Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

22 september 2017

Ny utgåva SS-EN ISO 9606-1:2017

Ny svensk utgåva av standarden för svetsarprövning SS-EN ISO 9606-1:2017 fastställdes i slutet av augusti. Utgåvan innehåller dock samma utgåva av ISO 9606-1:2012 med korrigering från 2012 som tidigare ”SS-EN-utgåvan”. 

Den nya utgåvan medför därmed inga tekniska skillnader, och behöver alltså inte anskaffas om man har 2013 års utgåva och inte tillverkar under PED. Det som tillkommit är två bilagor i den europeiska utgåvan, bilaga ZA respektive ZB, som anger referenser till avsnitt i tryckkärlsdirektiven PED respektive SPVD. Dessutom anger bilaga ZA att omvalidering enligt avsnitt 9.3 c) i ISO 9606-1 inte är tillåtet för produkter i kategori II, III och IV i PED.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se