Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

SS-EN ISO 18275:2012

Belagda elektroder (MMA) för höghållfasta stål.

FM2 enligt ISO 9606-1

Exempel på beteckning

ISO 18275-A  - E 62 7 Mn1Ni B 3 4 H5

där obligatorisk del är ISO 18275-A - E 62 7 Mn1Ni B

eller om provning utförts efter avspänningsglödgning ISO 18275-A - E 62 7 Mn1Ni B T

och där

A         Läs mer om "cohabitation"
E         = belagd elektrod/manuell metallbågsvetsning;
62       = hållfasthet och förlängning (svetsgods med ReH = 620 MPa);
7         = slagseghet (47 J vid -70 °C);
Mn1Ni = kemisk sammansättning hos helsvetsgods (1,8 % Mn och 0,6 % Ni);
B         = typ av elektrodhölje (basiskt hölje);
T         = avspänningsglödgning (se 4.6);
3         = utbyte och strömart (växelström och likström med utbytet 120 %);
4         = svetsläge (horisontell stumsvets och liggande kälsvets);
H5       = vätetal (max 5 ml/100g helsvetsgods).

Ersättning

EN ISO 18275 har ersatt EN 757 under 2012. Här kan du läsa mer.


Senast ändrad av:

Mathias Lundin


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se