Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitet, kunskap och ansvarstagande sedan 1931

Sedan 1931 har vi samverkat för att svets- och fogningsindustrin i Sverige ska utvecklas med kunskap, kvalitet och sunda värderingar i fokus.

Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Vi finns här för er skull – och för branschen. Ett medlemskap visar att ert företag tar svetsning på allvar. Att ni kan och förstår kvalitet och inte minst, verkar för en seriös bransch.

För att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för finns riktlinjer, vår Samsyn, som ni som medlemmar kan hänvisa till i kontakt med kunder och leverantörer.

För att uppmärksamma vårt 90-årsjubileum (2021) har vi tagit fram ett kvalitetssigill exklusivt för alla medlemmar. Detta är fritt att använda och visar att ni är en del av Svetskommissionen och på så vis bidrar till ansvarstagande och kvalitet i branschen. Inloggade medlemmar kan ladda ner det till er hemsida eller för att använda det i utskick och material för att ge företaget den kvalitetsstämpel som ett medlemskap i innebär.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se