Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Utbildad vs prövad svetsare

Svetsarprövningsintyg och IW-diplom

Ställ krav på utbildad svetsare. Branschens krav på utbildning av svetsare är Internationell svetsare, IW.

Här finns de utbildare som har branschens godkännande att bedriva svetsutbildning.

Det finns viktiga skillnader mellan syftet med utbildning av svetsare respektive syftet med svetsarprövning. Svetsarprövningsintyg är inte detsamma som utbildningsbevis. Det är väsentligt för svensk industri att utbildningen av svetsare är fullgod. Här förklaras några väsentligheter.

Svetsarprövning är ett verktyg för ett svetsande företag att inom sitt kvalitetssystem kontinuerligt verifiera personalens handlag. Svetsarprövningen omfattar ett arbetsmoment. Svetsarprövning är skapat för att vara en del av ett kvalitetssystem. Det är inte i första hand skapat för att intyget ska vara en del av svetsarens CV.

Eftersom gängse kvalitetskrav för svetsning oftast omfattar svetsarprövning blir intyget lätt ett kvitto för tillträde till jobbet.

MEN, att träna på ett arbetsmoment inför en svetsarprövning utgör inte en svetsutbildning.

Krav på en svetsutbildning

Däremot innehåller en svetsutbildning många svetsarprövningar. Den utbildade svetsaren ska ha förmåga att göra de provläggningar som tillverkaren behöver kvalificera.

Det förekommer kortare utbildningar som siktar på att träna för att klara en provläggning. Därför ska man vara medveten om att det finns "svetsare" som inte genomgått en full svetsutbildning.

När företaget efterfrågar intyg tror man kanske att detta utgör bevis på en fullgjord utbildning, och/eller så tänker man sig spara in en slant på en kvalificering som man enligt kvalitetssystemet ska göra.

Innehåll i en bra svetsutbildning

Detta kännetecknar en god svetsutbildning:

 • Kvalitetssäkring mot en fastställd utbildningsriktlinje. Branschens krav är IW (International Welder)
 • En eller flerårig grundutbildning
 • Praktisk och teoretisk
 • Kompetenta och godkända svetslärare
 • Innehåller många svetsarprövningar
 • Gymnasial yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning eller Arbetsmarknadsutbildning (AF kräver IW-godkännande)
 • Brantare inlärningskurva
 • Kortare startsträcka in i produktion
 • Kunskapsgrund för en högre kompetensnivå
 • Livslångt utbildningsbevis
 • Ger utvecklingsbar personal som bidrar till företagets förmåga och utvecking
 • Utveckar personal som bidrar till ett hälsosamt arbetssätt

Som arbetsgivare ska du vid en anställning, som alltid, fråga efter utbildningsbevis och arbetsbetyg*. Att fråga efter svetsarprövningsintyg utan detta blir mest ett sätt att komma undan en aktivitet som man själv borde göra inom sitt kvalitetssystem.

Utbildning ger kompetens

Det blir allt viktigare för svenska företag med tillgång till personal med rätt kompetens. Därför behöver företagen hjälpa sig själva genom att efterfråga välutbildade svetsare. Därmed kan efterfrågan styra att utbildning utförs mot rätt kvalitetsnivå, som i sin tur uppfyller företagens kompetensbehov.

Detta är en av många anledningar att anställa IW-svetsare.

Mathias Lundin


*Personal har alltid rätt till ett arbetsbetyg efter avslutad anställning. Som svetsare ska man alltid kräva ett sådant, och arbetsgivaren har skyldighet att skriva ett. Det bör omfatta vilka arbetsuppgifter man haft och t.ex. material, dimensioner och metoder.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se