Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kockums ubåt

Fogningsdagarna

Fogningsdagarna är våra medlemsdagar och det bästa tillfället för oss i branschen och inom industrin att träffas och utbyta erfarenheter. Du kan räkna med mycket ny kunskap och nya kontakter under två fullspäckade dagar. Program för utskrift (PDF) Pdf, 2.9 MB.

Seminariedelen innehåller aktuella teman och högintressanta föredrag. I anslutning till konferensen hålls (vanligtvis) Svetskommissionens årsmöte, dit våra medlemsrepresentanter är välkomna. I samband med Fogningsdagarna håller Svetstekniska föreningen sin årsstämma.

Fogningsdagarna 2021 i Eskilstuna

Fogningsdagarna 2021 kommer att ha tema svetsautomation, digitalisering och ny teknik. Björn Langbeck från Tillväxtverket är moderator. Intressanta föreläsningar, paneldebatter och minimässa med utställare med hela branschen representerad. Till anmälan (anmälan är stängd)

Konferensen hålls på Munktellmuseet i Eskilstuna och är två dagar. Andra dagen är i samarbete med SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Du kan välja att delta på hela evenemanget eller endast en av dagarna. Den gemensamma middagen genomförs på kvällen den 6 oktober. a.

Årsmöte

Svetskommissionens årsmöte för medlemmar hålls vanligtvis i samband med Fogningsdagarna men inte i år då vi har flyttat konferensen till hösten och årsmötet alltid äger rum på våren i enlighet med stadgarna. Årsmötet ägde rum via Teams den 14 april.

Kontakt

För frågor om Fogningsdagarna kontakta Åsa Malmqvist.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Kontakt Fogningsdagarna

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Åsa Malmqvist tel: 08-120 304 07.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se