Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Om "cohabitation standards"

Cohabitation är engelska för samboende och står för två samboende tekniska lösningar. Detta är ett första steg för att komma överens om en gemensam lösning på sikt.

Indelning av tillsatsmaterial baseras på kemisk sammansättning och, beroende på typ, även på mekaniska egenskaper. Det finns fundamentala skillnader avseende synen på mekaniska egenskaper för svetsgods mellan Europa och bland annat USA.

Skillnader mellan Europa och USA

I de fall där indelningen också baseras på mekaniska egenskaper görs det i Europa med avseende på sträckgräns och slagseghet vid 47 J medan USA baserar indelningen på brottgräns och slagseghet vid 27 J. Detta är fundamentala skillnader som man inte kunnat enas om.

Därför har man valt att utveckla ISO-standarder som innehåller två lösningar, en A-sida med den europeiska modellen (motsvarande EN) och en B-sida med en lösning som utvecklats av USA och Japan (Pacific Rim).

Inom CEN har man tagit ett principbeslut om att succesivt ersätta de europeiska standarderna med dessa cohabitation standards (ISO). Detta har, som också syns i matrisen för indelningsstandarder, redan skett för följande:

 • fd EN 499       =>   SS-EN ISO 2560
 • fd EN 12535   =>   SS-EN ISO 18276
 • fd EN 12073   =>   SS-EN ISO 17633
 • fd EN 12071   =>   SS-EN ISO 17634
 • fd EN 12534   =>   SS-EN ISO 16834
 • fd EN 12072   =>   SS-EN ISO 14343
 • fd EN 12070   =>   SS-EN ISO 21952 & 24598
 • fd EN 440       =>   SS-EN ISO 14341
 • fd EN 1599     =>   SS-EN ISO 3580
 • fd EN 758       =>   SS-EN ISO 17632
 • fd EN 1668     =>   SS-EN ISO 636
 • fd EN 14295   =>   SS-EN ISO 26304
 • fd EN 756       =>   SS-EN ISO 14171
 • fd EN 757     =>   SS-EN ISO 18275:2012
 • fd EN 1600     =>    SS-EN ISO 3581:2012

Under år 2012 ersattes de sista rena EN-standarderna av sina motsvarande cohabitation standards.

De specificerade egenskaperna för typkontrollen vid CE-märkning måste bygga på A-sidan. Detta anges med ett tilläg av ett A, som i SS-EN ISO 17633-A.

Kontakt

För mer frågor och funderingar om standarder, kontakta Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se