Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

18 januari 2016

Tack för det här Svetslärarmötet!

Dagarna under Svetslärarmötet är mycket intensiva, med korta, faktaspäckade föredrag. Här är en liten sammanfattning. Om det är föredragen du är ute efter hittar du dem samlade här.

Lars Johansson, Svetskommissionen, berättade om svetsbranschen i Sverige. Vår industri går från manuell svetsning till robotsvetsning, särskilt inom fordonsindustrin. Regler och standarder blir allt viktigare och fogning är en nyckelteknologi för många företag.

Senare under dagen berättade Lars om IW-utbildningen, ett lyckat projekt för att öka de teoretiska likväl som de praktiska kunskaperna hos blivande svetsare.

Välutbildade svetsare behövs

Patrik Pettersson från Imtech pratade om hur viktig en svetsares kunskaper är för dem. Ju mer kunskap en svetsare har desto bättre jobb gör hen med färre fel, något som blir allt viktigare med den ökade konkurrensen och de ökade kraven.

Säkra kunskaperna

Tomas Pettersson från Skärteknikcentrum berättade om Industriteknik bas, ett system för att validera yrkeskompetens och intyga en persons kunskaper och färdigheter. Genom att säkerställa det man kan just nu, blir det lättare att ta vara på den kompetens som finns eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Locka ungdomar till yrket

Ett problem för industrin idag är att det saknas personal. Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna och Pontus Slättman, WorldSkills Sweden berättade om ett sätt att locka ungdomar till yrket: Yrkes-SM.

Nätverk

För att lyckas i yrkeslivet krävs kunskap och utbildning, men att ha ett fungerande nätverk underlättar. Morgan Jansson berättade mer om Svetstekniska föreningen.

Automatisering av svetsning

Sture Jonsson, IGM Robot, berättade om projekt där företag har valt att automatisera sin tillverkning och hur IGM Robot har hjälpt dem att göra det bästa av det.

Onweld

Thomas Stenberg, KTH, berättade om sitt examensprojekt som handlar om att utveckla ett mätsystem eftersom manuell mätning är tidskrävande, inte tillräckligt tillförlitligt och inte reperterbart.

Effektiv förvärmning

Bo Williamsson, Aga, pratade om effektiv förvärmning. Han har tidigare skrivit om detta i tidningen Svetsen, en artikel som du kan läsa här.PDF

Skärning

Jan Götblad, Petrogen, berättade om fördelarna med att använda bensin för skärning istället för acetylen eller gasol/propan.

Höghållfasta stål

Pierre Bergsten på SSAB, svarade på frågan varför man ska använda höghållfasta stål - hur du med ett lättare stål kan minska på kostnaderna för både material och arbete.

Uppdaterade ritningsbeteckningar

Siv Velander, SIS, beskriver bland annat hur man arbetar med amerikanska/europeiska svetsbeteckningar.

Svetsa rätt

Ann-Beth Antonsson, IVL, berättar om ett verktyg att använda i vardagen - svetsaratt.se

Standarder i ständig förändring

Mathias Lundin, Svetskommissionen, berättar om nyheter inom standardisering, som en alternativ grundsymbol för stumsvets.

Ultraljud eller röntgen

Tomas Tränkner reder ut begreppen när det gäller ultraljud eller röntgen och i vilka situationer man ska använda vad.

Svetsprocedurer i praktiken

Vad ska man tänka på när man tar fram en WPQR? Jonas Denzler, Trk-Kvalitetsteknik, berättar mer.

Här hittar du alla föredrag.

I nästa nummer av tidningen Svetsen kommer vi att skriva mer från Svetslärarmötet. Tidningen kommer ut 10 mars.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
18 januari 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se