Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Användningen av plaströr ökar bland annat för vatten och avlopp och i processindustrin. Kravet att svetsaren ska kunna verifiera sin kunskap ökar också och därmed även krav på utbildning och certifikat. Denna utbildning bygger helt på riktlinjer från EWF och går under benämningen EPW, European Plastic Welder.

Svenskt Vatten beslutade att göra kravet för plaströrsvetsare rikstäckande under hösten 2020. Stockholm Vatten har haft detta krav sedan ett antal år tillbaka.

Viktig information!

Ansökan av Start, Förlängning och Förnyelse av certifikat ska göras via de godkända utbildarna fr.o.m. 2021-01-01.

Kursinnehåll

Utbildningen till europeisk plastsvetsare innehåller både teori och praktisk svetsning och avslutas med examinering och certifikat. Den kan ges både till erfarna plastsvetsare och till nybörjare, kurslängden varierar från några dagar och uppåt. Utbildningen ges i en eller flera svetsmetoder, som spegelsvetsning, elektromuffsvetsning, tråd- och extrudersvetsning.

I teoridelen lär du dig om material, standarder och regler, föreskrifter för rörläggning och återfyllning, materialkontroll och hantering, de olika svetsmetoderna, kvalitetskontroll, svetstabeller och dokumentation av arbetet, checklistor, säkerhet och hälsa. I den praktiska delen av kurserna får du träning i respektive svetsmetod, fogberedning, hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svetsutrustningen, hur du dokumenterar arbetet, kvalitetskontroll av utförd svets, hur man förebygger och åtgärdar fel.

Utbildare

Det finns ett antal godkända utbildare i landet. Kontakta någon av dem för uppgift om kursstart, innehåll och pris.

Certifikat

Efter godkänd utbildning och examinering får du ett certifikat och ett plastkort (med samma information). Certifikatet och plastkortet gäller i två år

Förlängning av certifikat

Certifikatets giltighetstid kan förlängas två år om du svetsat med rimlig kontinuitet med de svetsmetoder och i de material som certifikatet anger.

Förlängningen kan ske efter ansökan, som ska göras innan giltighetstiden gått ut men tidigast sex månader innan. Om giltighetstiden gått ut måste du genomgå ny teoretisk och praktisk examinering.

Ansökan skickas till godkänd utbildare.

Priset för förlängning av certifikatet är 2500 kr + moms. Du får nytt certifikat och plastkort skickat till dig.

Förnyelse av certifikat

Efter förlängningstidens utgång kan certifikatet förnyas med ytterligare två års giltighetstid efter ny teoretisk och praktisk examinering, likadan examinering som den ursprungliga. Ansökan om förnyat certifikat görs till godkänd utbildare.

Godkända av European Welding Federation

Utbildningarna till europeisk platssvetsare följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation. Skolorna är granskade och godkända av Svetskommissionen. Svetskommissionen ansvarar för examinering och utfärdar plastsvetscertifikat. Examineringen sker enligt standarden EN 13067

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Mer information

För ytterligare information, kontakta respektive utbildare eller ANB hos Svetskommissionen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se