Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Koncentrerat och högintressant på Fogningsdagarna

Branschkonferensen Fogningsdagarna 2022 pågår i Södertälje hos Scania i Marcus Wallenberghallen. Temat för året är Svetsindustrin 4.0, elektrifieringen och omställningen till fossilfritt stål - utmaningar och möjligheter.

Temat är väldigt välkommet och väcker mycket intresse hos deltagarna. Tempot är högt.

Gert Nilsson, Jernkontoret inleder dagen med att berätta om hur det nya fossilfria stålet ska framställas med Hybritmetoden.

- En stor vinst ligger i att delar av processen försvinner. Koksverk och blåsning kommer inte att behövas. Materialet går direkt från "masugn" till ljusbågeugn då det inte innehåller kol.

Därefter berättar Anders Ohlsson, SSAB om egenskaper och svetsbarhet för fossilfritt stål i samband med omställningen. Han började med att fråga om deltagarna vill ha ett långt eller kort föredrag. För övergången ”innebär egentligen inga förändringar i svetsbarhet”.

- Stålet i sig har egentligen ingen skillnad, kolhalten sjunker men det går självklart att föra till kol igen om det efterfrågas, säger Anders Ohlsson.

Intresset för fossilfritt stål har överträffat alla förväntningar. Förfrågningar och rapporteringar har blivit en del arbetet för Ander Ohlsson. Många vill ha svar på vad fossilfritt stål innebär för just dem.

- Mycket forskning pågår, inte minst angående svetsbarhet men allt talar för att det inte blir någon märkbar skillnad, möjligtvis tillkommer något nytt tillsatsmaterial. Förhoppningsvis då fossilfritt, säger Anders Ohlsson

En liten justering av programmet var sedan nödvändig då Pär Ohlsson insjuknat. Istället för ett föredrag om små mobila kärnkraftverk kommer vi att få ett föredrag efter lunch om fjärde generationens kärnkraft av Christian Ekberg, Chalmers. Det innebär att Yngve Bergengren, Scania fick Pärs tid.

Yngve berättar om effektiv fogning vid tillverkning av lastbilshytter. Han redogör för många varianter av automatisering
Scania arbetar med flertalet fogningsmetoder i branschens framkant, och Yngve avslutade med en liten teaser:

- Vi tittar åter på lasersvetsning då det har många fördelar. Hittills har vi haft svårt att komma ner i de fogstorlekar som laser kräver men genom att låta lasern gå i spiraler vid punktsvetsning får vi lovande resultat, säger Yngve Bergengren, Scania.

Just detta återknyter Etienne Bonnaud, Swerim, till i sitt föredrag om simulering av svetsprocessen; koppling mellan microstruktur och komponentegenskaper.

- Simuleringar visar till exempel att svetsa i spiral kan vara ett sätt att få en punktsvets både effektivare och mindre "grisig", säger Etienne Bonnaud.

Etienne visar en mängd visualiseringar och moduleringar från olika svetssituationer och det är häpnadsväckande hur exakta de är i jämförelse med de faktiska provanalyserna.

- Korrekt simulering som kräver en stor mängd förberedande arbeten som kan vara kostsamt men med rätt förutsättningar kan vi exempelvis visa exakt var värme och energier tar vägen, på microstrukturnivå. I sin tur visar det hur material förändras. En fördel är att simulering är en metod som inte är förstörande och går att kopiera och modulera utifrån de givna förutsättningarna, säger Etienne.

Att sätta sig och dåsa efter lunch är svårt då föredraget Fjärde generationens kärnkraft av av snabbinkallade Christian Ekberg, Chalmers, visar sig vara ett föredrag i högt tempo med stor distans och mycket humor.

- Att kunna använda bränslet till 100 procent är ett mål för alla energislag såväl för den som eldar med ved som för oss som pysslar med kärnbränsle, säger Christian.

Han börjar med att jämföra dödsfall per kWh vilket visar sig vara överraskande statistik där kärnkraft ligger lågt. Långt efter sol- och vindkraft.

- Men det beror mest på att de producerar så få kWh, så när en tysk trillar ner när de monterar ett vindtorn slår det igenom enorm i statistiken.

Det finns nationer som fortsatt rulla ut kärnkraft på samma vis som vi en gång gjorde i Sverige. Det är de vi ska ta rygg på enligt Christian Ekberg.

- Ska man köpa kärnkraft idag ska men nog göra det av de som kan det vill säga koreaner, kineser eller ryssar. Det är de som har kunskapen, säger Christian.

