Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utbilda svetsare som möter branschens krav (IW)

Skolor som erbjuder utbildningen är insynade och godkända av Svetskommissionen. Godkännandet innebär att skolan uppfyllt IIW:s (International Institute of Welding) krav på lärare, kursplaner, lokaler, svetsutrustning och kvalitetssystem.

Utbildning till internationell svetsare innebär en kvalitetssäkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 40 länder - en fördel och säkerhet för både skola och elev.

Anledningar att välja en branschgodkänd utbildning:

  • En godkänd skola (IW) följer branschens krav på grundläggande utbildningsupplägg.
  • Eleven är säker på att utbildningen har god kvalitet och bedrivs på ett kompetent sätt.
  • Eleven får en utbildning som är rätt i förhållande till arbetsmarknadens behov och industrins krav.
  • Eleven får ett diplom som utbildningsbevis, som är erkänt av branschen.

Anledningar att vara branschgodkänd svetsutbildare:

  • Det är ekonomiskt fördelaktigt och effektivt att ta stöd i färdiga utbildningsupplägg och arbetssätt.
  • Det är lättare att göra rätt med ett beprövat utbildningssystem.
  • Skolan får feedback vid återkommande revisioner för att korrigera och utveckla sin utbildning av svetsare.
  • Yrkeslärare har möjlighet till stöd, kompetensutveckling och nätverk.
  • Skolan säkerställer att eleverna som kommer ut har adekvat utbildning i förhållande till arbetsmarknadens behov och industrins krav.

Bli IW-skola

Här hittar du information om hur ni blir en IW-skola

PDF

Senast ändrad av: Eva Kallenberg

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Svetslärarmötet

Vi ordnar Svetslärarmötet för dig som är svetslärare, för att du ska kunna nätverka och uppdatera dina kunskaper.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se