Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • Gy25 och möjlighet till statsbidrag


  Nya ämnesplanerna Gy25 för gymnasieskola och Komvux börjar gälla från och med 1 juli 2025. Därefter kommer alla elever få ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Elever som påbörjat sin utbildning innan dess läser enligt nuvarande Gy11 och får som tidigare kursbetyg.
  Läs mer

 • Vi jobbar med kompetens


  En framgångsrik industri kräver en bra kompetensförsörjning och det är ett område som Svetskommissionen lägger stort fokus på. Kompetensförsörjning är ett brett område och en del är att se till att utbildningar håller rätt kvalitét. Svetskommissionen kvalitetssäkrar utbildningar inom fogningsteknik på flera nivåer efter grundskolan.
  Läs mer

 • Fogningsdagarna 2024


  Den 21-22 mars är det återigen dags för våra uppskattade Fogningsdagar! Konferensen hålls i år i forskningsstaden Lund. Det är nu hög tid att anmäla sig och säkra sin plats på konferensen och på studiebesöken!
  Läs mer

 • IIW:s 77:e årsmöte, Rhodos


  IIW:s 77:e årsmöte (Annual Assembly) äger rum 7-12 juli 2024 på Rodos Palace Hotel and Convention Center, Rhodos, Grekland.Cirkulär 2 innehåller massor med bra information om mötet. Har du planer på att delta, eller vill du veta mer om IIW:s arbete och kommissioner, kontakta oss på Svetskommissionens kansli.
  Läs mer

 • Svetsen går nu ut till alla


  Svets-och fogningsbranschen har en historia som sträcker sig tusentals år båkåt. Sedan slutet av 1800-talet har dock svetsning sett ut ungefär som den fortfarande gör, eller? Temat i #4 är historiska perspektiv på svetsning.
  Läs mer

 • En flygande start 2024


  Aldrig är människans uppfinningsrikedom så stark som när vi prövas i vardagen och tvingas lämna de gamla hjulspåren. Många kriser har kommit och gått och vi har alltid lyckats ta oss ur dem. I tuffa tider som kräver handlingskraft frågar sig många om inte ”någon bara kan göra något". Och allt som oftast är det just det som händer.
  Läs mer

 • Ny YH-utbildning, Specialist inom svetsautomation


  Vill du öka dina kunskaper inom svetsning och automatiserade svetsprocesser? Önskar du förvärva kompetens som är högt eftertraktad av företagen och arbeta inom en bransch där utvecklingen är i ständig förändring?
  Läs mer

 • Så ska vi undvika en ännu större arbetskraftsbrist


  Enligt Industriarbetsgivarna kommer industrin sammantaget att skapa 50 000 nya jobb i hela landet de närmaste åren. Parallellt pensioneras var fjärde medarbetare inom basindustrin under den kommande tioårsperioden medan gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar mindre än hälften så många elever som industrin behöver rekrytera.Tillgången till industriteknisk kompetens bedöms minska med 40 procent till 2035. Kompetensförsörjningen måste lösas på alla nivåer.– Industriarbetsgivarna har identifierat sju förslag som kan göra skillnad för kompetensförsörjningen. Det handlar om att stärka yrkesprogrammens koppling till industrin såväl som fler utbildningsplatser och att underlätta för utländsk arbetskraft, säger Per Hidesten, Industriarbetsgivarna.
  Läs mer

 • Anmälan till IIW:s 77:e årsmöte på Rhodos är öppen


  IIW:s 77:e årsmöte äger rum 7-12 juli 2024 på Rhodos, Grekland.Det går redan nu att anmäla sig! Mycket mer information hittar du på mötets hemsida.
  Läs mer

 • Bli svetsingenjör (IWE) - läs masterexamen i svetsteknik på HV


  I höst startade Högskolan Väst ett tvåårigt masterprogram i svetsteknik.Programmet gör det möjligt för studenterna att samtidigt erhålla två olika kvalifikationer: en masterexamen i svetsteknik och diplom gällande International Welding Engineering (IWE).
  Läs mer

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se