Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

15 september 2020 2021

Framtidssäkra med IWSD

Nu finns möjlighet att gå kursen Internationell Svetskonstruktör, IWSD.

I det rådande läge är det ett bra tillfälle att höja kompetensen och företagets förmåga. Detta för att stå starka när coronapandemins konsekvenser för marknaden släpper. Nu erbjuds en IWSD-utbildning inom ett område där behovet är stort. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Diplomerade IWE, IWT och IWS har rabatt på kursavgiften.

Läs mer här.

Övriga utbildningar inom svets och fogningsteknik, se www.svets.se/utbildning

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
15 september 2020

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se