Generation fyra innebär att vi redan har bränsle som räcker i 1000-tals år. Ingen anrikning behövs och vi sparar på naturresurserna.

-Det kallar jag återvinning, säger Christian Ekberg.

Det finns många idéer och teorier kring processen och vilka kylmedel som är bäst. Där materialets värmeledningsförmåga är central. Allt det här finns redan runt om i världen. Snabbreaktormetoden finns.

- Utmaningen är att sluta prata om fjärde generationens reaktor. Reaktorn kan du köpa idag. Upparbetningen i bränslecykeln är problemet. Kemiskt är det svårt då det handlar om radioaktiva ämnen. Men även folks ologiska rädsla för plutonium spelar in. Enligt fransmännen som ligger främst säger att problemen med bränslecykeln är lösta inom 40 år, säger Christian Ekberg.

Pematek är ett finskt företag som presenterar Integrated Manufacturing System - Industry 4.0 som kommer från varvsindustrin men numera arbetar mest med vindkraftsystem.

Företagets representant Tuomo Ruuska håller ett föredrag om lösningar för svets: Online, FMS - Flexible Manufacturing System, Machinery Pool, Data Interference och Reporting. Han berättar att det inte kräver särskilt mycket av användarna.

- Vårt system skannar fogen och räknar själv ut vad den ska fyllas med och därefter skickas resultatet på analys, operatören behöver egentligen bara peka ut fogarna, säger Tuomo Ruuska.

Samtliga protokoll i produktionskedjan samlar upp data som i sin tur går till rapportering, det ger möjligheter till total spårbarhet vilket ger möjligheter till effektivisering och kvalitetshöjningar.

- Kunden kan se samma sak som operatören och koordinatorn och få feedback i realtid, säger Toumo Ruuska.

Esabs syn på digitalisering stämmer bra överens med det Pematek precis föredragit. Jon Hoffmans fördrag om Den moderna svetsverkstaden – Hur digitala produkter möjliggör nya samarbeten.
- Under lång tid har Esab byggt upp mjukvarulösningar där WeldCloud är en hub för en flotta av appar som styr dokumentation, spårbarhet, utrustning, kontroll, produktivitet och konsumtion. Dessa kommer att byggas på allt efter för att ge en full spårbarhet genom hela kedjan från design till färdig produkt, säger Jon Hoffman.

En ny upplvelse är att konkurrensen som tidigare varit med andra svetsföretag numera är annorlunda. Microsoft, Oracle, Google, AWS, ett nytt lansdskap att navigeraa sig i.

- Det vi ser är att vi kommer att behöva nya samarbeten och leverantörer och att vi behöver erbjuda integrerade lösningar. Konkurrensen har utökats och förflyttats, säger Jon Hoffman.

Jon Hoffman rekommenderar ingen att digitalisera för den sakens skull utan tycker att det viktigaste ur ett kundpesrpektiv är att förändra för att uppnå ett mål.

- Syftet måste vara drivande även i digitaliseringen.

Processoptimering av reparationssvetsning av järnvägsräls med hjälp av simulering, är ämnet som Björn Andersson, Chalmers håller sitt föredrag om. Hans forskning handlar om simulering av mig/mag-svetsning av slitytan på räls.

- Simuleringsmodellen i den mekaniska delen måste ta hänsyn till flera processer samtidigt för att vi ska förstå restspänningen. Detta har vi gjort via en homologering av flera teorier, säger Björn Andersson.

En sak som ställer till det i simuleringarna är att järnvägen består av olika kvaliteter.

- När vi lyckats få fram en simuleringsmetodik så kan vi leka med parametrar och anpassa den till olika scenarier, säger Björn Andersson.

Jan Grei från Vattenfall tror på elektrifiering. Hans föredrag Framtidens energiproduktion i Sverige – möjligheter med ny teknik för kärnkraft handlar enligt honom om den största omställningen i samhället sedan industriella revolutionen. Kostnaden beräknas till "ett fyrsiffrigt antal miljarder".

- Ett av mina projekt är att tillverka ett extremt rent flygbränsle av koldioxid ochvi har en anläggning redan. Bränslet kallas SAF (Sustainable Aviation Fuel) och fabriken förväntas behöva 2 tWh och kan försörja hälften av SAS åtaganden, säger Jan Grei.

Med andra ord så menar Jan Grei att det finns vägar framåt, men det behövs bättre och tydligare förutsättningar. Ingen enskild aktör klarar av att ensamt sköta omställningen. Nyckelorden är långtgånde samhällskontrakt, tydlig planeringsram, klara tillstånd, utveckling av alla nuvarande fossila kraftslag och inte minst - tillgång till kompetens.

