Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Teknisk information om fogningsteknik

Här får du en översikt över olika fogningsmetoder och deras tillämpningsområden. Vid behov av fördjupad kunskap hänvisar vi till de handböcker och speciallitteratur som finns. 

Termer och definitioner på svenska (delvis engelska) finns i Svetsteknisk ordlista.

Vi erbjuder även ett brett utbud av kurser för yrkesverksamma som hjälper säkra era möjligheter till ökad kompetens och lönsamhet. Svetskommissionens medlemmar får även reducerad pris på alla kurser. Se våra aktuella kurser här.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt teknisk info

Om du vill veta mer, ta kontakt med Mathias Lundin.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se