Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Auktorisation för övervakning av svetsarprövning

Målet med denna utbildning är att auktorisera personer för att övervaka svetsarprövning av internationella svetsare (IW-svetsare) enligt ISO 9606-1.

Utbildningen ger även företag rätt verktyg att övervaka svetsarprövning för att själva utfärda intyg enligt ISO 9606-1.

Du som tillverkare ansvarar alltid för din svetsning (alla aktiviteter i kvalitetssystemet), inklusive kvalificering av personal för svetsning. Detta gäller även företagets kvalitetssystem, där man har en granskare som är tillsatt att verifiera överensstämmelse med standarden.

I normalfallet är granskaren någon som utövar tillsyn vid svetsning inom företaget. Denne övervakar då provläggningen, synar, utvärderar provningsresultatet och skriver ut svetsarprövningsintyg.

Svetskommissionen, som är svensk huvudman för det internationella utbildningssystemet för svetspersonal (IW-utbildning), ställer krav på de svetslärare som ska granska svetsarprövning i samband med examinering inom systemet, att de utöver sin IWS även genomgått denna kurs.

Innehållet i denna kurs är även lämpligt för den som är granskare i svetsande företag.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och examination. Vid godkänt prov får kursdeltagare ett intyg från Svetskommissionen som styrker att personen har lämplig kunskap att övervaka svetsarprövning, utföra syning, utföra och bedöma bock/brytprov samt utfärda intyg enligt ISO 9606-1.

Tillsammans med IWS/EWS-diplom, ger intyget auktorisation för övervakning av svetsarprövning inom IW-utbildningen av svetsare. Deltagaren med godkänt resultat blir därmed av Svetskommissionen en auktoriserad examinator för utbildning av internationella svetsare, IW-utbildning.

Kurslitteratur

Till kursen är standarden ISO 9606-1 obligatorisk. Vi rekommenderar följande handböcker som innehåller alla standarder som krävs.

  • SIS Handbok 530 (där ISO 9606-1 ingår)
  • SIS Handbok 531 (där ISO 5817 ingår)

Handböckerna ingår inte i priset för kursen och går att beställas separat. Tänk på att gamla utgåvor kanske inte stämmer överens med nya utgåvor.

Kursen erbjuder bara digitalt kursmaterial, kursdeltagare måste därför ta med egen dator.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Nesrin Ari

 


Målgrupp

Svetslärare som undervisar och examinerar internationella svetsare (IW-svetsare) och ska värdera elevers svetsprover enligt SS-EN ISO 9606-1.

Svetsansvariga, svetsare, kontrollanter och konsulter som i sitt arbete utför kontroll av svetsförband, genomför svetsarprövning, och utfärdar intyg enligt SS-EN ISO 9606-1.

Kursavgift

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlemr: 7 400 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se