Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.


Fördelar med ett medlemskap

Som medlem i Svetskommissionen är du ansluten till Sveriges största nätverk för fogande industri.

Känner du dig ibland vilsen eller ställs inför en känsla av att det här måste någon ha gjort förut? I Verktygslådan finns verktyg mallar och vägledningar, framtagna av vårt nätverk för svensk industrivardag. Svetskommissionen engagerar 400 av landets ledande experter i nätverket. Dessutom så erbjuder vår Expertpanel, som har kunskaper om alla områden inom fogande och svetsande industri, dig vägledning och svar.

Det är vi som tillsammans säkrar framtiden

Ett medlemskap visar att företaget verkar för en seriös och sund bransch. Genom att stödja vårt arbete med standardisering, forskning och utbildning stödjer ni hela branschen - något som även kommer er tillgodo. Du blir en del i arbetet för kompetenssäkring av branschen och för kontinuitet i branschen.

Ett medlemskap ger:

 • närhet till kompetens och kunskap
 • snabba svar på frågor
 • tidig information om standarder
 • ett stort nätverk som ökar affärsmöjligheterna
 • tillfälle att påverka utvecklingen i branschen
 • rabatt på våra kurser
 • rabatt på monterhyran på Elmia Svets- och fogningsmässa
 • gratis prenumeration på tidningen Svetsen. Medlemmar har även möjlighet att få ingå i tidningens redaktionsråd och bidra till dess inriktning och innehåll.

Sammantaget ger ett medlemskap dig möjligheter till ökad lönsamhet.

Som medlem kan du få plats i styrelsen med rätt att delta i, föreslå och besluta om Svetskommissionens arbete och inriktning.

Medlemmar har förtur till att föreslå nya arbetsgrupper som kan ta tillvara företagets intressen i större omfattning.

Kostnadsfri rådgivning

Rådgivning och konsulthjälp från Expertpanelen, en grupp experter med lång industriell erfarenhet. Medlemsföretag får kostnadsfri rådgivning, med möjlighet till fördjupat stöd på konsultbas.

Medlemmar får även stöd och rådgivning från kansliets personal.

Rabatter

 • Medlemsrabatt på Svetskommissionens kurser.
 • Medlemsföretag ges rabatt på publikationer framtagna av Svetskommissionen.
 • Rabatt på konferensavgifter.
 • Rabatt på monterhyra under Svetsmässan på Elmia. Rabatten är mycket fördelaktig, om man har en monter på 50 kvadretmeter så är rabatten lika stor som en kostaden för en medlemsandel.
 • Kostnadsfri prenumeration på tidningen Svetsen. Alla kontaktpersoner får varsitt exemplar. Garantmedlemmar och stödjande medlemmar kan dessutom få tio respektive fem exemplar.

Kunskap och material

Med lösenord får du full tillgång till svets.se med medlemssidor och tekniknyheter. Här finns värdefull information, som till exempel:


Medlemmar får tillgång till lösenordsskyddad del av IIW:s webb och dess senaste tekniska rapporter. Via kansliet får medlemmar tillgång till internationella svetstekniska tidskrifter och vi erbjuder även Forskningskatalogen som innehåller aktuell samlad information om forskningsresurser och inriktning vid alla forskningsinstitut och högskolor inom området fogning.

Hjälp att synas och rekrytera

 • möjlighet att synas på våra kurser och konferenser: SLM, Yrkes-SM, Fogningsdagarna, Elmia, Frukostmöten m.fl.
 • rätt till plats för CE-märkta elektroder på Elektrodportalen: Portalen finns på den öppna delen av svets.se och här kan medlemsföretagen lista sina CE-märkta elektroder.
 • rekryteringshjälp. Hjälp för medlemsföretagen att hitta personal med hjälp av annonsering och utskick till vårt nätverk.

Ett medlemskap i Svetskommissionen gäller för alla på ert företag. Er kontaktperson får inloggningsuppgifterna för att ta del av våra medlemssidor. Det går fint att anmäla flera kontaktpersoner.

Medlemsförmåner Pdf, 77.2 kB.

Sök medlemskap

Medlemsansökan Pdf, 1.3 MB.

Membership application in English Pdf, 1.4 MB.


Tipsa om en ny medlem och få en personlig premie värd 500 kr

Det ligger i alla medlemmarnas eget intresse att vi blir fler eftersom vår samverkan gynnar hela branschen.

I din nästa kontakt med en branschkollega eller konkurrent, berätta om Svetskommissionen. Tipsa om medlemskapet. Visa gärna var medlemsansökan Pdf, 1.3 MB. finns. För din ansträngning vill vi belöna dig med en fin premie om tipset leder till en ny medlem. Kontakta Åsa, gärna via mejl, och berätta vem du pratat med och hur. Åsa kan även hjälpa dig med argument och material.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Du är Svetskommissionen

Läs mer om möjligheterna med medlemskapet, vilken kunskap och information du får och vad du kan ge oss, i broschyren "Du är Svetskommissionen Pdf, 343.8 kB.".

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se