Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Årets internationella svetsmöte

International Institute of Welding, IIW, har just nu sin årliga sammankomst. Cirka 700 personer från IIWs 51 medlemsländer samverkar i ett 40-tal kommittéer och arbetsgrupper för att samverka och sprida information om svets och fogningsteknik i ett brett internationellt samarbete.

Svetskommissionen var med och grundade IIW år 1948 och medlemmar i Svetskommissionen har möjlighet att medverka i och ta del av den internationella samverkan.

IIWs Årsmöte 7-21 juli 2021 sker samtidigt online i de flesta av jordens tidszoner med sessioner under eftermiddagar europeisk tid (CET). Ett 30-tal svenska experter och delegater medverkar.

Under den gågna veckan har drygt 700 personer deltagit i 165 timmars möten och seminarier där 194 presentatoner och många timmars diskusioner förs om FoU, "best practice", standarder, kompetens etc inom en stor mängd delområden av svets- och fogningsteknik.

Årets konferens 2021 IIW International Conference 8 juli behandlade ämnet Artificial inteligence to innovate welding and joining, med en imponerande samling föredrag (program) om vad som pågår över hela världen inom artificiell inteligens och svetsning. 218 deltagare.

IIW är en standardiserigsorganisation med möjligheten att skapa ISO-standarder via ett avtal med ISO. IIW arbetar t.ex. med standarder för termer och definitioner (ISO 25901-serien), just nu specifikt för lasersvetsning, termisk skärning och plastsvetsning. IIW jobbar just nu även med förslag på standarder för kvalitetssäkring av hårdlödning respektive mjuklödning (structural), kompetenskrav för revisionspersonal (svetsning och besläktade förfaranden, oförstörande provning etc.

Under IIWs årsmöte samlas "International Authorisation Board", IAB, som leder systemet för kompetens enligt de internationella utbildningsriktlinjerna. Där behandlas bl.a. alla länders godkännanden som "Aurhorized Nominated Body", ANB. Svetskommissionen behåller full auktorisation som ANB Sverige och kan fortsätta granska utbildningar och utfärda diplom och certifikat till godkända elever i två år till. Dessutom har vi också lyckats få auktorisation för distansutbildning av IWS.

Com II, Bågsvetsning och tillsatsmaterial är en av de större grupperna där 22 artiklar presenterades i de tre undergrupperna samt i en joint session mellan C-II och C-VIII där flera presentationer om svetsrök och sexvärt krom hölls, varav de flesta från den svenska delegationen.

IIWs kommission för hälsa och säkerhet (Com VIII) har haft en session med föredrag och diskussioner kring risk för lungcacer och svetsning och IARCs klassificering, där IIW har tagit fram ett statement. Com VIII hade även en session om elsäkerhet och risker för elchock vid svetsning. Com VIII kommer att bilda en arbetsgrupp för detta.

Under året har IIW kommit fram till ett avtal med EWF om att låta IIW och dess medlemmar ingå i ett nytt kvalifikationssystem för internationell additivtillverkning (IAMQS). Vid ett möte presenteras de nya möjligheterna som IIW erbjuder medlemmar, branschforsknings- och utbildningsinstitutioner med IAMQS satsningen. Målet är att skapa ett kvalifikationssystem för additivtillverkning och koppa ihop utbildning med industrin.

Mer kort rapportering från kommissionsarbetet kan tillkomma här, så prenumerera gärna på uppdateringar här till vänster.

En fantastisk konstutställning har också anordnats och har samlats i en folder som ni kan se här:

Kommande årsmöten för IIW:

  • 75th Annual Assembly, Tokyo, Japan, 17-22 July 2022
  • 76th Annual Assembly, Singapore, 16-21 July 2023
  • 77th Annual Assembly, Rhodes, Greece, 6-12 July 2024
  • 78th Annual Assembly, Genoa, Italy, 22-28 June 2025

Hitta mer via:

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se