Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens och krav på kunskapsbevis som även fungerar internationellt ökar. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller att snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Målgrupp

Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga och personer med IWE, IWT eller IWS-diplom.

Tid och plats

Hör av dig till utbildaren. Till info och anmälan kurs 2024.

Utbildare

Weld on Sweden i Växjö.

Utbildningen uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar gedigen kunskap och utbildningskvalitet.

Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet "International Welded Structure Designer, IWSD".

Avgift

89 000 kr för IWSD-S (fyra moduler) och 72 500 för IWSD-C (tre moduler) eller 137 500 kr för både IWSD-S och IWSD-C till samma person.

Examineringsavgiften är 5 250 kr för IWSD-S, 7 250 kr för IWSD-C eller 8 300 kr för IWSD-S och IWSD-C till samma person. Examineringsavgiften faktureras i samband med examinering.

Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom får rabatt på kursavgiften.

Inträdeskrav

För IWSD-C, något av alternativen:

 • 4-årigt tekniskt gymnasium. 
 • ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning. 
 • examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning. 

  Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper på högskoleingenjörsnivå.

För IWSD-S, något av alternativen:

 • Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt någon av utbildningarna:
  - Gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning
  - Verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje 

 • Dessutom rekommenderas att eleven har matematikkunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs matematik D.

Den som har IWE-, IWT- eller IWS-diplom behöver inte läsa modul 1 och 7 men måste delta i examineringen.

Den som inte uppfyller antagningskraven kan delta i kursen men får inte examineras.

Framtida jobb

IWSD-diplom och kompetensen det för med sig stärker dig i din roll som konstruktör av svetsade produkter. Den innebär att företaget kan visa att man har välutbildade medarbetare.

Innehåll

IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan:

 • Modul 1: Svetsteknik
 • Modul 2: Hållfasthetslära
 • Modul 3: Konstruktioner av svetsade produkter
 • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och kontroll

IWSD-C består av tre moduler enligt nedan:

 • Modul 4: Konstruktion och svetsförband
 • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
 • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures

Varje modul består av 25 lektionstimmar och genomförs under en tredagarsträff.

Utbildningslängd

12 dagar för IWSD-S och ytterligare 9 dagar för IWSD-C. Examinering med 1 dag per nivå tillkommer.

Nästa kurs

Kursstart den 25 mars 2024

IWSD-S: (4 träffar) 25–27/3, 22–24/4, 20–22/5 och 17–19/6 – 2024.

IWSD-C: (2 träffar) 14–18/10 och 16–20/12 - 2024

Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö.
Denna kursen anordnas som hybridkurs. Lektionerna direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans.

Ansökningstid

Hör av dig till utbildaren.

Praktisk info

Kursen avslutas med en tentamen. Kursavgiften inkluderar kursböcker, digitalt material och förtärning.

Seminarium - svetsingenjör (Youtube)

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta Ali Bahrami på Weld on Sweden eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se