Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medborgarskolans svetsutbildning motsvarar inte branschens krav

Genom ett antal olyckliga formuleringar på sin säljsida har Medborgarskolan i Stockholm fått det att framstå som att de ger en utbildning som motsvarar svets- och fogningsbranschens krav.
Så är det inte.

Medborgarskolans utbildning är varken branschrekommenderad eller tillämplig svetsutbildning och ska inte på något sätt förväxlas med branschens egna IW-diplomutbildningar. Svetskommissionen har påtalat för skolan att informationen på hemsidan är missvisande men har inte fått någon respons om åtgärd.

Medborgarskolan säljer sin utbildning med bland annat ”Kursen avslutas med att du genomgår en svetsarprövning då du lägger ett svetsprov för en godkänd kontrollant. Om det godkänns har du ditt certifikat avklarat. För dig som söker jobb som svetsare i stålbyggnadsbranschen är certifikat vanligtvis ett krav.”


Det finns flera problem med formuleringen. Svetsarprövning är ett verktyg inom ett företags kvalitetssystem för att kontinuerligt verifiera en svetsares handlag. Under en utbildning används verktyget för att verifiera nästa nivå. En utbildad svetsare har gjort flera prövningar under sin utbildning.

Branchens krav är IW-diplom. Medborgarskolan säljer något helt annat.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se