Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

AG 14 Utbildning

AG 14 är en fast arbetsgrupp under informationskommittén K1. Gruppen träffas 2-4 gånger per år på Svetskommissionens kansli eller hos något av medlemsföretagen.

Arbetsgruppens uppgifter

  • Verka för att utbildningsbehovet täcks för alla kategorier av personal för svetsning, limning och mekaniska sammanfogning.
  • Fortlöpande hålla sig underrättade om den utbildning som finns, önskemål från industrin om utbildningsnivå för anställda och utvecklingen inom och tillämpningen av fogningstekniken.
  • Vara referensgrupp och svara för de svenska synpunkterna i utvecklingsarbetet inom European Welding Federation, EWF
  • Förutse kommande utbildningskrav.
  • Påpeka brister inom utbildningsområdet.
  • Medverka till samordning av olika utbildningsformer och nivåer.
  • Sprida information inom området.
  • Samarbeta med de tekniska högskolorna, Skolverket, Teknikföretagen, svetsande industri och AG 13.

AG 14 ska bevaka arbetet inom IIW kommission 14.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Ordförande Thomas Thulin

Tekniksekreterare Elisabeth Engblom, 08-120 304 02.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
27 augusti 2020

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se