Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsingenjörsutbildningen är viktig för branschen!

Vi står inför en framtid med alltmer avancerade material och utrustningar, samtidigt som kraven från regelverk och beställare ökar - och inte minst konkurrensen. Kompetensbehovet är stort och vi behöver utbilda fler svetsingenjörer. Utbildningen till svetsingenjör (IWE) på KTH är beroende av ekonomiskt stöd från industrin. Bli sponsor ...

Hårdare krav på tillsyn

Med nya hårdare krav på tillsyn vid svetsning måste företag säkerställa att personalen har rätt kompetensnivå. Har personalen IWE-diplom kan företaget enkelt visa att de uppfyller kraven.

I Sverige sker utbildningen till svetsingenjör på KTH genom ett samarbete mellan Svetskommissionen, Swerim och KTH. Utbildningen är en del av ett mastersprogram vid Institutionen för Industriell Produktion och har framgångsrikt diplomerat 15–25 svetsingenjörer varje år.

Finansieringen av utbildningen sker via industribidrag och kursavgifter för externa elever. På senare år har antalet studerande från KTH ökat men samtidigt minskar antalet betalande industrielever. Med samma kostnader men minskade intäkter är utbildningen direkt hotad.

Erbjudande

Vi erbjuder ett antal sponsorpaket för er som vill vara med och stödja kompetensförsörjningen till branschen. Det är en möjlighet att tidigt få träffa framtidens svetsingenjörer och presentera just ert företag. Vi anordnar en sponosorträff under våren tillsamamns med eleverna. Vi hoppas att ni vill vara med och stödja svensk industri och väljer att bli sponsorföretag för svetsingenjörsutbildningen på KTH. Här hittar du sponsorplanen.

Kontakt

Kontakta Mathias Lundin för mer information 08-120 304 02.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli sponsor

Hjälp till att rädda svetsingenjörsutbildningen och ta chansen att tidigt komma i kontakt med de eftertraktade ingenjörerna.

Tack till våra sponsorer som gör utbildningen möjlig!

Guldsponsorer:

Silversponsorer:

Bronssponsorer:

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se