Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalificering av svetskontrollant – visuell svetskontroll

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband enligt kravstandarden SS-EN ISO 5817 med hjälp av visuell kontroll.

Se aktuella kurstillfällen

Kvalitetssystemet ISO 3834 medför vissa krav på svetsrelaterad arbete, såsom förutsättningar för personal och utrustning, granskning och provning vid svetsning, och krav gällande kvalitetsnivåer.

Oftast arbetar man mot kvalitetsnivåer enligt kravstandarden SS-EN ISO 5817, som beskriver de olika svetsdiskontinuiteter och tillåtna avvikelser för att uppfylla en av kvalitetsnivåerna B, C eller D.

Denna kurs går igenom svetsbeteckningarnas innebörd, deras tillämpningar, svetsdiskontinuiteter och formavvikelser (kännetecken och bakomliggande orsaker), SS-EN ISO 5817, standarden för visuell kontroll av svetsförband SS-EN ISO 17637 (fd EN 970), kännedom om mätdon/mätteknik samt rutiner för rapportering.

På så sätt får deltagaren kunskap i hur man självständigt kan utvärdera kvaliteten av svetsförband enligt ISO 5817 och hjälpa företaget att säkra sitt kvalitetssystem.

Kursen avslutas med skriftligt prov och examinering. Examineringen leder till ett intyg som företaget kan använda för att uppfylla kraven i ISO 3834 avseende syning.

Förkunkaper

Det krävs inte några särskilda förkunskaper för kursen, men det rekommenderas att man har erfarenhet från svetsande verksamhet sedan tidigare, t.ex. som svetsare, svetstekniker, konstruktion eller inköp (se målgruppen här bredvid).

Kurslitteratur och verktyg

Till kursen är följande litteratur obligatorisk:

  • SIS Handbok 531

Handboken ingår inte i priset för kursen och går att beställas separat. Tänk på att gamla utgåvor kanske inte stämmer överens med nya utgåvor.

Ta med mätverktyg för visuell kontroll, om du har, det behövs i de praktiska övningarna. Har du inte mätverktyg så kan du köpa här.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Ingela Sterner.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Målgrupp

Kontrollanter, avsynare, svetsare, svetsspecialister, svetstekniker, konstruktions- och inköpspersonal.

Kursavgift

Medlem: 5 100 kr
Icke medlem: 6 400 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se