Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nesrin Ari

Teknikansvarig.

Telefon: 08-120 304 03

Nesrin är föräldraledig och frågor hänvisas till Ingela Sterner och Marie Allvar Kärrbrant.Nesrins arbetsområden

Under Nesrins föräldraledighet sköts arbetsgrupperna av Marie Allvar Kärrbrant
kursverksamheten sköter Ingela Sterner.

Ställ en fråga till Nesrin:


PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se