Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Ta hjälp av Mathias

En magisterexamen och en IWE i bagaget gör att Mathias kan en hel del om det här med svetsning, och kanske allra mest om svetsstandarder.

Som VD svarar Mathias för ekonom­i och personalfrågor på Svetskommissionen. Som teknik­ansvarig arbetar han med frågor kring arbetsmiljö, arbets­plats­utform­ning och kvalitetsteknik.

Mathias kontaktar du här.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se