Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Behörighet till högskolan
kan bli positivt för yrkesprogrammen

Även om väldigt många ungdomar är positivt inställda till yrkesprogrammen så anser de inte att statusen är lika hög som för de teoretiska gymnasieutbildningarna. Det är en uppfattning som förhoppningsvis kan förändras när högskolebehörigheten införs på yrkesprogrammen i höst.

Sedan en tid tillbaka frågar WorldSkills Sweden* och Ungdomsbarometern ungdomarna i klass 9 återkommande om deras inställning till yrkesprogrammen. Årets undersökning, som publicerades tidigare i vår, visar att yrkesprogrammen ökar i attraktivitet. Andelen unga som kan tänka sig att gå ett yrkesprogram har ökat med några procentenheter till totalt 56 procent. De som är positivt inställda till yrkesprogram på gymnasiet - eller som tycker att det är ett smart framtidsval - har också ökat. Däremot upplevs statusen fortfarande som låg jämfört med de flesta andra utbildningar.

Det kan möjligen komma att förändras när alla yrkesprogram i och med höstens skolstarter får grundläggande högskolebehörighet. Om inte annat så är det en förändring som förhoppningsvis kommer att få fler att välja yrkesutbildningar i framtiden. Inte minst de elever som är lockade av de praktiska programmen och samtidigt vill ha valmöjligheten att plugga vidare efter utbildningens slut. Det framkommer i flera artiklar i Vi Lärare/Yrkesläraren/Vi Vägledare som både har talat med WorldSkills Sweden och berörda lärare.

Läs mer här:

Om attraktiva yrkesprogram
Yrkeslärare om högskolebehörighet

Årets gymnasieskola 2022
Annat som kan komma att påverka yrkesprogrammens anseende är samarbete med näringslivet och särskilda satsningar på unga tjejer. En förebild i de sammanhangen är det kommunala Nösnäsgymnasiet i Stenungsund som erbjuder ett brett utbud av nationella program och utbildningar. Skolan har idag omkring 1400 elever och 160 anställda och är en av Svetskommissionens medlemmar.

En av insatserna som skolan gör för att få fler tjejer till de tekniska utbildningarna är de så kallade ”årskurs åtta-dagarna” när högstadietjejer från regionen bjuds in för att inspireras av både svetsning och industrirobotar och få lära sig mer om teknik. Det är gymnaiseeleverna själva som är värdar och som berättar om utbildningarna och visa upp verkstäderna för de yngre besökarna. Dessutom ordnar skolan även uppskattade branschdagar, där företrädare från näringslivet deltar. Satsningar som har bidragit till att de 2022 utnämndes till ”Årets gymnasieskola”. Läs mer här

Nationella satsningar
Det görs även nationella insatser för att generellt öka intresset för utbildningar med yrkesinriktning. Yrkes-SM är ett exempel och ”Din Talang” är ett annat exempel på satsningar som genomförs av WorldSkills Sweden för att lyfta yrkesprogrammen som ett attraktivt utbildningsalternativ.

Grattis alla studenter
Inom ramen för "Din Talang" pågår just nu en kampanj i sociala medier som grundar sig på en analys gjord av WorldSkills Sweden tillsammans med Ungdomsbarometern. Undersökningen visar att elever som går ett yrkesprogram har en positivare syn på livet och känner sig bättre rustade för arbetslivet. De är dessutom mer etablerade på bostadsmarknaden och tjänar mer.
Läs mer och se filmerna här https://dintalang.se/ljusframtid/

Fotnot:
Från och med hösten 2023 görs alla yrkesprogram om så att de blir högskoleförberedande i grunden. Det innebär att yrkeseleverna kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin jämfört med elever på de rent högskoleförberedande programmen. Den yrkeselev som vill, kan välja bort den grundläggande behörigheten.

*WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Din Talang, Yrkes-SM och Yrkeslandslaget är några av satsningarna som de står bakom.

 

 

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se