Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Flera stora evenemang byter datum

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga både våra Fogningsdagar, Elmia Svets och Fogningteknik och Yrkes-SM.

Fogningsdagarna

Coronaviruset har fått Scania att tills vidare stänga Marcus Wallenberg-hallen och democentret för externa besökare. Det gör att Fogningsdagarna och Svetskommissionens årsmöte i Södertälje 2-3 april som var planerade till dessa lokaler har flyttats fram.

Vi återkommer med Information för avsikt att genomföra detta förträffliga program vid ett senare tillfälle.

Gällande Svetskommissionens årsmöte ber vi också om att får återkomma om hur vi bäst genomför det enligt stadgar.

Här kan du läsa mer om Fogningsdagarna

Elmia Svets och Fogningsteknik

Elmia Produktionsmässor, inklusive Elmia Svets och Fogningsteknik, flyttas fram till 2022. Utställare som ännu inte betalat monterfaktura kan avvakta med det. Elmia och branschföreningarna återkommer med ytterligare information om ekonomin och förflyttningen.

Här kan du läsa mer om Elmia.

Yrkes-SM

Även Yrkes-SM i Helgingborg har beslutat att inte genomföra sitt evenemang när det var planerat. Det finns från WorldSkills Sweden en vilja att genomföra Yrkes-SM eller delar av evenemanget vid ett senare tillfälle. Vi arbetar gemensamt med att undersöka vilka möjligheter som finns för detta.

Här kan du läsa mer om Yrkes-SM.

Övriga evenemang och möten

Vi är måna om hälsan och säkerheten hos de som besöker våra evenemang. Vi tar risken för spridning på allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Vår verksamhet med möten, seminarier, projekt och resor fortsätter tills vidare. Vi vill dock uppmana alla som varit på resa i områden där smittspridning pågår att medverka på distans i 14 dagar efter resa.

Vi beklagar den uppkomna situationen som drabbar oss alla.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se