Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

En flygande start 2024

Aldrig är människans uppfinningsrikedom så stark som när vi prövas i vardagen och tvingas lämna de gamla hjulspåren. Många kriser har kommit och gått och vi har alltid lyckats ta oss ur dem. I tuffa tider som kräver handlingskraft frågar sig många om inte ”någon bara kan göra något". Och allt som oftast är det just det som händer.

Denna ”någon” som kliver fram är naturligtvis företagen. Företagen kan utveckla, ställa om och hitta alternativa vägar för att lösa problem. Innovationer kommer från människor som med hårt arbete sett till att växla upp sina idéer till praktiska lösningar.

Vi vill se ettt tätt samarbete med våra medlemsföretag under året för att ta till vara nya affärmöjligheter och driva branschens frågor framåt. Vill du engagera dig så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.

Och, om ert företag ännu inte är medlemmar så blir ni det enklet här.

Tillsammans säkrar vi framtiden och ser till att det blir en flygande start ur startblocken, nu när ekonomin vänder. Svenskt Näringslivs film om Sveriges företags förmåga att lösa utmaningar inspirerar oss så här vid årets början.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se