Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Användningen av plaströr ökar, bland annat inom vatten och avlopp och i processindustrin. Kravet att svetsaren ska kunna verifiera sin kunskap ökar också och därmed även krav på utbildning och certifikat. Denna utbildning bygger helt på riktlinjer från EWF och går under benämningen EPW, European Plastic Welder.

Svenskt Vatten beslutade att göra kravet för plaströrsvetsare rikstäckande under hösten 2020. Stockholm Vatten har haft detta krav sedan ett antal år tillbaka.

Viktig information!

Ansökan till kurs, ansökan om förlängning av certifikat och ansökan om förnyelse av certifikat ska göras via de godkända utbildarna.

Kursinnehåll

Utbildningen till europeisk plastsvetsare innehåller både teori och praktisk svetsning och avslutas med teoretisk och praktisk examinering. Kursplanen finns i två varianter beroende på förkunskap och erfarenhet. Kurslängden varierar beroende på vilka metoder och dimensioner som svetsas men är i storleksordningen några dagar till en vecka. Utbildningen ges i en eller flera svetsmetoder, som spegelsvetsning, elektromuffsvetsning och tråd- och extrudersvetsning. För info om vilka metoder de olika utbildarna utbildar i hänvisar vi till respektive utbildare.

I teoridelen lär du dig om material, standarder och regler, föreskrifter för rörläggning och återfyllning, materialkontroll och hantering, de olika svetsmetoderna, kvalitetskontroll, svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor, säkerhet och hälsa. I den praktiska delen av kursen får du träning i respektive svetsmetod, fogberedning, hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svetsutrustningen, hur du dokumenterar arbetet, kvalitetskontroll av utförd svets, hur man förebygger och åtgärdar fel.

Utbildare

Det finns ett antal godkända utbildare i landet. Kontakta någon av dem för uppgift om kursstart, innehåll och pris.

Certifikat

Efter utbildning och godkänd teoretisk och praktisk examinering får du ett certifikat och ett plastkort (med samma information). Certifikatet och plastkortet gäller i två år.

Förlängning av certifikat

När certifikatets giltighetstid löper ut kan giltigheten förlängas med två år om du svetsat med rimlig kontinuitet med de svetsmetoder och i de material som certifikatet anger.

För att förlänga giltigheten ska en ansökan om förlängning skickas till en godkänd utbildare innan giltigheten gått ut, men tidigast sex månader innan. Om giltighetstiden gått ut måste du genomgå ny teoretisk och praktisk examinering.

Du får ett nytt certifikat och plastkort skickat till dig.

Förnyelse av certifikat

Efter ytterligare två år, vid förlängningstidens utgång, kan certifikatet förnyas med ytterligare två års giltighetstid. Vid detta tillfälle ska en kortare teoretisk utbildning ske, följt av teoretisk och praktisk examinering. Ansökan om förnyat certifikat görs till godkänd utbildare. Vid godkänt resultat får du ett nytt certifikat och plastkort skickat till dig och certifikatets livscykel "börjar om".

 

Godkända av European Welding Federation

Utbildningarna till europeisk plastsvetsare följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation, EWF 581. Skolorna är granskade och godkända av Svetskommissionen. Svetskommissionen ansvarar för examinering och utfärdar plastsvetscertifikat. Examineringen sker enligt standarden EN 13067.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se