Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Angående gaslarm på Säpo i Solna - fosgen

Vid 12.30-tiden på fredagen gick det initiala gaslarmet vid Säkerhetspolisens högkvarter i Solna. Larmet gällde en misstänkt gasläcka. Nu riktas misstankarna mot pågående svetsarbeten.

Säpos fastigheter och närliggande byggnader evakuerades. Totalt har åtta personer med symptom tagits om hand på sjukhus enligt Region Stockholm. Flera av de som förts till sjukhus är poliser som reagerat på en doft när de anlänt till platsen direkt efter larmet. Polisens presstalesperson Anders Bryngelsson säger till TT att ingen ”ur allmänheten” har förts till sjukhus och han har inga uppgifter om allvarligt skadade personer.

Sensorer på byggnadens tak ska ha gett utslag på den mycket giftiga gasen fosgen, enligt uppgifter till flera medier. Uppgifterna har i dagsläget inte bekräftats av polis, som från sin sida säger att det saknas bevis på att ett gasutsläpp över huvudtaget har ägt rum.

Säpo skriver på sin hemsida att räddningstjänsten konstaterade att det ”inte fanns någon gas varken inne i lokalerna eller utanför byggnaden.”

Det spekuleras om orsaker till larmet. En teori som tagit fäste hos ett flertal medier är att utsläppet härstammar från svetsarbeten i eller i närheten av byggnaden.

Svetsning i sig kan inte ge upphov till fosgen. Svetsning som utförs korrekt kan aldrig ge upphov till fosgen. Svetsning som utförs i icke kontrollerade miljöer på ett felaktigt vis kan dock ge upphov till fosgen i mycket små mängder.

På sidan svetsarätt finns checklistor och utbildningsmaterial med syfte att bland annat undvika uppkomsten av fosgen.

Checklista_svets_arbetsplatsledare tillfälliga arbetsplatser.pdf

Checklista_svets_tillfälliga_arbetsplatser.pdf

Fosgen kan bildas vid svetsning i miljöer där det förekommer ångor av klorerade kolväten som trikloretylen, perkloretylen eller metylkloroform. Fosgen, som användes som stridsgas under första världskriget, kan orsaka lungödem.

Vid svetsning av metalldelar, som rengjorts från fett med klorerade kolväten, till exempel trikloretylen eller tetrakloretylen, kan fosgen bildas. Detta kan ske även i närheten av bad med klorerade kolväten. Användningen av dessa klorerade ämnen har minskat avsevärt under de senaste 30 åren i vårt land.

Fosgen, vars systematiska namn är karbonyldiklorid (COCl2), är en färglös och mycket giftig gas.

Fosgen användes under första världskriget som stridsgas. Idag används fosgen vid framställningen av polykarbonat och polyuretan. Fosgens doft har beskrivits som unken men även som angenäm - liknande doften av nyslaget hö. Vid inandning kan lungödem uppstå, vilket i sin tur kan leda till bestående funktionsnedsättning i lungorna.

Artikel i tidningen Svetsen som berör fosgen. (2010)

Jens Nyström

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se