Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Permanova värd för Laserdag I

Den 4 maj arrangerade Lasergruppen Laserdag I 2023 hos Permanova i Mölndal. Dagen startade med årsmöte följt av seminarieprogram och en rundvandring på Permanova:s anläggning för tillverkning av robotiserade lasersystem.

Det mycket intressanta seminarieprogrammet omfattade presentationer bl.a. av GKN Aerospace om deras resa med införande av additiv tillverkning i produktion, av Högskolan i Sövde om simulering av svetsning och av Scania om batteritillverkning respektive svetsning av zinkbelagd plåt.

Lasergruppen är en fristående branschgrupp som samrabetar med Svetskommissionen för att främja verkstadsindustrins användning av laserteknik. De utgör en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan dess medlemmar. Lasergruppen bildades 1988 och har ett 50-tal medlemsföretag. Laserdagen som arrangeras två gånger per år speglar utvecklingen av lasertekniken och sprider kunskap om hur företag använder den. Dessa dagar är utmärkta tillfällen för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Lasergruppen ger även ut tidningen Lasernytt till sina medlemmar.

Vill ditt företag också bli medlem? Eller är ditt företag redan medlem men ni har missat Laserdagen? Se Lasergruppens hemsida där du kan hitta ansöka om medlemskap och information om Laserdag II 2023 som planeras till oktober 2023 hos Lasertech i Karlskoga..


Lasersvetsning potent svetsmetod i jämförelse med andra

Spännande utveckling med lasersvetsning i Scanias nya
batteritillverkning

PDF

Senast ändrad av: Eva Kallenberg

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se