Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 42b - Industriell skärning

AG 42b är en fast arbetsgrupp under Tekniska kommittén K4. Gruppen ansvarar för teknikområdet industriella skärprocesser exempelvis gas-, plasma-, laser- och vattenskärning samt termisk hyvling och mejsling, gaslansning, undervattensskärning, mekanisk skärning som stansning och nibbling, samt kombinationsprocesser.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Vad förväntar vi oss av dig som deltar i en AG? Du är Svetskommissionen.

Arbetsgruppens mål

  • Stödja och främja svensk industris användning av skärmetoder
  • Genom intern och extern kommunikation etablera gruppen som en naturlig samarbetspartner för industriell skärning
  • Höja och säkra kompetensen för industriell skärning i Sverige genom att kompetensutveckla gruppen via avrapportering av bevakningsområden samt att skapa en plattform för att bedriva utbildnings och informationsverksamhet

Arbetsgruppens uppgifter

  • Studera området ur metodisk synvinkel samt bedöma allmänna frågor
  • Arbeta för vidgad kännedom om de olika metoderna genom att ge information i form av exempelvis rapporter, artiklar, kurser, seminarier, handböcker, råd och anvisningar
  • Hålla sig väl underrättad om den tekniska utvecklingen på området och ha överblick över forskningsbehovet samt vid behov initiera forskning. Hålla Forskningsrådet underrättad om detta arbete
  • Vid behov assistera Normkommittén och dess arbetsgrupper i deras arbete med standarder
  • Följa nationell och internationell utveckling inom området

AG 42b ska i tillämpliga delar beakta arbetsordningen för K4.

Internationell anknytning

AG42b ska bevaka arbetet inom IIW Comm 1 samt arbetet med utbildningsriktlinjer inom EWF. Gruppen ska även bevaka standardarbetet inom och vara remissinstans för ISO/TC44/SC8 samt i tillämpliga delar inom ISO/TC44/SC3. 

Vill du veta mer om gruppen och kanske delta i dess arbete kontakta gärna Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se