Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vi företräder branschen i forskningsfrågor

Svetskommissionen har en stark roll inom forskning och utveckling vad gäller sammanfogning genom svetsning, limning, lödning och mekaniska förband. Vårt nätverk av specialister från små och stora företag, organisationer, institut och högskolor är en mycket kompetent bas för den rollen.

Med en bred förankring i såväl verkstads- som stål- och övrig svetsindustri, är Svetskommissionen väl lämpad att vara ett branschföreträdande och samordnande organ i forskningsfrågor.

Kunskapspridning i arbetsgrupper

En viktig del av verksamheten i våra arbetsgrupper är teknikspridning av forskningsresultat från svenska och internationella forskningsprojekt. Genom stark industrirepresentation i arbetsgrupperna och det stora teknikkunnandet är grupperna också väl lämpade att starta forskningsprojekt.

Delfinansiär av CJS

För våra medlemsföretags räkning ingår vi som delfinansiär i Centre of Joining & Structures (CJS) på Swerim. Medlemmar får tillgång till rapporterna från CJS betydligt tidigare än övrig industri och här på webben presenteras en kort sammanfattning av flertalet rapporter.

Medlem i IIW

Svetskommissionen är huvudansvarig för medlemskapet i International Institute of Welding (IIW), där du som medlem i Svetskommissionen kan ingå i en eller flera kommittéer. Kontakta oss för mer info eller läs vidare här: IIW/EWF.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt forskning och utveckling

Om du vill veta mer, ta kontakt med Marie Allvar Kärrbrant.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se