan göras istället. Det finns ett stort engagemang från både medlemmar och partners att kunna genomföra tävlingar i klusterform eller yrke för yrke.


PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se