Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

07 december 2015

Om energi i senaste Svetsen

Energi är ett ämne som är högaktuellt inom all fogning. Hur tillverkar vi något på energisnålaste sätt? Kan vi återanvända värmeenergin från svetsning på något sätt?

Årets sista nummer av Svetsen kommer ut 10 december. Redan nu kan du läsa en av artiklarna här på hemsidan.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
07 december 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se