Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsekonomi

Kommande hjälpmedel

Gruppen arbetar även med andra hjälpmedel som kommer att publiceras så småningom:

  • Kalkylverktyg - beräkning av svetshastighet och cykeltid
  • Kalkylverktyg - investeringskalkyl för svetsmaskin
  • Kalkylverktyg - investeringskalkyl för robotcell
  • Kalkylverktyg - beräkning av åtgång av tillsatsmaterial
PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se