Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Så många svetsare är vi i Sverige!

Den statistik som SCB har visar att det finns 14356 personer som har svetsare som yrkestitel (514 kvinnor/13842 män). Men det är hela en kvarts miljon personer som ibland svetsar på jobbet!

Svetsning ingår också som del i arbetet i många yrken och vi har identifierat 20 yrken där det ingår till viss del - som VVS-montör, anläggningsdykare, stålkonstruktionsmontörer och robotoperatörer.

Med dessa yrken inräknade är antalet personer uppe i över 250 000 som på något sätt arbetar med svetsning eller närbesläktade fogningsmetoder.

Svetsare och yrkesgrupper som delvis jobbar med svetsning

SSYK, Standard för svensk yrkesklassificering, är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.

Antal svetsare/gasskärare (SSYK 7212): Totalt 14 356 varav 514 kvinnor och 13 842 män.

Yrkesgrupperna (SSYK 2320, 3114, 3116, 7114, 7115, 7125, 7126, 7212, 7213, 7215, 7222, 7223, 7231, 7233, 8129, 8191, 8211, 8213, 9310, 9331) är personer som delvis jobbar med svetsning i sitt yrke - totalt 252 000!

Statistik

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (SSYK 2012), födelseregion och kön. År 2014-2016

Egna företagare i riket efter yrke (SSYK 96), födelseland och kön. År 2010-2013

Egna företagare i riket efter yrke (SSYK 2012), födelseland och kön. År 2014-2016

(SCB har förändrat sina koder för yrken 2014 så det är inte relevant att jämföra siffror för åren innan det och den senaste statistiken som finns hos SCB är från 2016.)

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se