Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Adjö semi-normala 2022

Året inleddes med att Coronapandemin åter tog ett grepp om våra verksamheter och kriget i Ukraina blev mer och mer påtagligt. Trots detta så är semi-normala 2022 ett år som bjöd på ljusglimtar. När vi summerar kan antagligen många av oss känna sig nöja.

Början av året präglades fortfarande av Corona men redan under våren gick vi över till något som vi lärt känna som den "semi-normala fasen". Fogningsdagarna 7-8 april hos Scania i Södertälje var startskottet för oss att åter kunna ses under något som liknar normalt vis. Vi hade tidigare under året fått ställa in såväl uttagningstävlingar till Svets-SM som Svetslärarmötet. Arbetsgrupperna i nätverket hade pausats eller sågs endast sporadiskt via Teams.

Fogningsdagarna bjöd på seminarier om Industri 4.0, elektrifieringens konsekvenser och om fossilfritt stål. Vi hann även med besök på Mälardalens tekniska gymnasium och Scanias monteringslina. Dessutom, vem minns inte hur kul det var att få testköra Scanias värstingar med både tysta elmotorer och vrålande V8:or?

Vår mässa Svets- och fogningsteknik 10-13 maj på Elmia i Jönköping drog trots viss inledande pandeminervositet ungefär lika många utställare och besökare som vanligt. Vi lyckades kanske till och med lite bättre än vanligt med att knyta kontakter och få igång nätverkandet, i efterdyningarna av mässan började verksamheten i nätverket åter spira! För att nämna några exempel så har AG 43 Motståndssvetsning åter blivit aktiv efter lång tids ofrivillig vila. AG 32 Miljö har jobbat hårt med att bland annat få fram bättre gränsvärden för svetsrök. AG 60 Rälssvetsning går som tåget, AG 42c Termisksprutning likaså. De sistnämnda har gjort flera studiebesök och hållit flera möten och mycket spännande kommer ut av dessa. Dessutom, i Lasergruppen har en avknoppning om handhållen lasersvets tagit sina första steg.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina överskuggade tyvärr glädjen över att åter kunna ses. Vår bransch är internationell och vi är på olika vis länkade till såväl Ukraina som Ryssland. Handel blev omöjlig eller svårare. Råvarupriser sköt i höjden. Elpriset likaså. Fördömanden av kriget, ställningstagande, upprustning, nödhjälp med mera blev den naturliga reaktionen. Yrkes-EM som skulle genomförts i Sankt Petersburg 2023 ställdes in och Belarus och Ryssland stängdes av från allt deltagande i World Skills. Dessutom ställdes VM i Shanghai in, då pandemin gjorde resor dit omöjliga.

29-30 september hölls till sist Svetslärarmötet. Denna gång IRL (SLM2021 sändes från en studio). Cirka 200 svetslärare och utbildningsintresserade samlades på Lustikulla Konferens, Liljeholmen i Stockholm. Seminarietemat var "Framtidens svetsutbildning" vilket var passande då SLM nu börjar bli till åren, konferensen fyllde 40 år i år. Branschens bästa skolor, lärare och elever uppmärksammades med nomineringar, stipendier och utmärkelser. SLM avslutades passande nog med att Lernia Liljeholmen lånade ut sina lokaler så att hugade fick se det senaste inom tillsatsmaterial, svetsmaskiner och testköra cobot. Sammanfattningsvis kan man säga att det under mötet slogs fast att det kommer att behövas välutbildade svetsare även under överskådlig framtid och att det finns bra modeller som gör det lätt att utbilda rätt, och som höjer nivån på utbildningarna. Behovet av likvärdiga utbildningar och att hålla jämn kvalité över hela landet gör att yrkessvetsarutbildning, IW, även fortsättningsvis ska vara branschens minimikrav.

Vi håller ihop

Fler medlemmar gör Svetskommissionen starkare. Vi har under året fått in 16 nya medlemsföretag vilket är positivt. När vi håller ihop och samverkar ger det oss större möjligheter att påverka. Styrkan använder vi både i debatter och förhandlingar. Vår samverkan gör varje beslut väl förankrat och genomtänkt.

