Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nytt avtal från AF för utbildning

Den 1 februari 2024 började ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen gälla för arbetsmarknadsutbildningar inom industri på 27 orter. Det nya avtalet väcker frågor. Svetskommissionen reder ut de vanligaste frågetecknen.

Varför betalar inte Arbetsförmedlingen längre för svetsarprövningsintyg (svetscertifikat)?

I det nya avtalet ersätts utbildaren för utfärdade IW-diplom i stället för utfärdade svetsarprövningsintyg. Ett svetsarprövningsintyg är ett tidsbestämt intyg på svetsarens handlag för en svetsmetod i ett enskilt arbetsmoment. Ett svetsarprövningsintyg säger ingenting om svetsarens kompetens på något annat än just det prövade arbetsmomentet. För att garantera att eleven får en bra svetsutbildning har Arbetsförmedlingen nu valt att ersätta utbildaren för utfärdade IW-diplom i stället. Deltagaren får genom detta en bättre ställning på arbetsmarknaden

Ett IW-diplom är ett utbildningsbevis och i utbildningen ingår teori och praktiska övningar. Eleven examineras både teoretiskt och praktiskt, där de praktiska examinationerna är provläggningar enligt ISO 9606.

Det ingår alltså flera svetsarprövningar i de av Arbetsförmedlingen upphandlade utbildningarna. De är en del av utbildningen. IW-diplomet är ett bevis på genomgången utbildning.

Man kan säga att det är ett sätt att tänka om. Ett företag bör anställa på utbildningsbevis, inte ett tidsbestämt arbetsprov. Men om deltagaren känner sig osäker kan man prata med läraren. Ofta väljer läraren att fylla i ett protokoll för övervakning av svetsarprövning vid examinering, men de kan välja att fylla i ett svetsarprövningsintyg i stället.

Om du är tveksam över vad ett IW-diplom betyder och innehåller kan du läsa mer längre ner.

Företagen vill bara anställa mig om jag har ett svetsarprövningsintyg (certifikat).

Det är för att företaget oftast inte vet att ett IW-diplom visar på bredare kompetens än vad ett svetsarprövningsintyg gör. I ett IW-diplom ingår flera svetsarprövningar samt teoretiska prov. En svetsare med IW-diplom har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning och är väl förberedd för ett arbete.

En annan anledning är att företag ska kunna visa att personalen har rätt kvalifikationer beroende på kraven som ställs på företagets produktion.En svetsarprövning är ett dokument som visar svetsarens färdigheter och som ingår i företagets kvalitetssystem. Det är företaget som ska se till att svetsarna har genomfört relevanta svetsarprövningar. Det ska väl inte Arbetsförmedlingen betala för? Arbetsfömedlingen har nu upphandlat utbildningar som ger en bred kompetens och en kort startsträcka på den nya arbetsplatsen.

Varför ska jag anställa en svetsare med IW-diplom?

- För att kunna arbeta i vår produktion, som är 3834-certifierad, krävs svetsarprövningsintyg.

Med ett IW-diplom så har eleven genomgått en kvalitetssäkrad utbildning med både teori och många praktiska övningar följt av examinationer. Eleven examineras praktiskt enligt ISO 9606 och har alltså genomfört flera övervakade svetsarprövningar.

Utbildaren har sett till att eleven har de bästa förutsättningarna att snabbt komma in i produktionen på er arbetsplats, vilket bland annat innebär att kunna lägga relevanta svetsarprövningar som krävs för just er verksamhet.

Ett IW-diplom betyder väl inget? Jag går ju miste om något nu.

Precis tvärtom! Ett svetsarprövningsintyg är tidsbestämt och visar på svetsarens handlag för ett visst arbetsmoment. Ett IW-diplom, vilket många tyvärr inte vet, betyder att du genomgått en omfattande utbildning med både teori och praktiska moment. Alla praktiska examinationer du genomför ÄR svetsarprövningar enligt ISO 9606. Det är din lärare som övervakar och fyller i ett protokoll för övervakning av svetsarprövning. Din lärare kan och får lika gärna fylla i ett svetsarprövningsintyg. Det är ett giltigt underlag för examination. Men det viktiga här är att IW-diplomet visar på en bredare kompetens än ett svetsarprövningsintyg. Sprid gärna informationen.

Exempel på vad en person har för praktisk kompetens med ett IW-diplom.

Exemplen nedan gäller för metod 111, ferritiska och rostfria stål och beskrivs mycket kortfattat som mål för den praktiska delen av utbildningen.

IW-diplom, MMA, kälnivå

Inför examination ett: Grundläggande praktisk färdighet för att kunna svetsa kälsvetsar i plåt i svetslägena PA, PB, PF och PG.

Inför slutexamination för IW-diplom kälnivå (examination två): Praktisk färdighet för att kunna svetsa kälsvetsar i plåt i svetsläge PD och rör i svetslägen PB, PD och PH.

Sammanlagd tid för praktiska övningar: 140 timmar

IW-diplom, MMA, plåtnivå (stumsvets)

Allt ovanstående under kälnivå med tillägg:

Inför examination tre: Kunna svetsa enkelsidiga och dubbelsidiga stumsvetsar i svetslägen PA och PC med och utan mejsling och slipning.

Inför slutexamination för IW-diplom plåtnivå (examination fyra): Kunna svetsa kälsvetsar i hörnförband i svetsläge PF, stumsvetsar i T-förband i svetslägen PB och PF, enkel- och dubbelsidiga svetsar i svetsläge PF och enkelsidiga stumsvetsar i plåt i svetsläge PE.

Sammanlagd tid för praktiska övningar: 150 timmar

IW-diplom, MMA, rörnivå

Allt ovanstående under käl- och plåtnivå med tillägg:

Inför examination fem: Kunna svetsa enkelsidiga stumsvetsar i rör i svetslägen PA, PC och PH.

Inför slutexamination för IW-diplom rörnivå (examination sex): Kunna svetsa enkelsidiga stumsvetsar i rör i svetslägen PH och HL045.

Sammanlagd tid för praktiska övningar: 150 timmar

Teori tillkommer

Utöver praktisk utbildning och examination så genomgår diplominnehavaren teoretisk utbildning som examineras beroende på nivå, material och metod på IW-diplomet. Många elever på IW-godkända skolor kommer ut i arbetslivet med IW-diplom för flera metoder och nivåer.

Om någon säger att IW-diplomet inte betyder något så kan du nu berätta eller hänvisa till denna text.

Elisabeth Öhman

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se