Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.


Branschen söker dig som har kvalitetssäkrad diplomutbilning

Diplomutbildningar håller hög kvalitet och följer branschens krav. De är kvalitetssäkrade av Svetskommissionen och internationellt harmoniserade. Diplomet du får efter utbildning och och godkända prov är ett livslånga bevis på din kompetens. Välj alltid en utbildare som är godkänd av Svetskommissionen.

Anledningar att välja en branschgodkänd utbildning:

  • En godkänd skola följer branschens krav på grundläggande utbildningsupplägg.
  • Eleven är säker på att utbildningen har god kvalitet, är relevant och bedrivs på ett kompetent sätt.
  • Eleven får en utbildning som är rätt i förhållande till arbetsmarknadens behov och industrins senaste krav.
  • Eleven får ett diplom som utbildningsbevis, som är erkänt av branschen.

Vad är en diplomutbildning?

En diplomutbildning är en utbildning enligt en kursplan (utbildningsriktlinje) som är framtagen inom IIW/EWF och är lika och tillämpas lika i hela världen/Europa. Riktlinjen innehåller detaljerade minimikrav på vad som ska läras ut och minimitid för varje avsnitt för att följa branschens krav. Dessutom anger den inträdeskraven för kursen och hur examineringen ska ske.

Det finns utbildningsriktlinjer fastställda för utbildning inom svetsning, kontroll av svetsar, konstruktion, limning och termisk sprutning. Dessutom har man utvecklat ett antal specialkurser där det inte finns absoluta krav på speciell grundutbildning och där kvalitetsstyrningen är något mindre omfattande.

Utbildningarna avslutas med examinering under Svetskommissionens ansvar. Efter godkänd examinering får man ett diplom som ser likadant ut över hela världen/Europa och är gångbart i alla länder.

Här hittar du listan på det svenska utbudet av diplomutbildningar och specialkurser.

Här hittar du godkända IW-utbildare (utbildning till svetsare)

Här hittar du godkända utbildare för övriga utbildningar

Här hittar du frågor och svar om att bli svetsare och karriärvägar

Nedan hittar du en video från Industriarbetsgivarna som beskriver svetsyrket.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Framtiden

Du som väljer en karriär inom industrin har en ljus framtid. Men du vet kanske inte riktigt vilken väg du ska ta? Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se