Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Medlemskap ger affärsnytta

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet - det är en av många anledningar till att bli medlem i Svetskommissionen.

Närheten till kompetens och kunskap gör att ni kan följa med i branschens svängningar och snabbt få svar på frågor som annars skulle stoppa upp produktionen.

Fördelar med medlemskapet

Tidig information om standarder, ett stort nätverk som ökar affärsmöjligheterna Pdf, 1.1 MB. och tillfälle att påverka utvecklingen i branschen ger er möjlighet att ligga steget före konkurrenterna. Ert medlemskap visar att ni är seriösa och verkar för en sund bransch. Genom att stödja vårt arbete med forskning och utbildning stödjer ni hela branschen — något som även kommer er till nytta.

Sök medlemskap

Medlemsansökan Pdf, 1.4 MB.

Member application Pdf, 1.4 MB.

Observera!

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas som en årsavgift efter omsättningen enligt § 12 i stadgarna.

§ 4 i stadgarna fastställer: "Önskar medlem utträda ska anmälan härom skriftligen ske till sekretariatet senast den 30 juni året innan utträde sker".

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Om du vill veta mer om medlemskapet eller bli medlem, ta kontakt med Åsa Malmqvist tel: 08-120 304 07. Ansökan Pdf, 1.3 MB.

  

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se