Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälan Svetslärarmötet 29-30 september 2022

Det är viktigt att vara noggrann när du fyller i din anmälan. Vi behöver korrekt information.

Observera att din anmälan är bindande.

Läs de praktiska upplysningarna innan du anmäler dig.

Senast ändrad av:

Åsa Malmqvist


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se