Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • ”Fler gymnasieelever bör lära sig ett yrke”

  2023-10-26

  "Det måste bli färre platser på samhällsvetenskapliga program och fler på yrkesprogram." Så skriver Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv
  Läs mer

 • IW ska vara minimikrav på svetsutbildningar

  2023-10-26

  IW är viktigt. Alla svetsutbildare bör sträva efter att följa utbildningsriktlinjen. Alla arbetsgivare bör efterfråga IW-diplom.
  Läs mer

 • Dimensionering av gymnasiet ger branschen rätt kompetens

  2023-10-26

  Svetsare är topp fem bland de yrkena med hög efterfrågan i de flesta regionerna enligt Arbetsförmedlingen. Inom yrket råder mycket liten konkurrens på arbetsmarknaden, även på lång sikt. Tillväxtverket pekar också ut svetsare som bristyrke. Ändå läggs svetsutbildningar ner runt om i landet, till och med på ett antal industriorter där behovet är skriande.
  Läs mer

 • Kampen mot industrins kompetensbrist

  2022-12-20

  Inom industrin har vi sedan länge insett att vi inte kommer klara oss med den kompetens som yrkesutbildning på gymnasiet levererar. Vi behöver fler. Antalet utbildningsplatser är inte, och har inte på något sätt varit dimensionerade efter arbetsmarknadens behov. Validering kan vara en av lösningarna.
  Läs mer

 • Förtydligande till rapporteringen gällande yrkesutbildningar

  Vi ser med glädje att Dagens Nyheter, ­Dagens Industri, Svenska dagbladet med flera återkommande lyfter frågan om yrkesutbildningar i en antal artiklar, ledare och krönikor. Svetskommissionen som branschorganisation för svetsande och fogande industri har under lång tid varnat samverkande myndigheter om det som nu är en realitet.
  Vi har en enormt stor och mycket kostsam brist på kompetent arbetskraft i vår bransch.

  Läs mer

 • Ska AF betala för provläggningar?

  2022-12-19

  Varför ställer inte det lokala företaget krav på att eleven ska få en adekvat utbildning? Kan det bero på att företaget just har gjort en bra affär genom att få Arbetsförmedlingen att betala för provläggningar?
  Läs mer

 • Ekström: Behovet ska styra utbudet av utbildningar

  2022-02-01

  Svetskommissionen möter dagens nyhet från Utbildningsdepartementet med glädje. Att det behövs bättre förutsättningar för att få igång rekrytering till yrkesförberedande utbildningar är något som våra medlemmar arbetat för en längre tid.
  Läs mer

 • Svetsning i media

  2022-01-10

  Läs mer

 • Corona/covid-19

  2021-01-22

  Läs mer

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se