Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 32 Arbetshygien
och arbetsplatsutformning

AG 32 är en fast arbetsgrupp under den tekniska kommittén K3. Ordförande är Bengt Sjögren från Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Gruppen träffas 2-3 gånger per år hos Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter gällande arbetshygien

  • att studera och behandla frågor som rör risker i samband med rök och gaser som alstras vid svetsning och besläktade förfaranden
  • att studera risker i samband med elektromagnetisk strålning och buller vid metallfogningsarbete
  • att bevaka utvecklingen och användandet av livscykelanalys (LCA) på metallfogningsområdet 

Arbetsgruppens uppgifter gällande arbetsplatsutformning

  • att studera och behandla frågor som rör fysiska åtgärderna för att göra arbetsplatser för fogning av metaller till goda ur arbetsmiljösynpunk
  • behandla ergonomiska problem och deras lösningar

Arbetsgruppens andra uppgifter

  • Gruppen ska bevaka arbetet inom IIW kommission 8 och ISO/TC44/SC9, samt hålla sig informerad om frågor med anknytning till metallfogning som behandlas av myndigheter och institutioner
  • Gruppen ska också initiera forskning inom området och framföra förslag till Forskningsrådet om forskningsprojekt.
  • Gruppen ska även medverka till utarbetandet av rekommendationer och föreskrifter samt sprida och publicera information och idéer avseende ovanstående i t.ex. tidningen Svetsen.
  • Gruppen ska i sitt arbete i tillämpliga delar beakta arbetsordningen för K3 (Kommittén för hälsa och säkerhet).

Annat som gruppen gjort

Gruppen står bakom införandet av rökklasser för svetselektroder och har tillsammans med Arbetslivsinstitutet givit ut "Faror och skydd vid svetsning" som  är fem informationsfoldrar för spridandet av säker arbetsmiljö vid svetsning.

Gruppen (tidigare AG 33 Arbetsplatsutformning) står bakom diverse publikationer i tidningen Svetsen. Gruppen står även bakom projektet "Mindre buller, vibrationer och fysisk belastning i svetsverkstäder"

I gruppen ingår experter från

3M Svenska AB, Arbetsmiljöverket, Assemblin VS AB, Byggnads, Centrum för arbets- och miljömedicin/SLSO, Elga AB, ESAB AB, Ferruform AB, IF Metall, Institutet för miljömedicin (Karolinska Institutet), IVL Svenska Miljöinstitutet AB, KTH, Nederman Holding AB, Sandvik Materials Technology AB, Scania CV, Stockholms Universitet, Svenska Elektrod AB, Swerea IVF AB, Swerim AB, Svetskommissionen, Teknikföretagen, Väderstad AB, Westinghouse Electric Sweden AB.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Gruppens sekreterare Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Tekniksekreterare Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Medlemslogin

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se