Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 42c -
Termisk sprutning

Organisation

AG 42c är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen arrangerar vanligtvis två tvådagars sammanträden med studiebesök per år.

Ordförande är Olav Norheim, TSE - Thermal Spraying & Engineering AB, Malmö.

Vart tredje år arrangerar gruppen en nordisk konferens inom termisk sprutning.

Genom att logga in som medlem visas en meny till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Studera de termiska sprutmetoderna ur metodteknisk synvinkel.
  • Studera och bedöma allmänna frågor, utbildning, arbetsmiljö, kvalitet, standarder etc. inom området.
  • Arbeta för en vidgad kännedom om termisk sprutning genom att ge information i form av rapporter, råd och anvisningar, handböcker, seminarier etc.
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
  • Initiera forskningsprojekt inom området och framföra förslag till forskningsprojekt till Forskningsrådet.

Standarder för termisk sprutning bevakas av standardiseringsgruppen AGS 448 Termisk sprutning.

Gruppens sammansättning

Medlemmar i gruppen är representanter från Azelio, Castolin, Federal-Mogul Göteborg, Flamsprutarna Sverige, FMTS Markverkstad Skövde, Höganäs Sweden, Högskolan Väst, Linde Gas, Metco Norden, MH Engineering, PTC Innovation, RISE, Skandinavisk Ytförädling, Spraytema, Swerim, TSE-Thermal Spraying & Engineering och Valmet.

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se