Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 18276

Rörelektroder för höghållfast stål.

FM2 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 18276-A - T62 5 Mn1,5Ni B M 1 H5

där obligatorisk del är ISO 18276-A - T62 5 Mn1,5Ni B M

och där

A     Läs mer om "cohabitation"
T = rörelektrod för gasmetallbågsvetsning;
62 = hållfasthet och förlängning (minimisträckgränsen 620 MPa);
5 = slagseghet (47 J vid -50 °C);
Mn1,5Ni = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (1,1-1,8 % Mn och 1,3-1,8 % Ni);
B = elektrodens fyllnadstyp (basisk fyllnad);
M   = skyddsgas (blandgas);
1 = svetsläge (alla svetslägen);
H5   = vätetal (max 5 ml/100g).


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se