Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

EWF-/IIW-utbildning

Vi ligger bra till i statistiken jämfört med många andra länder. Hittills har vi i Sverige utfärdat 14 843 stycken IIW/EWF-diplom fördelade enligt tabellen nedan. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1991, men vi visar bara siffrorna från 2004. Senast uppdaterad 2024-07-12.

Antal utfärdade diplom och certifikat


2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Total

IWE

2

17

23

15

10

19

24

26

16

14

23

15

23

15


19

11

9

9

12

5

593

IWT

2

4

2

4

2

3

1

3

5

1

3

6

2

3


3

4

1

1

2

3

208

IWS

38

42

36

26

60

51

89

86

109

109

84

99

98

66

71

72

44

54

110

95

59

2 404

IW

96

130

64

100

215

283

462

543

507

462

481

654

420

365

469

494

300

421

443

526

238

8269

IWI
12

30

15


12

9

11

8


6

103

IWSD


7

4

3


5

3

8
3


5

2

4

13

57

ETS

26


41


4


5


4

3

84

EPW
35

44

35

30

151

165

178

258

247

170

347

395

632

373

3058

EAW
6


6

ELW


710

6


376
61


Vad betyder de olika förkortningarna?

IWE = internationell svetsingenjör
IWT = internationell svetstekniker
IWS = internationell svetsspecialist
IWSD = internationell svetskonstruktör
IW = internationell svetsare
IWI = internationell svetskontrollant
ETS = europeisk termisk sprutoperatör
EPW = europeisk plastsvetsare. Endast första (start) certifikat förs i statistiken ovan. Inte förlängning/förnyelse.
EAW = europeisk termitsvetsare (Aluminothermic welder)
ELW = europeisk lasersvetsare

Senast ändrad av:

Elisabeth Öhman


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se