  • Vi har under året samverkat mycket i branschens yrkesnämnd AG 14 kring bristen på kompetent personal. Det har skett i möten med tekniska högskolorna, Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, och svetsande industri.
  • Vi har varit en del i att säkerställa kompentens och vidareutbilda nyanlända svetsare i projektet OAS - Omstart av Svetsare.
  • Vi har genomfört frukostmöten för att informera om valideringssystemet för svetsare vars två sista delar driftsattes under året, nivå Blå och Svart. Validering är viktigt för möjligheten att bygga på befintlig kompetens i ett läge där utbildning av unga inte på långt när fyller behoven. Under 2023 ska validering för svetsoperatörer för mekaniserad och robotiserad svetsning driftsättas.
  • Vi har hållit fler frukostmöten, bland annat för studie- och yrkesvägledare som vill veta mer om svetsutbildning och möjliga karriärvägar för yrkessvetsare.
  • Vi har haft en ökning av utfärdade diplom under 2022 jämfört med föregående två pandemiår. Bland annat så slår vi rekord på 395 stycken utfärdade startcertifikat till plastsvetsare. (Antal utfärdade diplom under 2022: 27 Svetsingenjör IWE. 1 Svetstekniker IWT. 86 Svetspecialist IWS. 451 Yrkessvetsare IW. 1 Svetskontrollant IWI. 1 Svetskonstruktör IWSD. 395 Plastsvetsare EPW. 6 Lasersvetsspecialist ELW)
  • Vi har slutfört ett projekt för vidareutveckling av Svetsa rätt i år, där det bland annat tillförts information om svetsning på tillfälliga arbetsplatser. Sidan har även fått ett nytt CMS.
  • Under året har kansliet rekryterat två nya medarbetare, Johan Ankre, svetsingenjör, IWE, samt Marie Allvar Kärrbrant, svetsingenjör, IWE. De kastades rakt in i verksamheten och är redan stora tillgångar för kansliet.
  • Kursen Industriell limningsteknik återstartades för KTH:are och industrielever, första gången fysiskt på KTH sedan 2019.
  • Vi har stått för förutsättningarna för ytterligare en kurs för svetsingenjörer, IWE, på KTH, med studenter från KTH och elever från industrin. Välbehövligt då det råder ett stort stora behovet av svetsingenjörer i svensk industri.
  • Vi har producerat fyra nummer av tidningen Svetsen. En tidning i sin helhet producerad av branschen för branschen. Peaken under 2022 var nummer två på hela 100 sidor (gratis julläsning!). Nummer fyra har i dagarna precis anlänt till våra medlemmar och prenumeranter. Vi har under året sett en ökad aktivitet i tidningens fullt sökbara digitala arkiv, det är glädjande då det är en enorm kunskapskälla för den som söker kunskap om stort och smått inom svets- och fogningsteknik.

... Och tillsammans har vi under "semi-normala" 2022 självklart åstadkommit mycket mycket mer.

I mer än 90 år, sedan 1931, har vi samverkat för att svets- och fogningsindustrin i Sverige ska utvecklas med kunskap, kvalitet och sunda värderingar i fokus. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för medlemmarnas intressen. Vi på kansliet finns här för branschens skull. Tillsammans är vi Svetskommissionen. Ett medlemskap visar att ert företag tar svetsning på allvar. Att ni kan och förstår kvalitet och inte minst, verkar för en seriös bransch. För att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för finns riktlinjer – vår Samsyn, ni som medlemmar kan hänvisa till denna i kontakt med kunder och leverantörer. Vi har tagit fram ett sigill för alla medlemmar som visar att ni är en del av Svetskommissionen. Ladda ner det och använd det på er till er hemsida eller använd det i utskick för att ge företaget den kvalitetsstämpel som medlemskapet i innebär (nedladdning kräver medlemsinloggning).

God jul och gott nytt år!
Jens Nyström
Åsa Malmqvist
Mathias Lundin
Jonas Saarimäki
Marie Allvar Kärrbrant
Ingela Sterner
Johan Ankre
Åsa Madonia
Elisabeth Öhman

PDF

Senast ändrad av: Eva Kallenberg

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se