-Jag har i min karriär ofta tänkt "förihelvete ge mig kompetenta svetsare". Det kommer att finnas oändligt med svetsjobb i omställningen, säger Jan Grei.

Torgny Karlsson, Lincoln Electric, har tidigare skrivit om Ecodesign i Svetsen. Hans föredrag fortsätter på samma tema, energibesparing i ett svetsande företag - ny miljömärkt svetsutrustning. Februari 2023 kommer nya energieffektivetetskrav för strömkällor.

-Transformatormaskiner har en typiskt verkningsgrad på 68 procent, tomgångseffekten är 150 watt. De nya kraven är max 50 watt på tomgång. Tyristorstyrda strömkällor har en tomgångseffekt på 500 watt. De som blir kvar är invertrar. De kan pressas ned i en tomgångseffekt på 30 watt, säger Torgny Karlsson.

Tillverkarna måste planera sin produktion för energieffektivetskraven vilket de flesta gör. Kunder måste känna till energieffektivetetskraven då vissa maskiner och dess reservdelar kommer att fasas ut.

- En positiv effekt av kraven är att vi samtidigt kan spara en hel del pengar på elräkningen, säger Torgny.

Se Svetsen #1 2021 för att se exakta siffor på besparingen. Enligt Torgnys beräkningar har du tjänat in kostnaden för en ny inverter på tio år om du byter från en transformatormaskin.

Dagens fördrag avslutas av Mathias Lundin, Svetskommissionen. Hans fördrag handlar om en skriande kompetensbrist i svets- och fogningsbranschen. Föredraget Kompetensutveckling i svetsande företag- ett systematiskt arbete är superaktuellt då så sent som igår (onsdag 6 maj 2022) fattades beslut om att alla yrkesprogram ska bli universitetsförberedande. Detta då många valt bort yrkesprogrammen då de upplever att dessa begränsar framtida valfrihet.

- I dag styr elevens val antalet utbildningsplatser helt utan hänsyn till samhällets behov, det måste vi se över, säger Mathias Lundin.

Var fjärde samhällselev har inte gått vidare till universitet fyra år efter avslutad utbildning och marknaden har inte alls avsättning för dessa samhällsstudenter. Kompenenta svetsare går däremot direkt till arbete.

- Tillsammans i branschen måste vi arbeta för kvalitetssäkrade utbildningar, det är inget som Skolverket gör men vi kan påverka och de lyssnar på oss, säger Mathias Lundin.

Validering av komptens är en del som Mathias menar måste synliggöras och bli ett tydligare alternativ. Validering kan formalisera en kompetens och kan skapa en yrkesidentitet. Svetskommissinen jobbar med validering via Svets Vit, Svets Grön, Svets Blå och Svets Svart.

- Validering borde vara ett del i ett företags kvalitetssystem. Det är ett verktyg för strategisk och systematisk komptensutveckling.

För att få gå en arbetsmarknadsutbildning kommer det i framtiden först krävas att nuvarande kompetens valideras. I kommande kollektivavtal kommer Las att "växlas" mot att företagen tar ett större ansvar för vidareutbildning.

- Där kommer validering att få en stor roll, säger Mathias.


8 april

Dagen börjar med avfärd mot Scania DemoCentre. Där delas konferensdeltagare in i tre grupper för dagens studiebesök.

1. Provkörning på Scania democenter
2. Scania Chassitillverkning
3. Mälardalens Tekniska Gymnasium

På Democenter provkörs det bästa och nyaste ur Scanias produktionslinje. 72 tons diesel v8 med 700 hästar! Eldriven buss, eldriven lastbil och allt därimellan. Många deltagare lämnade provkörningar med planer på enalternativ karriär.

Redan innanför entrén till chassietiverkningen förstår konferensdeltagarna att det här är en arbetsplats med ordning och reda. Inget lämnas åt slumpen och vi får en ordentlig guidad visning längs linan. Vid maxkapacitet kan man sätta samman 70 lastbilar per dag bara i Södertälje. Allt byggs på demand och efter kundens önskemäl.

Mälardalens tekniska gymnasium är ett samarbete mellan Scania och Astra zeneca. De utbildar ett 70-tal ungdommar per år och har paketerat sin utbildning så att den ger hög attraktionskraft. Faktiskt endast slagna av Täby enskilda gymnasium i just attraktionskraft. Eleverna garanteras såväl sommarjobb som anställning direkt efter examen. Lokalerna är välutrustade och både elever och anställda är stolta över utbildningen.

Karta

Fogningsdagarna 2022 program och info

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se