Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriell limningsteknik

Målet med kursen är att höja kunskapen om limning hos ingenjörer inom industrin.

Se aktuella kurstillfällen

Limning har en mycket stor tillämpning inom svensk industri. De ingenjörer som lämnar högskolor och universitet har dock ytterst liten eller ingen utbildning inom området.

Många projekt som bygger på limning som fogningsmetod startas utan tillräckliga kunskaper om limningstekniken.

Svetskommissionen och KTH arrangerar därför denna kurs i industriell limningsteknik. 

Kursen pågår under 4 heldagar kombinerat med demo och studiebesök och avslutas med examinering. 

Ansvarig på plats är Ove Bayard från KTH.

Som deltagare från industrin får du även tillfälle att skriva prov och få intyg som Industriell Limoperatör utan kostnad. 

Kursen ordnas i samarbete med Svetskommissionens arbetsgrupp 49 Industriell limning.

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Målgrupp

KTH:s teknologer och externa elever från industrin och personer som är verksamma inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med anknytning till limning.

Kursavgift

Medlem: 15 000 kr
Icke-medlem: 17 000 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se