Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kockums ubåt

Fogningsdagarna

Fogningsdagarna är våra medlemsdagar och det bästa tillfället för oss i branschen och inom industrin att träffas och utbyta erfarenheter. Det är en ambulerande konferens som anordnas varje år på olika platser runt om i Sverige.

Seminariedelen första dagen innehåller aktuella teman och högintressanta föredrag. Andra dagen erbjuds inspirerande och lärorika studiebesök på ett eller flera företag på konferensorten.

I anslutning till konferensen hålls Svetskommissionens årsmöte, dit våra medlemsrepresentanter är välkomna.

Kontakt

För frågor om Fogningsdagarna kontakta Åsa Malmqvist.

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Kontakt Fogningsdagarna

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Åsa Malmqvist tel: 08-120 304 07.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se