Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

08 maj 2017

Uppdatering av Svetsa Rätt

Webbplatsen Svetsa Rätt togs fram 2012 som en del av AFA Försäkrings program Från ord till handling och används idag både inom svetsföretag och i svetsutbildningar.

Innehållet fokuserar på svetsares arbetsmiljö och hur man hanterar eventuella problem på ett professionellt sätt. Webbplatsen ska nu utökas med information om svetsning vid tillfälliga arbetsplatser, samt göras enklare för lärare och elever att användas. Som en del av projektet planeras ett antal studiebesök på svetsarbetsplatser.

Målet för projektgruppen är att få en fördjupad kunskap om problem och smarta lösningar som passar för tillfälliga arbetsplatser. Om ni representerar en arbetsplats som ni tror skulle passa in i projektet och är intresserade av att höra mer, kan ni kontakta Pär Fjällström (010–788 65 25) vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
08 maj 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se