Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Mathias Lundin

VD (CEO)

Telefon: 08-120 304 01Mathias arbetsområden

  • ingår i examinationskommittén för IWE-utbildningen
  • ordförande i examinationskommittén för IWS-utbildningen
  • representerar Svetskommissionen i projekten bl.a. MIREL, ARTOP och Svetsarätt.se
  • svarar även för ekonomi och personalfrågor
  • administrerar standardiseringsarbetets nationella (de tekniska grupperna AGS 440-451) och internationella kontakter

Mathias svarar för arbetsgrupperna

  • 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning
  • 48 Kvalitetsteknik
  • 52 FSW Processing

Ställ en fråga till Mathias:PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
02 september 2020

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se